Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
10 Конкуренция и монополия.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
25.11.2019
Размер:
898.21 Кб
Скачать

З історії економічних вчень

Першими монополіями можна вважати монополії царів та імпе­раторів. Вони ввійшли в історію під назвою "державні монополії". Держава проголошувалась єдиним продавцем якогось товару, як правило, товару широкого вжитку: тютюну, вина, солі та сірників. Державні монополії як такі виникли лише у XVII ст.

Причини монополізації можуть бути різними. Монополія може виникнути як цілком закономірний результат більш ефективного господарювання. Граючи за правилами ринку, прагнучи прибутку, конкуренти впроваджують нововведення (нові товари, нові техноло­гії, нові форми організації виробництва і збуту), тим самим отримую­чи переваги. Це утруднює конкуренцію, зводить на її шляху чис­ленні перешкоди. Той, хто відокремився внаслідок конкуренції, опиняється, бодай тимчасово, у винятковому становищі. Виникає так звана відкрита монополія, позбавлена спеціального захисту від конкуренції.

Наведемо найпростіший приклад. Замість піци у своєму гаражі ти почав випікати новий продукт - піцу-гамбургер, який користуєть­ся шаленим попитом. Доки конкуренти не почнуть виробляти ана­логічні піци, ти залишатимешся монополістом. На жаль, це триває недовго.

Утім, фірма може отримати переваги, порушуючи правила рин­кової гри, застосовуючи так звану "обмежувальну практику", на­приклад, використовуючи чужі товарні знаки, обманюючи спожи­вачів, обмежуючи свободу торгівлі, займаючись економічним і про­мисловим шпіонажем тощо.

Отже, ти бачиш, що й монополісти бувають різними. Мабуть, різними мають бути й заходи, що їх вживає держава стосовно моно­полістів.

Монополія може виникнути і внаслідок юридичних обмежень на шляху конкуренції. Наприклад, якщо держава надає підприєм­ству певні привілеї — виняткове право займатися саме цим різнови­дом діяльності. До юридичних перешкод можна віднести, примі­ром, ліцензування експорту, державну реєстрацію діяльності, охо­рону авторських прав, використання товарних знаків, патентну си­стему. В цьому разі подеколи говорять про закриту монополію, за­хищену юридичними заборонами.

Часто-густо виникає ситуація, коли монополії неможливо уни­кнути або ж не треба запобігати. Такі монополії називають приро­дними. Вони виникають у деяких галузях через особливі умови і формуються внаслідок поглиблення технологічних потреб продук­тивних сил, що розвиваються. У таких фірм не може бути забагато конкурентів. Винятковість положення може зумовлюватися власніс­тю на невідтворювані природні ресурси, наприклад, на особливо родючі ділянки землі або наданням деяких послуг (комунальні послуги, зв'язок). І справді, важко уявити будівництво двох водо­гонів в одному районі. Навряд чи фірми-конкуренти вдалися б до цього.

Економіка нашої країни, як тобі відомо, характеризується висо­ким рівнем монополізації. Частка монопольних підприємств у загаль­ному виробництві сягає 50—100%. Риси монополії у найповнішому обсязі зустрічаються в місцевих підприємствах громадського корис­тування, у невеликих населених пунктах з одним універмагом, од­нією телефонною станцією тощо.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]