Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
пример курсовой. Виктор Сылка.doc
Скачиваний:
7
Добавлен:
13.03.2016
Размер:
10.58 Mб
Скачать

20

Зміст

Вступ………………………………………………………………. 3 с.

 1. Назва карти, її місце знаходження, вид ………………… 4 с.

 2. Математичні елементи……………………………………

 3. Опис території…………………………………………….

 1. Господарська освоєність території………………………

 2. Загальна оцінка території…………………………………

Результати і висновки……………………………………………..

Список використаних джерел…………………………………….

Вступ

Актуальність полягає у тому, що дана робота з картою дає змогу покращити рівень виконавця в аналізуванні топографічних карт, система.

Топографічна карта – детальна карта місцевості, за допомогою якої можна визначити планове і висотне положення точок земної поверхні тизувати всі набуті знання з топографії отримані на даний момент.[ 1 ]

Плюси : на ній відображено населені пункти, дороги, автошляхи,  залізниці, мости, також деталізовано рельєф та позначено природні особливості кожної місцевості: ліси, водоймища та інші об’єкти;Карта дозволяє швидко вивчити місцевість на великій площі.

Мінуси: старіння інформації, яка зображена на карті.

Дана робота з топографічною картою покликана покращити наш професіональний рівень в аналізуванні топографічних карт, систематизувати всі знання з топографії ,які ми отримали за перший рік.

Мета даної роботи: оволодіти прийомами і способами роботи з топографічною картою а також провести аналіз даної території.

Завдання даної роботи:

 1. Вивчити умовні знаки топографічної карти;

 2. Навчитися вирішувати задачі за допомогою топографічної карти

 3. Проаналізувати територію за топографічною картою.

 4. Ознайомитись з математичними елементами карти, їх значенням ї застосуванням;

 5. Навчитись читати і розуміти зміст карти

 6. Описати територію карти за даною на ній інформацією у вигляді умовних знаків, позначок, надписів, кольорів.

Назва карти, її місце знаходження, вид

Рис.1 Карта з номенклатурою М-37-108

а – масштаб чисельний; б - масштаб іменований;в - горизонтальне прокладення;г-кути орієнтування;д-дані про кути орієнтування; е-кількість осіб(указана в тис.);є - дані про матеріали зйомки;ж - графічний масштаб; з – номенклатура буквенно -цифрова;и – номенклатура цифрова; і – назва карти; ї – система координат; к-стан місцевості; м – зовнішня рамка; л – внутрішня рамка; н – секундна рамка; о – мінутна рамка.

Карта генерального штабу з номенклатурою M-37-109,(Рис.1) номенклатурний населений пункт – м. Лозова, яке знаходиться на березі р. Лозова. Місто розташоване на півдні Харківської області.

Назва карти :Генеральний штаб Лозова. (рис.1-і)

Місцезнаходження: СССР. Харківська область.(рис.1-й)

Стан місцевості на 1981 – 1984 рік(рис.1-к)

Система координат 1942р.(рис.1-ї)

Створено по матеріалам зйомки 1953 року, обновленої у 1981 -84 роках.(рис.1-є).

Рік видання – 1985р (рис.1).

Масштаб

Масштаб – це відношення, яке показує, у скільки разів зменшені лінійні розміри земного еліпсоїда або кулі при зображенні їх на поверхні карти.[1] На даній карті представлено 3 види масштабів: чисельний, іменований, графічний.

Числовий масштаб – це відношення довжини ліній на кресленні, плані або карті до довжини відповідних ліній у натурі. (рис.1-а).[1] Числовий масштаб карти 1:100 000

Іменований масштаб – це масштаб, що виражається словами (наприклад, в 1 км – 200 км). (рис.1-б).[1] Іменований масштаб в 1сантиметрі 1 кілометр. Графічний (лінійний) масштаб – масштаб у вигляді графіка призначений для переводу довжин горизонтальних прокладень відрізків, виміряних на місцевості, у відповідні відстані на плані чи карті і навпаки. (рис.1-ж; 2).[1].

Рис.2 Графічний масштаб.

Величина масштабу – це відстань на місцевості, що відповідає 1 см на карті.[1] Величина масштабу: в 1 см 1000 м (1 км). Точність масштабу – це горизонтальне прокладення лінії, що відповідає 20 м на карті. [1]

Точність масштабу: 10 м.

Номенклатура

Номенклатура карти називається система позначення аркушів, кожному з них привласнюється своє цифрове і буквене позначення.[ 1].

Номенклатура :

M-37-109(буквено-цифрова);

13-37-109 –( цифрова ).

Аркуш карти масштабу 1 : 100 000, де розташоване місто Лозова матиме номенклатуру М – 37. Буква М, у даному ви­падку, є 13 буквою латинського алфавіту. Географічна широта Лозової становить 48° 53' пн. ш. Якщо поділити 48° 53' на 4° (про­тяжність ряду), то отримаємо число 12,13, округливши, можна побачити що м. Лозова розташоване у 13 ряду, який позначається буквою М. Географічна довгота 36°18′ - сх. д. Якщо поділити 36°18' на 6° (протяжність колони), то отримаємо число 6.30яке заокруглюємо до більшого цілого числа, тобто до 7. Звідси ми робимо висновок, що м. Лозова розташоване від Гринвіцького меридіана у 7-й колоні. Оскільки відлік колон ведеться від меридіана 180° із заходу на схід, то в Західній півкулі буде ще 30 таких колон. Тому до 30 ми додаємо 7 і таким чином визначаємо, що даний об'єкт розташований у 37 колоні.

Найкрупніший населений пункт: Лозова.

Номенклатура сусідніх аркушів:

північ: М-37-97;

схід: M-37-110;

південь: M-37-121;

захід: M-36-120.

Розграфка

Розграфка це процес поділу карти на окремі аркуші.[1] Технологія отримання даного аркуша: в основі розграфки та номенклатури карт лежить Міжнародна карта світу масштабу 1:1 000 000, аркуші якої створюють 4°-ні ряди по паралелям та 6°-ні колони - по меридіанам. Колони нумеруються від 180° меридіана. Ряди позначаються великими літерами від екватора до півдня та півночі, починаючи з літери A. Колони нумеруються арабськими цифрами із заходу на схід. Перша колона починається з 180° меридіана. Номенклатура аркуша масштабу 1:1 000 000 складається з букви ряду та номеру колони (M-37). Поділом аркушу карти M-37отримали 144 аркуші карти стотисячного масштабу.

Основою розграфки та номенклатур аркушів топографічних карт є міжнародна розграфка та номенклатури аркушів карти масштабу 1:1000000.

Рис.3. Схема розграфки Північної півкулі

Аркуші цієї карти (рис.3) по паралелях створюють пояси, кожен по 4° широти, а по меридіанах - колони, кожна по 6° довготи. Пояси позначаються великими літерами латинського алфавіту (від А до V) , починаючи від екватора на північ та на південь, а колони - арабськими цифрами (від 1 до 60) від меридіана 180° з заходу на схід. Наприклад в моєму випадку для отримання карти масштабу 1:100 000 лист карти 1:1000 000 ділять на 144 частини, які позначають порядковими номерами арабськими цифрами, номенклатура аркуша масштабу 1:1 000 000 складається з букви ряду та номеру колони.

Картографічна сітка

Картографічна сітка – це сітка меридіанів і паралелей або інших координатних ліній. [1]

Кутові координати:

На карті вказано п’ять пунктів з їхніми координатами:

 • Північно-Західний кут аркушу - 36°00'Пн.ш. 49°00'Сх.д.

 • Північно-Східний кут аркуша - 36°30' Пн.ш. 49°00' Сх.д.

 • Південно-Західний кут аркуша - 36°00' Пн.ш. 48°40'Сх.д.

 • Південно-Східний кут аркуша - 36°30' Пн.ш. 48°40' Сх.д.

 • Координати центру карти - 36°15' Пн.ш. 48°50' Сх.д.

Кілометрова сітка

Кілометрова сітка – це координатна сітка, лінії якої проведені на карті через інтервали, що відповідають певному числу кілометрів. [1] Визначення площі території. Так як дана карта є трапецією, площу території зручно шукати за формулою площі трапеції , де a, b – основи трапеції, h – висота трапеції. За допомогою лінійки визначили, що a=37.1см, b=37,3 см, h=37,8см. Маємо:1417.5 Перевівши отриманий результат у км², визначили, що площа території дорівнює 1417.5 км². Перевівши отриманий результат в гектари, отримали 141750 га.

Sтериторії=1417.5 (км²) Sтериторії=141750 (га)

Віддаленість «номенклатурного» населеного пункту від:

а) екватора 5320 км, визначення за кілометровою сіткою;

б) північного географічного полюса км, оскільки довжина 1° по меридіану дорівнює 111,1км, то довжина меридіана від екватора до полюсу становитиме 111,1×90°=9999км. А знаючи відстань від екватора до даного населеного пункту, отримуємо відстань до північного географічного полюсу 9999-5320=4679 км

в) нульового меридіана 7204 км, визначаємо за кілометровою сіткою.

г) Знаючи географічні координати Києва 50°27'00''Пн.ш. 30°30'00''Сх.д і знаючи координати населеного пункту Лозової 48°53′21″ Пн.ш і 36°18′58″ Сх.д. знаходимо відстань:

Різниця у довготі складає 02°26’ 27''. Однак, довжини дуг паралелей на різних широтах відрізняються. Тому враховуючи це, ми повинні зробити 2 виміри відстаней врахувавши різницю довжин дуг, то ж шуканою відстанню буде середнє арифметичне значення між двома знайденими довжинами.

Дане завдання можна вирішити, представивши відстані у вигляді двох дзеркально – протилежних прямокутних трикутників, двома вершинами котрих будуть місто Київ та місто Лозова, а третьою просто точка перетину уявних ліній широти та довготи 02°26'27'' за меншою основою складає 410км (для довготи 30°30'00''Сх.д.), за більшою основою 425 км (для довготи 36°18′58″ Сх.д.).

Знаходимо відстань між Києвом та Лозової за допомогою теореми Піфагора. 48°53′21″ Пн.ш і 36°18′58″

L1 = 410 км . L= 415 км

L2 = 423 км.

д) знаючи координати м.Харкова 50°00'00'' Пн.ш. 36°15'00''Сх.д. і м.Лозової

знаходимо відстань аналогічно як ми знаходимо відстань від Києва.

L=118.22 км.

Віддаленість номенклатурного пункту Лозова до певних географічних об’єктів було обраховано за допомогою ГІС програми «Калькулятор расстояний и азимута по географическим координатам», компанії Garmin® International© в Україні ( http://garmin.com.ua/tools/calc.php )

Програма виконує розрахунок руху по найкоротшій відстані (ортодромія, "дуга великого кола"), азимут який тут вважається - це не те ж саме, що при русі за одним курсом (локсодромії), але різниця звичайно несуттєва. Позитивні числа означають північну широту і східну довготу, а негативні - південну широту і західну довготу.

Рамка карти

Рамка карти – це лінія чи декілька ліній обрамляючи карту.

Зовнішня рамка карти – рамка, обрамляючи всі інші рамки карти. Зовнішня рамка карти має декоративне призначення(рис.3-1).

Внутрішня рамка карти – рамка карти, відокремлюючи картографічне зображення або ближнє до нього(рис.3-3)

Градусна рамка карти – рамка карти, на якій вказані виходи меридіанів та паралелей через визначену кількість градусів(рис.3-4)

М

3

інутна рамка карти
– рамка карти,на якій вказані виходи меридіанів і паралелей через визначену кількість хвилин(рис.3-2).

4

Рис.3 Макет компоновки аркуша карти

1.Зовнішня рамка

2.Мінутна рамка

3.Внутрішня рамка

4.Градусна рамка