Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
методика німецької.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
23.11.2019
Размер:
47.73 Кб
Скачать

25. Опишіть особливості використання проектної методики викладання німецької мови у старшій школі та наведіть приклади проектів.

Одним із важливих методів активізації пізнавальної діяльності учнів є метод проектів. Метод проектів – це така організація самостійної діяльності учнів у межах ними ж обраної теми, що проводиться у два етапи: етап підготовки та етап висвітлення кінцевого результату цієї діяльності.Метою проектної роботи є автономне вивчення окремим учнем того чи іншого матеріалу, який є часткою одного великого розділу.

Сутність проектної методики полягає в тому, що ціль занять і способи її досягнення повинні визначатися власне учнем на основі його інтересів, індивідуальних особливостей, потреб мотивів, здібностей. Внаслідок цього, особисто-орієнтоване навчання, що лежить в основі проектної методики, передбачає зміну традиційної схеми взаємодії учитель-учень, суб’єкт-об’єкт на схему партнерства суб’єкт-суб’єкт.

Основна ціль навчання іноземної мови – мовленнєва діяльність, в якій мовленнєва система виступає тільки я к засіб її реалізації.Найважливішими факторами, що сприяють формуванню внутрішнього мотиву мовленнєвої діяльності при проектному навчанні, є:

зв’язок ідей проекту з реальним життям;наявність інтересу до виконання проекту з боку всіх його учасників;ведуча роль консультативно-координуючої функції вчителя.

Проект може бути я к довготривалим, короткотривалим, що займає один урок.

Дослідники наводять основні вимоги до методу проектів:

наявність вагомої у дослідному, творчому плані проблеми, яка потребує інтегрованих знань, дослідницького пошуку для її вирішення;практична, теоретична вагомість можливих результатів; самостійна (індивідуальна, парна, групова) діяльність учнів на уроках чи в позаурочний час;структурування змістовної частини проекту (із зазначенням поетапних результатів і розподілом ролей);використання дослідницьких методів: визначення проблеми, задач, висунення гіпотези їх вирішення, обговорення методів дослідження, оформлення кінцевих результатів, аналіз отриманих даних, підведення підсумків, коригування, висновки [16, 80].

Технологія діяльності педагога зі створення проекту здійснюється за такими етапами:

Етапи роботи над проектом

Зміст діяльності

1.

Діагностико-прогностичний етап Визначення теми, мети та завдань проекту.

Вивчення і визначення головних проблем. Обговорення проблеми, пошук необхідної інформації, визначення мети і завдань.

2.

Етап моделювання

Створення описово-структурної моделі проекту;визначення критеріїв ефективності проекту.

3.

Планування

Формування програми діяльності щодо реалізації проекту, розробка плану в цілому та конкретних дій; вибір способів збору інформації, форм і методів, розробка критеріїв оцінки результату і процесу, розподіл завдань між членами групи.

3.

Дослідження

Збір інформації, аналіз, вибір стратегії, робота з літературою, проведення експерименту, анкетування, робота з літературою.

4.

Етап визначення ефективності

Оцінка діяльності і результату, формулювання висновків.

5.

Оформлення звіту

Показ результатів у формі: звіту з демонстрацією матеріалів, письмового звіту.Колективне обговорення.

6.

Оцінка результатів і процесу

Колективне обговорення.Самооцінка результатів

проектна робота мотивує(учні пишуть про себе – свою сім’ю, свій дім, свої інтереси і уподобання. Працюючи над проектом, учні проводять невелику дослідницьку роботу з теми, яка їх цікавить. Учні займають активну позицію під час проектної роботи. Виконуючи проект, учні часто щось вирізають, зафарбовують, про щось пишуть, шукають інформацію в книжках, спілкуються з іншими людьми, знаходять ілюстрації – можливо, навіть, роблять аудіо- чи відеозаписи. Учні різного рівня мовленнєвого розвитку можуть виконати свій власний проект – великий чи малий, простий чи складний – і зможуть пишатися ним. Наприклад, деякі учні в класі можуть слабше знати мову за інших, але це їм не заважатиме у процесі виконання проекту виявити здібності до проектування чи ілюстрування своєї роботи або знайти оригінальний підхід до презентації проекту).тому, що проектна робота особистісно зорієнтована(готуючи розповідь про своє оточення в письмовій формі, учні відкривають для себе значення англійської та інтернаціональної мови. Колись у майбутньому, можливо, їм доведеться розповісти іноземцю англійською мовою про свою сім’ю, місто чи свої уподобання. Робота над таким проектом допомагає їм підготуватися до такої події. Зосереджуючи увагу на темі, що вивчається англійською мовою, учні мають можливість ознайомитись з особливостями культури англомовних країн, порівняти їх зі своїми уявленнями і таким чином збагатити власне розуміння інших культур).тому, що проектна робота має загальноосвітню цінність (більшість сучасних шкільних програм вимагають, щоб викладання предметів сприяло розвитку в учнів ініціативи, незалежності, уяви, самодисципліни, співпраці з іншими учнями і корисних дослідницьких навичок. Проектна робота є практичним шляхом реалізації цих освітніх цілей на уроці та в позаурочний час.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.