Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
книга-нова.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
23.11.2019
Размер:
2.38 Mб
Скачать

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Хмельницький політехнічний коледж

Технологічні основи програмування для верстатів з числовим програмним керуванням

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

до виконання контрольних робіт та технологічного

розділу дипломного проекту для спеціальності

5.05050202 «Обслуговування верстатів з чпк та ртк»,

5.05050302 «Технологія обробки матеріалів

на верстатах і автоматичних лініях»

2011

Автори: Койфман Аркадій Михайлович

Пижов Дмитро Олександрович

Рецензенти: Докторук Валерій Павлович

Прокопчук Володимир Федорович

Технологічні основи програмування для верстатів з числовим програмним керуванням

Розглянуто та схвалено

на засіданні циклової комісії

“ Інженерна механіка ”

31.08.2011 Протокол №1

Програма предмета і питання для самоконтролю Зміст дисципліни

Вступ

Технологічні основи програмування для верстатів з ЧПУ як прикладна наука.

Значення устаткування з числовим програмним управлінням у підвищенні продуктивності праці та покращення якості продукції.

Необхідність отримання знань та навичок з ручного програмування фахівцем з обслуговування верстатів з ЧПУ. Завдання та зміст навчальної дисципліни в системі підготовки фахівця. Література.

Література: [ 2с. 3,4; 3с. 5,6]

Розділ 1. Підготовка до розробки програми управління

Базовий матеріал:

  • «Механічна практика»;

  • «Вимірювально – налагоджувальна практика»;

  • «Машино будівне креслення»;

  • «Основи обробки матеріалів і інструмент»;

  • «Будова і експлуатація ЕОМ»;

  • «Основи технології машинобудування»;

  • «Будова та обслуговування верстатів з ПУ та РТК».

Тема 1.1 Етапи розробки управляючих програм (УП)

Базові терміни та визначення. Методи програмування, їх особливості. Основні етапи розробки УП. Розробка операційної розрахунково – технологічної карти (ОРТК). Інформацію яку містить ОРТК. Інформацію яку містить карта налагодження інструмента (КН). Програмоносії управляючих програм.

Література: [ 3с. 10...15; 2с. 5...27, 108...130]

Тема 2.1 Вихідна документація для розробки УП

Технологічна документація. Довідкова, вихідна та супутня документація необхідна для розробки УП. Загальні уявлення про алгоритм УП.

Література: [ 3с. 15...17; 2с. 237...242]

Тема 1.3 Системи координат верстата, деталі, інструмента.

Система координат верстата (СКВ). Основні правила визначення розміщення осей x, y, z. Система координат деталі (СКД). Система координат інструмента (СКІ). Характерні точки в СКВ, їх призначення. Зв’язок СКВ, СКД, СКІ.

Література: [ 3с. 18...24; 2с. 106...112; 1с. 44...54; 7с. 34...39]

Тема 1.4 Елементи траєкторії інструмента

Траєкторія інструмента, центр інструмента, циклограма. Еквідістанта. Уявлення про інтерполяцію та апроксимацію. Абсолютна та відносна системи відліку. Опорні точки та їх розрахунок.

Література: [ 3с.24...36; 2с. 112...130; 1с. 44...54; 6с. 25...28]

Розділ 2 Програмування інформації в УП

Тема 2.1 Структура УП та її формат

Структура УП. Елементи УП: кадр, слово, адреса. Формат кадру (слова). Підготовчі функції, їх призначення. Допоміжні функції, їх призначення.

Література: [ 3с. 37...50; 2с. 137...141; 6с. 113...117]

Тема 2.2 Кодування елементів УП

Кодування лінійних розмірних пересувань в коді ISO. Особливості програмування лінійних пересувань в ПЧПУ типу 2Р22. Програмування колових пересувань в коді ISO. Особливості програмування розмірних колових пересувань в ПЧПУ типу 2Р22. Кодування швидкостей головного руху і подач. Кодування зміни інструмента, повороту стола, зміни палет, зсуву нуля, різенарізання, витримки часу, підпрограм, циклів тощо. Корекція довжини,положення та радіуса інструмента, вихід на еквідістанту. Запис, контроль та редагування УП.

Практична робота №2 Кодування елементів розмірних та колових пересувань.

Література: [ 3с. 51...106; 2с. 137...163; 6с. 113...163]

Розділ 3 Програмування технологічних процесів механічної обробки

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.