Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
внешнеторговые отношения Украины - misso.doc
Скачиваний:
22
Добавлен:
24.05.2014
Размер:
630.78 Кб
Скачать

1. Економічні чинники вступу України до сот

Як свідчить економічний розвиток держав, у тому числі держав Центральної та Східної Європи, які останнім часом вступили до СОТ, з набуттям членства у СОТ Україна матиме такі економічні переваги:

поліпшення умов доступу українських виробників та експортерів на основні міжнародні ринки;

збільшення іноземних інвестицій в економіку держави;

лібералізація режиму торгівлі між Україною та ЄС, започаткування переговорного процесу з укладення Угоди про вільну торгівлю між Україною та ЄС;

зменшення тарифних і нетарифних обмежень на експорт до ЄС українських товарів — металургійної, текстильної та швейної продукції;

отримання можливості захисту національного товаровиробника в антидемпінгових, спеціальних розслідуваннях у рамках процедури розгляду торговельних спорів СОТ;

запобігання торговельно-економічній ізоляції України від держав Центральної та Західної Європи, а також від держав Східної Європи та Балтії;

створення ефективної системи захисту національного товаровиробника від недобросовісного імпорту.

2. Мета і завдання Програми

Метою цієї Програми є створення та реалізація умов для завершення відповідних переговорів та вступу України до СОТ.

Для досягнення зазначеної мети Програма передбачає вирішення таких завдань:

забезпечення координації заходів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, пов’язаних із завершенням процесу набуття Україною членства у СОТ, що полягає, передусім, у досягненні спільної узгодженої позиції щодо тарифної політики, лібералізації доступу іноземних підприємств до ринку послуг України, поступової трансформації державної підтримки сільського господарства відповідно до норм СОТ;

проведення комплексного аналізу законодавства та законопроектів на відповідність нормам і вимогам угод СОТ та гармонізація законодавства з вимогами системи угод СОТ;

підготовка прогнозу наслідків вступу України до СОТ, розроблення і реалізація заходів щодо підвищення конкурентоспроможності галузей економіки, які можуть зазнати негативного впливу у зв’язку зі вступом України до СОТ.

Соседние файлы в предмете Экономика