Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Комплекс матеріалів.doc
Скачиваний:
13
Добавлен:
23.02.2015
Размер:
330.24 Кб
Скачать

III. Додатки

1. Програма курсу «Людина і світ»;

2. Деякі дисципліни, що викладаються на філософському факультеті, за спеціальністю «Філософія»;

3. Деякі дисципліни, що викладаються на філософському факультеті, за спеціальністю «Культурологія»;

4. Інформація про спеціальність «Здоров’я людини»;

5. Інформаційний лист щорічних «Харківських студентських філософських читань» 2010 року;

6. Зразок особової картки слухача Малого філософського факультету;

7. . Інформація про МАН та олімпіаду з предмету «людина і світ».

8. Прикінцеві положення

І. Мета і завдання занять для слухачів філософсько-культурологічного напряму Малого філософського факультету

Метою ознайомчих занять філософсько-культурологічного напряму для слухачів Малого філософського факультету є залучення та підготовка обдарованої молоді у царину філософських та культурологічних дисциплін.

Відвідування занять Малого філософського факультету дасть слухачеві можливість актуалізувати для себе низку проблемних питань та розширити свій пізнавальний світогляд про уявлення, наприклад, стародавніх греків щодо устрою Всесвіту, про спрямованість історії, міркування відомих філософів про життя після смерті. В цілому, ознайомлення слухачів з поняттям, течіями філософії та культурології, має вплинути на вироблення та закріплення власної життєвої позиції.

Без перебільшення можна сказати, що зайнятість слухачів у сфері основ філософії та культурології може впливати не лише на здатність формулювати проблемі питання, а й стійко відповідати на виклики буденності, які постають перед ними. Певно, що ніхто інший ніж слухач Малого філософського факультету не зможе краще запевнити своє найближче оточення у доцільності прийняття того чи іншого рішення, адже особі, долученої до скарбниці історії світової мудрості, не властиво губитися у невизначеності перед перешкодами, долаючи які, людина ще краще зможе опанувати свою свідомість та набути впевненості.

Бажання вчитися і навчатися філософії є цілком природним, адже подібно до того, як атлет прагне до ідеалів тілесної форми, так і людина, що небайдужа до філософії спрямована на духовне, інтелектуальне удосконалення; вона прагне до культури мислення та мовлення. Малий філософський факультет зможе дати Вам шанс для реалізації свого життєдайного потенціалу, адже занурення у будь-який з кутків філософії чи культурології зробить Вас обізнаним у сфері давньогрецької мудрості, середньовічної теософії, ренесансного гуманізму, познайомить Вас з проблемами методу пізнання та із таємницями Вашої самосвідомості. Чи доводилося Вам чути про «жадання до життя» чи влади, що значить воліти? Що Ви знаєте про «дискурс» та «інтертекстуальність, про «розщеплення суб’єкта та «структуралізм». Якщо це все викликає складності розуміння, то мерщій до нас!

Чи не щодня Ви стикаєтесь із ситуацією, коли Вашу голову переповнюють думки, та коли виникає потреба висловити їх, то оточуючі мало-що розуміють. Цикл занять з комунікативної та практичної філософії стане у нагоді при потребі відчувати себе у спілкуванні як риба у воді, адже Ваше мовлення все більше набуватиме чіткого та вираженого (артикульованого) характеру. Якщо ж і це Вас не задовольнить, тоді можуть стати у нагоді заняття з риторики, яке навчить Вас аргументувати найбожевільніші думки та тези, що й батьки не встоять перед силою Вашого слова. Якщо ж Ви відчуваєте потребу у виробленні навичок мовлення (риторика) та міркування (логіка), то це вже точно Вам до нас.

Разом з нами Вам доведеться поміркувати про те, чи має мудрість національно-визначений характер, а якщо ні, то чи можна говорити про українську, німецьку чи якусь іншу філософію. Чи задумувались Ви хоч коли-небудь про значення «культури» і похідне від неї? Чи доводилося Вам мати справу із лицарським способом поведінки? Що Вам відомо про китайську та японську культуру? Що значить «етика автентичності» та як співвідноситься духовне та тілесне в людині? Якщо Ви прагнете розширити свій кругозір прямуйте до нас.

Якщо Вас цікавлять питання земні та Ви відчуваєте потребу у заповненні інформаційного вакууму, то тематичні лекції з філософії політики розкриють Вам зміст процесів, що відбуваються у сучасних владних колах з політологічної точки зору. Чи може Вас цікавить суспільство, що подібно до живого організму, який невпинно розвивається, трансформується? Якщо Ви й досі сумніваєтесь відносно того, що любов може бути цілою філософською проблемою, то приходьте, ми ладні Вас в цьому переконати. Якщо Вас цікавить питання небесні, сакральні, то заняття з релігієзнавства занурить Вас у вир світових релігій та концептів. Чи може Вам до вподоби звернення до свідомості, де приховані глибинні витоки наших відчуттів і бажань, кошмарних сновидінь і творчих натхнень, де зустрічаються наша душа і наше тіло? Тоді Вам теж до нас.

Завданням Малого філософського факультету є не лише прагнення навчити Вас слухати, а й мислити та говорити, беручі участь у дискусіях, диспутах, колоквіумах, круглих столах як з однолітками так із фахівцями, що може стати початком розвитку стратегічного мислення, аналітичних здібностей, інтелектуального та творчого потенціалу, підвищення культури мовлення та мислення, оновлення та розвиток умінь і знань, необхідних для ефективного вирішення поточних та перспективних завдань.

Основні теми курсу побудовано таким чином, щоб у процесі навчання слухачі розвивали навички творчого мислення, здатність до самостійних теоретичних узагальнень.

За кожною темою заняття слухач може обрати для себе джерело з тим, щоб розширити свій філософський і загальнокультурний кругозір. Форма відкритого семінару, круглого столу або дискусії дозволяє слухачам провести самостійне наукове дослідження й оприлюднити його результати.

Сподіваємося, що відвідування курсу «Малого філософського факультету» сприятиме росту зацікавленості слухачами проблемами класичної та сучасної філософії, культурології та науки, розвитку потенціалу особистості та її можливостей.

До числа слухачів Малого філософського факультету зараховуються особи, які демонструють інтерес та невтримне тяжіння до філософсько-культурологічних дисциплін незалежно від статі, раси, національності, соціального і майнового стану, роду та характеру занять, світоглядних переконань, належності до партій, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров’я, місця проживання та інших обставин.

Слухачам Малого філософського факультету видається відповідне посвідчення слухача філософсько-культурологічного напряму та по закінченню навчального року – сертифікат установленого адміністрацією факультету зразка.

Цікаво знати: філософський факультет був відкритий у 2001 році. Кафедра філософії була створена разом із заснуванням Харківського університету в 1804 році. Першим професором кафедри був послідовник І.Фіхте – Йоган Баптист Шад, який був запрошений за рекомендацією Гете і працював в університеті з 1804 по 1816 роки. У різні часи розвивали філософські студії в університеті видатні професори: А. Дудрович, Ф. Зеленогорський, С. Семковський, Я. Блудов, Д. Острянин, Ю. Бухалов, О. Плахотний.

На факультеті студенти отримують підготовку за спеціальностями «Філософія», «Культурологія», «Здоров’я людини».

На факультеті створені наступні кафедри:

1. Теоретичної та практичної філософії;

2. Культури і філософії науки;

3. Українознавства;

4. Політології;

5. Валеології.

Філософський факультет підтримує наукові зв’язки з багатьма науковими та навчальними закладами світу, Інститутом української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України, Інститутом історичних досліджень Львівського національного університету ім. Франка та ін. Викладачі, аспіранти та студенти факультету беруть активну участь у міжнародних наукових семінарах і симпозіумах в Україні, Польщі, Росії, Італії, Німеччині, США, Австрії, Угорщині, Ізраїлі.

У даному комплексі навчально-методичних матеріалів для слухачів Малого філософського факультету представлені теми деяких занять, які будуть проведені в рамках МФФ та анотації до них. У додатках: програма курсу «людина і світ», перелік основних дисциплін, що викладаються за спеціальностями «Філософія», «Культурологія» та «Здоров’я людини». Окрім того додається інформаційний лист щорічних «Харківських студентських філософських читань», а також інформація про МАН та олімпіаду з предмету «людина і світ».

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.