Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Основні засоби.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
25.11.2019
Размер:
193.02 Кб
Скачать

Тема:облік основних засобів План

1. Основні засоби, їх класифікація.

2. Вартість основних засобів.

3. Оцінка основних засобів, та шляхи їх надходження.

4. Переоцінка основних засобів.

5. Синтетичний та аналітичний облік основних засобів.

6. Документування, господарських операцій з обліку основних засобів.

7. Амортизація основних засобів.

8. Зменшення корисності основних засобів.

1. Основні засоби, їх класифікація

Невід'ємною частиною діяльності підприємств є наявність будівель, споруд, транспортних засобів, телефонів, факсів, комп'ютерів. Матеріальні довгострокові активи, які ке змінюють своєї натурально-речової форми в процесі їх експлуатації і вартість яких відноситься ча витрати протягом тривалого терміну їх використання, є основними засобами підприємств.

Основні засоби - це матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання в процесі виробництва або постачання, збуту товарів, очікуваний строк корисного використання яких становить більше року (або більше операційного циклу).

Об'єкт основних засобів - закінчений пристрій з усіма пристосуваннями і приладдям до нього або відокремлений предмет, що призначений для виконання певних самостійних функцій, чи відокремлений комплекс конструктивно з'єднаних предметів одного або різного призначень, що мають для їх обслуговування загальні пристосування, приладдя, керування та єдиний фундамент, унаслідок чого кожен предмет може виконувати свої функції, а комплекс - певну роботу тільки в складі комплексу.

Якщо об'єкт основних засобів складається із частин, які мають різний строк корисного використання, то кожна з цих частин може визнаватись у бухгалтерському обліку як окремий об'єкт основних засобів.

У бухгалтерському обліку для чіткого обліку основних засобів необхідно їх правильно класифікувати.

Для цілей бухгалтерського обліку основні засоби кла­сифікують за такими трьома групами:

  1. основні засоби;

  2. інші необоротні матеріальні активи;

  3. незавершені капітальні інвестиції в необоротні активи.

За функціональним призначенням основні засоби класифікують на: виробничі - ті, що безпосередньо беруть участь у виробничому процесі або сприяють його здійсненню, та на невиробничі - ті, що не беруть безпосередньої або побічної участі у процесі виробництва й призначені в основному для культурно-побутових потреб населення.

Основні засоби поділяються за галузевою ознакою: промислові, будівельні, сільськогосподарські, засоби зв'язку, транспорту, освіти, культури.

Залежно від використання основних засобів їх поділяють на: діючі, недіючі. Діючі використовуються в процесі виробництва, реалізації, збуту, недіючі за таких умов не використовуються.

За ознакою належності основні засоби розрізняють: на власні і орендовані. Власні основні засоби обліковуються на балансі підпри­ємства, орендовані основні засоби показують на позабалансових рахунках орендаря.

Підприємство згідно з методичними рекомендаціями № 561 може розширювати зазначену класифікацію, підрозділяючи в групах (підгрупах) основні засоби на власні, орендовані та такі, що перебувають в експлуатації, запасі, оренді, ремонті, на модернізації, добудові тощо.