Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Комплекс матеріалів.doc
Скачиваний:
13
Добавлен:
23.02.2015
Размер:
330.24 Кб
Скачать

Деякі дисципліни, що викладаються на філософському факультеті, за спеціальністю «культурологія»:

Історія України, ділова українська мова, основи економічної теорії, політологія, загальна психологія, філософія, іноземна мова, основи медичних знань, основи права, безпека життєдіяльності, фізичне виховання, соціологія, всесвітня історія, архаїчна культура, культура Давнього Сходу, антична культура, культура західноєвропейського Середньовіччя, візантійська культура, культура доби Відродження, культура Нового часу та доби Просвітництва, культура Х1Х – початку ХХ століть, сучасна культура, українська культура, історія літератури, історія філософії, історія української філософії, культура Сходу, основи загальної теорії культури, релігієзнавство, теорія і історія мистецтв, етнокультурологія, філософія культури, культурна антропологія, культура Слобожанської України, культура в ситуації постмодерну, вступ до культурології, сучасна українська літературна мова, латинська мова, логіка, основи інформатики і комп’ютерної техніки, основи риторики та теорії аргументації, етнологія України, етика, естетика, соціологія культури, семіотика культури, українська культура в наукових дослідженнях, педагогіка, методика викладання культурологічних дисциплін, вступ до гендерної теорії, соціальна психологія тощо.

На філософському факультеті здійснюється підготовка за напрямом

«Здоров’я людини».

Підготовку бакалаврів по напряму «Здоров'я людини» і магістрів за фахом «Валеологія» здійснює кафедра валеології.

ЩО ТАКЕ ВАЛЕОЛОГІЯ

Валеологія (лат. valeo- бути здоровим і грецьке lоgos - наука) - сучасна інтегральна наука про фундаментальних закони духовного, психічного і фізичного здоров'я як окремої особи так і всього суспільства в цілому на новому етапі його духовно-творчої еволюції.

СПЕЦИФІКА ВАЛЕОЛОГІЇ полягає в тому, що вона синтезує знання про людину і особливості її взаємодії з природою і суспільством, накопичені в таких галузях знань, як філософія, соціологія, психологія, біологія, анатомія і фізіологія людини, екологія, традиційна і народна медицина, етнографія, релігієзнавство, культура тощо.

ЗАВДАННЯ ВАЛЕОЛОГІЇ

- формування нового ненасильницького і духовно-творчого мислення;

- формування практично здорової, активної та творчої людини, здатну впродовж всього життя самостійно зберігати, розвивати і підтримувати своє здоров'я на належному рівні.

ЯКІ ПРЕДМЕТИ ВИВЧАЮТЬ МАЙБУТНІ ВАЛЕОЛОГИ

Загальна біологія, анатомія людини, фізіологія і ін. біологічні дисципліни, педагогіка і психологія, методика викладання валеології, фітовалеологія, сучасні методи валеологічної профілактики і оздоровлення, валеологічна культура живлення, моральні і духовні основи здоров'я, психовалеологія, біоритмологія, валеософія і валеоетика, валеологія репродуктивного здоров'я, медична валеологія, психофізіологія, етновалеологія, екологічна валеологія, теорія і методика тестування та моніторингу здоров'я й інші спеціальні дисципліни.

КОГО ГОТУЄ КАФЕДРА ВАЛЕОЛОГІЇ '

Валеологію можна розглядати як одну з найбільш прогресивних галузей науки, що займається індивідуальним здоров'ям людини. На сьогодні проблема оздоровлення вийшла за рамки медицини, стала соціально-політичною, і до її рішення необхідно привернути професійно підготовлених фахівців — валеологів.

Кафедра валеології готує бакалаврів по напряму 6.010203 «Здоров'я людини» (термін навчання 4 роки). Бакалаври одержують кваліфікацію педагога-валеолога. Бакалаври по напряму «Здоров'я людини» можуть продовжити навчання в магістраті по спеціальностях «Валеологія», «Фізична реабілітація», «Фітнес і рекреація» (термін навчання 1 рік). Бакалаври за фахом «Валеологія» одержують кваліфікацію «Викладач валеології. Науковий співробітник (валеологія)».

Ті, хто мають вищу освіту по інших спеціальностях можуть здобути другу вищу освіту на умовах контракту (термін навчання 2 роки).

На кафедрі відкрита аспірантура за фахом 13.00.02 - теорія і методика навчання (фізична культура, основи здоров'я).

Випускники-валеологи можуть викладати дисципліну «Основи здоров'я» в середній школі, вести кружки в центрах позашкільної освіти, працювати у валеологічних оздоровчих, спортивних центрах, центрах соціальної роботи, суспільних організаціях і інших установах рекреації, реабілітації і оздоровлення.

Магістри валеології мають право викладати валеологію, основи здорового способу життя і спеціальні курси валеологічного напряму в коледжах, ліцеях і вищих навчальних закладах, працювати в науково-дослідних інститутах і лабораторіях, тематика яких пов'язана з питаннями здорового способу життя і оздоровчими технологіями.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.