Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Шпори ДФК, модуль 1.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
24.11.2019
Размер:
51.57 Кб
Скачать
 1. Контроль, як самостійна функція управління

Контроль – це виявлення відхилення між тим, що є (факт) і тим, що має бути і зазначається в обліку

Управління: Планування –облік-аналіз-контроль.

Контроль - це процес, який повинен забезпечити відповідність функціонування керованого об’єкта прийнятим управлінським рішенням.

Фінансовий контроль є складовою економічного контролю.

Фінансовий контроль розглядають як:

 • одну з форм управління фінансами;

 • комплексну і цілеспрямовану фінансово-правову діяльність органів фінансового контролю.

Під фінансовим контролем розуміють систему контролю та нагляду за фінансово-господарською діяльністю підприємств, організацій і установ з метою оцінки економічної ефективності їх діяльності, встановлення законності та доцільності фінансово-господарських операцій.

Система контролю – це сукупність взаємопов’язаних контрольними діями контрольний суб’єкт та підконтрольний об’єкт.

Суб’єкт контролюце особа або інституція, яка здійснює контрольні дії, щодо власної діяльності або діяльності іншої фінансової чи юридичної особи, які перебувають у економічному середовищі.

Об’єкт контролю – це особа або інституція на діяльність якої спрямовані контрольні дії суб’єкта контролю.

Контрольні дії – це процедури зіставлення фактичних даних про діяльність підпорядкованого об’єкта з відповідними нормативами, які здійснюються суб’єктами контролю з метою виявлення відхилень фактів від цих норм.

 1. Предмет та об’єкт контролю

Предмет фінансового контролю – це діяльність об'єктів фінансового контролю, а саме суб'єктів господарювання, діяльність яких пов’язана з використанням суспільної власності, та її окремі аспекти - фінансові операції і процеси, які розглядаються з позицій законності, достовірності, доцільності й економічної ефективності, збереження власності, правильності формування і використання капіталу.

Державний сектор :

 1. Комерційне господарювання (підприємницький сектор);

 2. Некомерційне господарство (бюджетний сектор).

Об’єкт фінансового контролю – це суб’єкти господарювання (юридичні та фізичні особи)

Об’єкти фінансового контролю на стадіях господарського процесу:

 • на стадії постачання - умови збереження майна; законність укладання договорів; повнота і своєчасність оприбуткування активів, своєчасність і законність розрахункі з постачальниками ;

 • на стадії виробництва - дотримання технології виробничого процесу; визначення с/в готової продукції та незавершеного виробництва; правильність визначення обсягів та вартості витрат на виробництво, готової продукції, незавершеного виробництва;

 • на стадії реалізації - своєчасність і законність договорів і розрахунків з покупцями; визначення доходів і собівартості реалізації; інших доходів і витрат, а також фінансових результатів діяльності, розподіл прибутку.

Об’єкти державного фінансового контролю:

 • дотримання соціальних гарантій працівників;

 • дотримання стандартів ціноутворення;

 • дотримання платіжної дисципліни;

 • використання бюджетних коштів;

 • використання державного і комунального майна;

 • дотримання податкового законодавства.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.