Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Випускна кфалікаційна робота фінал V1.2.docx
Скачиваний:
20
Добавлен:
18.06.2020
Размер:
563.23 Кб
Скачать

міністерство освіти і науки україни

ДніпроВСЬКИЙ державний технічний університет

Енергетичний факультет

Кафедра електротехніки та електромеханіки

Пояснювальна записка

до кваліфікаційної роботи здобувача першого (бакалаврського)

рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

зі спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та

електромеханіка

на тему: «Електропривод переміщення козлового крана»

Кваліфікаційна робота бакалавра містить результати власних розрахунків та досліджень. Використання ідей, результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело.

__________________А.С.Руденко

Виконав(ла) здобувач вищої освіти гр. ЕлМ-17-1ду

спеціальність 141 Електроенергетика,

електротехніка та електромеханіка

за освітньо-професійною програмою

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Руденко Андрій Сергійович

(прізвище та ініціали здобувача вищої освіти)

Керівник канд техн. наук. доц. каф.ЕТЕМ

Шрамко Юрій Юрійович

(прізвище та ініціали керівника КР)

Консультант канд екон. наук, доцент

Коваленко Олена Володимирівна

(прізвище та ініціали консультанта КР)

Консультант канд техн. наук, доцент

(прізвище та ініціали консультанта КР)

Романюк Роман Ярославович

(прізвище та ініціали консультанта КР)

Рецензент________________________________

(прізвище та ініціали)

Камянське - 2020 року

Нормоконтроль __________________________________

(оцінка за 100-бальною системою)

___________________________________ Ю.Ю.Шрамко

(дата та підпис)

____________________________________________________________________________________________________

(зауваження керівникові щодо відображення їх у відгуку і врахуванні при

__________________________________________________________________________________

виставленні остаточної оцінки)

_________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________