Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Програма Б.І.Р. (ст).doc
Скачиваний:
22
Добавлен:
23.02.2015
Размер:
234.5 Кб
Скачать

9. Рекомендована література Базова

 1. Белоусов Л. В. Основы общей эмбриологии. М.: Наука, 2005.

 2. Голиченков В.А., Иванов Е.А., Никерясова Е.Н. Эмбриология. М.: Академия, 2004.

 3. Гилберт С. Биология индивидуального развития (пер. с англ., в 3-х томах). М.: Мир, 1993.

 4. Дондуа А.К. Биология развития (в 2-х томах). СПб: Изд-во СПбГУ, 2005.

Допоміжна

 1. Батыгина Т.Б. Эмбриология цветковых растений (в 3-х т.). СПб: Мир и семья, 2000.

 2. Бочаров Ю.С. Эволюционная эмбриология позвоночных. М.: МГУ, 1988.

 3. Иванова-Казас О.М. Эволюционная эмбриология животных. СПб.: Наука, 1995.

 4. Голиченков В.А., Иванов Е.А. и др. Практикум по эмбриологии. М.: Академия, 2004.

 5. Константинов А.В. Биология индивидуального развития. Минск: БГУ, 1978

 6. Маслова Г.Т., Сидоров А.В. Методические указания по курсу «Биология индивидуального развития» для студентов биологического факультета БГУ. Минск: БГУ, 2005.

 7. Маслова Г.Т., Сидоров А.В. Краткий атлас по биологии индивидуального развития. Минск: БГУ, 2008.

 8. Маслова Г.Т., Сидоров А.В. Биология индивидуального развития: основы сравнительной эмбриологии (курс лекций). Минск: БГУ, 2009.

 9. Пэттен М.Б. Эмбриология человека (пер. с англ.). М.: Медгиз, 1959.

 10. Рэфф Р. Кофмен Т. Эмбрионы, гены и эволюция (пер. с англ.). М.: Мир, 1986.

 11. Станек И. Эмбриология человека (пер. со словацк.). Братислава: Веда, 1977

 12. Токин Б. П. Общая эмбриология. М.: Высш. школа, 1987.

 13. Gilbert S. Developmental biology. Sunderland, Massachusets: Sinauer associates inc., 2003.

 14. Johnson L.G. Patterns and experiments in Dvelopmental biology. McGraw & Hill, 2001.

 15. Wolpert L. Principles of development. Oxford: Oxford University Press, 1998.

 16. Zerucha T. Human development. Phailadelphia: Chelsea house publishers, 2004.

10. Інформаційні ресурси мережі Інтернет

http://9e.devbio.com/

Електронний акомпанемент до підручника С. Гілберта (англ.)

http://elementy.ru/

Науково-популярний сайт «Елементи»

http://molbiol.ru/

http://embryo.pu.ru/

Науково-популярний сайт «Молекулярна біологія»

Сайт кафедри ембріології Санкт-Петербурзького державного університету

http://embryology.ch/

Ембріональний розвиток людини (англ.)

http://visembryo.com/

Ембріональний розвиток людини (англ.)

http://distedu.ru/edu10/

Практикум з ембріології на сайті Удмуртського державного університету

http://embryo.soad.umich.edu/

Ембріональний розвиток людини (англ..)

ДОДАТОК А

Перелік запитань до контрольних робіт

Контрольні запитання модуля 1

 1. Місце Б.І.Р. в системі біологічних наук.

 2. Основні наукові проблеми та напрями досліджень сучасної Б.І.Р.

 3. Проблема диференціальної активності генів.

 4. Внесок українських вчених в розвиток ембріології та генетики розвитку.

 5. Сучасні методи біології розвитку.

 6. Переваги та недоліки статевого розмноження у порівнянні з нестатевим.

 7. Статеві цикли, їх періодизація та класифікація.

 8. Оваріальний та менструальний цикли в людини.

 9. Первинні статеві клітини та концепція «зародкового шляху». Зародкова плазма виду в індивідуальному та еволюційному розвитку.

 10. Основні етапи ембріонального розвитку.

 11. Мейоз. Порівняльна характеристика сперматогенезу та оогенезу.

 12. Будова сперматозоїда та яйцеклітини людини.

 13. Різноманіття сперматозоїдів та яйцеклітин.

 14. Класифікація яйцеклітин за вмістом та розподілом жовтка.

 15. Вплив організації яйцеклітини на тип дроблення.

 16. Запліднення в морського їжака та людини. Стадії запліднення.

 17. Загальна схема молекулярного механізму активації яйця.

 18. Видоспецифічність контакту гамет. Швидкий та повільний блоки поліспермії.

 19. Різновиди партеногенезу.

 20. Будова яйця курки.

 21. Загальна характеристика процесу дроблення. Ядерно-цитоплазматичне співвідношення та клітинний цикл у ході дроблення.

 22. Загальна характеристика та цитологічні основи процесу гаструляції.

 23. Способи гаструляції (типи морфогенетичних рухів при гаструляції).

 24. Зародкові листки та їх похідні. Карти презумптивних зачатків.

 25. Дроблення та гаструляція в ланцетника.

 26. Дроблення та гаструляція в жаби.

 27. Дроблення та гаструляція в курки.

 28. Характерні особливості ембріогенезу ссавців.

 29. Періодизація вагітності в людини.

 30. Ембріогенез людини – від запліднення до імплантації.

 31. Ембріогенез людини – від імплантації до нейруляції.

 32. Утворення близнюків в людини.

Контрольні запитання модуля 2.

 1. Будова амніотичного яйця.

 2. Провізорні органи.

 3. Метаморфоз амфібій та його гормональний контроль.

 4. Метаморфоз комах. Розвиток крил та ніг з імагінальних дисків.

 5. Ембріогенез квіткових рослин на прикладі арабідопсису.

 6. Меристеми пагонів та коренів в онтогенезі рослин.

 7. Середовищний та генетичний контроль в розвитку структури квітки.

 8. Цитологічні основи росту. Алометричний ріст.

 9. Розвиток кінцівки на прикладі зародка курки.

 10. Ембріональний розвиток шкіри людини та її похідних (волосся, нігтів, залоз).

 11. Основні етапи ембріонального розвитку центральної нервової системи людини.

 12. Поділ нервових клітин та формування нейрональних сітей в ході ембріонального розвитку нервової системи ссавців та комах.

 13. Ембріональний розвиток трубчастої кістки людини.

 14. Ембріональний розвиток скелетних м’язів людини.

 15. Ембріональний розвиток серця людини.

 16. Ембріональне кровотворення (гемопоез) в людини.

 17. Гемопоез як модель клітинного диференціювання.

 18. Диференціювання клітин нервового гребеня.

 19. Ембріональний розвиток травної та дихальної систем людини.

 20. Ембріональний розвиток сечовидільної системи людини.

 21. Ембріональний розвиток статевих органів людини.

 22. Ембріональний розвиток ока людини.

 23. Будова плаценти та пуповини людини. Кровобіг плода людини.

 24. Детермінація осей тіла та розташування кінцівок. Hox-гени.

 25. Виникнення статевих відмінностей (детермінація та становлення статі) в розвитку людини.

 26. Виникнення статевих відмінностей в розвитку плодової мухи (дрозофіли)

 27. Виникнення статевих відмінностей в розвитку перетинчастокрилих.

 28. Фізіологічна та репаративна регенерація.

 29. Типи регенерації (епіморфоз, морфолаксис, компенсаторна регенерація)

 30. Механізми регенерації (на прикладі тритона, гідри та планарії).

 31. Основні концепції старіння.

ДОДАТОК Б.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.