Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ТЕЛЕРАДІО- І ЗОБРАЖАЛЬНА Ж І сем.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
24.11.2019
Размер:
106.5 Кб
Скачать

Херсонський державний університет

Факультет філології та журналістики Кафедра журналістики

ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

Дисципліна ТЕЛЕРАДІО- І ЗОБРАЖАЛЬНА

ЖУРНАЛІСТИКА

Курс, група ІІ

Спеціальність/напрям Журналістика

підготовки

Модуль 1,2

Викладач викладач Гаврилова Я.Л.

2012-2013 н.р.

Змістовий модуль № 1

Основи зображальної (фото) і радіожурналістики.

Практичне заняття №1

Тема: Природа зображального в журналістиці.

План:

 1. Поняття про зображальну журналістику.

 2. Зображення як гносеологічне поняття.

 3. Зміст і форма фотожурналістики.

Завдання:

Охарактеризуйте специфічні риси фотожурналістики.

Література:

 1. Бальтерманц И.Д. Специфика содержания и формы фотожурналистики. – М., 1981.

 2. Вартанов А.С. Фотография: документ и образ. – М., 1983.

 3. Ворон Н.И. Жанры советской фотожурналистики: уч.пос. для вузов по спец. «Журналистика». – М., 1991. – 80 с.

 4. Оформление периодических изданий /Под ред. А.П.Киселева. – М., 1988.

 5. Черняков Б.І. Зображальна журналістика в друкованих засобах масової інформації (від вин. до сер. ХІХ ст.): автореф. дис. … докт. філол. наук: 10.01.08. – К., 1998. – 37 с.

 6. Чудаков Г. Фотография в перссе: содержание, форма, жанровая структура //Советское фото. – 1982. - № 8. – С. 14-15; № 10. – С. 26-44; № 12. – с. 40-41; 1983. - № 1. – С. 22 – 23.

 7. Шаповал Ю. Г. Фотожурналістика: навч. посіб./ Ю. Г. Шаповал. - Рівне: Волин. обереги, 2007. (ел.ресурс)

Практичне заняття №2

Тема: Історія розвитку української фотожурналістики

 1. Початковий етап (16-17 ст.) виникнення і становлення зображальної журналістики.

 2. «Альманаховий період» (18 ст.) зображальної журналістики.

 3. Становлення фотографії в пресі ХІХ – поч. ХХ ст.

 4. Радянський період у фотожурналістиці.

 5. Сучасна фотожурналістика.

Завдання:

Опишіть основні етапи становлення зображальної журналістики.

Література:

 1. Бальтерманц и.Д. Специфика содержания и формы фотожурналистики. – м., 1981.

 2. Вартанов А.С. Фотография: документ и образ. – М., 1983.

 3. Ворон Н.И. Жанры советской фотожурналистики: уч.пос. для вузов по спец. «Журналистика». – М., 1991. – 80 с.

 4. Оформление периодических изданий /Под ред. А.П.Киселева. – М., 1988.

 5. Черняков Б.І. Зображальна журналістика в друкованих засобах масової інформації (від вин. до сер. ХІХ ст.): автореф. дис. … докт. філол. наук: 10.01.08. – К., 1998. – 37 с.

 6. Чудаков Г. Фотография в перссе: содержание, форма, жанровая структура //Советское фото. – 1982. - № 8. – С. 14-15; № 10. – С. 26-44; № 12. – с. 40-41; 1983. - № 1. – С. 22 – 23.

 7. Шаповал Ю. Г. Фотожурналістика: навч. посіб./ Ю. Г. Шаповал. - Рівне: Волин. обереги, 2007. (ел.ресурс)

Практичне заняття №3

Тема: Жанрова палітра сучасної фотожурналістики

 1. Жанри фотожурналістики.

 2. Фотозамітка як найпоширеніший жанр.

 3. Особливості фоторепортажу в сучасній пресі.

 4. Функціональний потенціал прес-фото.

Завдання:

Підберіть зразки фотозамітки і фоторепортажу.

Проаналізуйте відповідність фото щодо змісту публікації.

Література:

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.