Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
КУРСОВА Менеджмент2.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
23.11.2019
Размер:
942.08 Кб
Скачать

2.1 Аналіз системи управління зат «Полтавська фірма «Ворскла»

ЗАТ "Ворскла" випускає різноманітний одяг для дітей і жінок. Компанія запрошує до співпраці в області розробки, виготовлення і реалізації готового одягу. ЗАТ "Ворскла" має можливості:

 • виготовляти одяг з давальницької сировини;

 • укладати бартерні угоди;

 • доставляти продукцію в будь-який регіон за угодою;

 • пропонувати оптовим покупцям системи знижок.

Серед лідерів вітчизняної легкої промисловості гідне місце по праву займає ЗАТ фірма «Ворскла». Щороку воно виготовляє понад 1 млн. одиниць високоякісного одягу для жінок та дітей. У 2002 р. обсяги реалізації продукції товариство становили 12,6млн.грн.

Стильні, елегантні, практичні вироби створюють досвідчені майстри швейної справи, які працюють на сучасному встаткуванні провідних іноземних фірм («Інвестроніка» (Іспанія), «Бульмер» (Німеччина), «Орнель» (Швеція] й ін.). Продукція фірми «Ворскла» давно знайшла шанувальників не лише на українському, а й на міжнародному ринку, оскільки близько 80% її обсягу експортується.

Місією діяльності ЗАТ «Полтавська фірма «Ворскла» є забезпечення національного та іноземного господарства та населення продукцією і послугами високої якості та за низькими цінами.

Метою діяльності підприємства є задоволення потреб внутрішнього і зовнішнього ринків продукції легкої промисловості та інших видах продукції (робіт, послуг), одержання прибутку і реалізація на цій основі економічних інтересів акціонерів.

Цілі ЗАТ «Полтавська фірма «Ворскла» формулюються та встановлюються відповідно до місії та відповідають наступним вимогам і є:

 • конкретними й піддаються вимірюванню;

 • досяжними і забезпечують підвищення ефективності діяльності підприємства;

 • чітко сформульовані для кожного виду його діяльності;

 • охоплюють всі рівні управління;

 • взаємопов’язані та взаємообумовлені;

 • адресними, тобто, хто їх буде виконувати, коли та при яких умовах.

В процесі своєї діяльності ЗАТ «Полтавська фірма «Ворскла» виконує наступні завдання:

 • здійснює зовнішньоекономічну діяльність;

 • надає платні послуги населенню, в тому числі консультаційних та юридичних;

 • будівництво, ремонтно-будівельні роботи;

 • випуск якісної продукції для споживання населенням;

 • наукову, дослідно-конструкторську і технологічну діяльність та ін.

Новації у виробництві

Зараз товариство успішно співпрацює на умовах давальницької сировини з німецькими, французькими, датськими фірмами, які щороку збільшують замовлення. ЗАТ «Полтавська фірма «Ворскла» - одне з небагатьох у своїй галузі, яке зберегло й примножило виробничий потенціал.

Управління персоналом на ЗАТ фірма «Ворскла» здійснюється в процесі виконання певних цілеспрямованих дій і передбачає такі основні етапи і функції:

 • визначення цілей і основних напрямків роботи з персоналом;

 • визначення засобів, форм і методів досягнення цілей;

 • організація роботи щодо виконання прийнятих рішень;

 • контроль виконання запланованих заходів;

 • координація розроблених заходів.

Система управління персоналом на ЗАТ фірма «Ворскла» являє собою комплекс цілей, задач і основних напрямків діяльності, а також різних видів, методів і відповідного механізму управління, спрямованих на підвищення продуктивності праці і якості роботи. Основними цілями функціонування системи управління персоналом підприємства, є:

- підвищення конкурентоспроможності підприємства;

- підвищення ефективності діяльності підприємства, зокрема, досягнення максимального прибутку;

- забезпечення високої соціальної ефективності функціонування трудового колективу;

- формування позитивного іміджу підприємства на ринку.

Важливими технічними аспектами, що дозволяють вирішувати широке коло виробничих завдань є:

- власна конструкторська база;

- власна експериментальна база;

- автономна система забезпечення паром, що виробляється котлами фірми «Sussman» та «Wcit»(Німеччина).

Отже, можемо перейти до розгляду системи управління на ЗАТ фірма «Ворскла».

Таблиця 2.1.1 - Характеристика та динаміка загальної структури персоналу ЗАТ Полтавська фірма «Ворскла» по категоріях зайнятих

Категорія зайнятих

2 007р.

2 008р.

2 009р.

Відхилення питомої ваги у % 2009р. від

кількість, осіб

питома вага, %

кількість, осіб

питома вага, %

кількість, осіб

питома вага, %

2 007р.

2 008р.

Управлінський персонал

123

15,67

105

16,23

91

14,33

-1,34

-1,90

У тому числі:

Керівники

64

52,03

55

52,38

47

51,65

-0,38

-0,73

Спеціалісти

59

47,97

50

47,62

44

48,35

0,38

0,73

Технічні працівники

-

-

-

-

-

-

-

-

Виробничий персонал

662

84,33

542

83,77

544

85,67

1,34

1,90

Разом

785

100,00

647

100,00

635

100,00

Виробничий персонал на одного управлінського, осіб

5,38

-

5,16

-

5,98

-

0,60

0,82

Частка управлінського персоналу, %

15,67

-

27,10

-

14,33

-

-1,34

-12,77

за 2007-2009рр.

З даної таблиці під назвою характеристика та динаміка загальної структури персоналу ЗАТ фірма «Ворскла» по категоріях зайнятих ми бачимо що управлінського персоналу з 2007 по 2009 роки зменшувалось кількість осіб всередньому на 16 осіб за рік і в загальному відображенні їх чисельність зменшилась з 123 до 91 особи. Керівників та спеціалістів також з року в рік ставало все менше, зокрема за досліджувальний період керівників стало менше на 17 осіб, а спеціалістів на 15 осіб. Чисельність виробничого персоналу у 2008 році трохи скоротилася порівняно за 2007, а у 2009 з’явилося ще декілька осіб. Це свідчить про те, що управлінський персонал в тяжкі часи довелось скоротити, а от виробничий персонал має тенденцію до зростання. Про це свідчать також показники виробничого персоналу на одного управлінця а також частка управлінського персоналу.

Усі ці зміни відбулися за рахунок зменшення обсягів виробництва продукції, оскільки збільшилися затрати на виробництво, збільшилася собівартість продукції, зміною працівниками місця роботи. Отже, розглянувши дану таблицю можемо перейти до розгляду наступної таблиці.

Таблиця 2.1.2 - Оцінка чисельності окремих категорій працівників

ЗАТ фірма «Ворскла» за 2007-2009 рр.

Показники

2007р.

2008 р.

2009р.

Відхилення (+,-) 2009 р. від

2007 року

2008 року

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу, осіб

673

585

523

-150

-62

З них:

- працівники основного складу, осіб

632

545

492

-140

-53

Крім того :

- сумісники, осіб

1

1

1

-

-

- працюючі за договорами цивільно-правового характеру, осіб

19

16

16

-3

-

З даної таблиці під назвою оцінка чисельності окремих категорій працівників ЗАТ фірма «Ворскла» ми можемо бачити наступне: середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу в період з 2007 по 2009 роки зменшувалася стабільно а саме на 150 осіб. Зокрема чисельність працівників основного складу зменшилася на 140 осіб, порівняно з 2007 роком, і на 53 особи порівняно з 2008 роком. Працюючі за договорами цивільно-правового характеру скоротилися на 3 особи. На це могла вплинути низка факторів, які спричинила криза цього періоду. Можемо лише зробити висновок, що на підприємстві спостерігається масове скорочення штатних працівників. Розглянувши дану таблицю можемо перейти до розгляду наступної таблиці.

Рисунок 2.1.1. Середньооблікова чисельність штатних працівників ЗАТ «Полтавська фірма «Ворскла» за 2007-2009 рр.

Таблиця 2.1.3 - Характеристика та динаміка структури персоналу «Полтавська фірма «Ворскла» за стажем роботи за 2007-2009 рр.

Стаж роботи

2 007р.

2 008р.

2 009р.

Відхилення питомої ваги у % 2009р. від

кість, осіб

питома вага, %

кість, осіб

питома вага, %

кість, осіб

питома вага, %

2 007р.

2 008р.

Менше 1 року

68

8,66

54

8,35

47

7,40

-1,26

-0,94

1-3 роки

28

3,57

25

3,86

20

3,15

-0,42

-0,71

3-5 роки

104

13,25

91

14,06

87

13,70

0,45

-0,36

5-10 років

278

35,41

190

29,37

188

29,61

-5,81

0,24

10-20 років

133

16,94

124

19,17

126

19,84

2,90

0,68

Понад 20 років

174

22,17

163

25,19

167

26,30

4,13

1,11

Разом

785

100,00

647

100,00

635

100,00

0,00

0,00

Отже, з даної таблиці ми бачимо що в період з 2007 по 2009 роки на ЗАТ фірма «Ворскла» переважали працівники в яких стаж роботи 5- 10 років, їх на фабриці найбільше, їх питома вага на 2009 рік сягає близько 30%. На другому місці по чисельності йдуть дуже досвідчені працівники з стажем понад 20 років з питомою вагою біля 27%; потім з досвідом роботи 10-20 років (питома вага біля 20%); потім з досвідом 3-5 років, питома вага приблизно 13%; молодого персоналу зі стажем роботи менше року числиться 47 осіб, і найменше людей працює зі стажем 1-3 роки (питома вага майже 3%).

Аналіз показників стосовно стажу роботи персоналу на ЗАТ «Полтавська фірма «Ворскла» показує, що керівництво підприємства, як і більшість інших, надає перевагу працівникам зі стажем роботи. Розглянувши дану таблицю можемо перейти до розгляду наступної таблиці.

Таблиця 2.1.4 - Характеристика та динаміка структури персоналу ЗАТ фірма «Ворскла» за статтю за 2007-2009 рр.

Стать

Кількість по роках, осіб

У % до загальної чисельності (питома вага)

Відхилення питомої ваги у % 2009 р. від

2 007р.

2 008р.

2 009р.

2 007р.

2008р

2 009р.

2007р

2 008р.

Персонал в цілому

Чоловіки

59

52

49

7,52

8,04

7,72

0,20

-0,32

Жінки

726

595

586

92,48

91,96

92,28

-0,20

0,32

Управлінський персонал

Чоловіки

39

30

31

31,71

28,57

34,07

2,36

5,49

Жінки

84

75

60

68,29

71,43

65,93

-2,36

-5,49

Разом

123

105

91

100,00

100,00

100,00

-

-

Виробничий персонал

Чоловіки

20

22

18

2,55

4,06

3,31

0,76

-0,75

Жінки

642

520

526

96,98

95,94

96,69

-0,29

0,75

Разом

662

542

544

100,00

100,00

100,00

-

-

Разом на підприємстві

785

647

635

100,00

100,00

100,00

-

-

Проаналізувавши дану таблицю під назвою характеристика та динаміка структури персоналу ЗАТ фірма «Ворскла» ми бачимо що на даній фірмі жінок працює набагато більше, ніж чоловіків, навіть серед управлінського персоналу жінки домінують. Зокрема за звітом на 2009 рік по підприємстві в цілому чоловіків числиться 49 осіб, що становить приблизно 8% від загальної кількості працюючих, а жінок 586 осіб.

В управлінському персоналі ситуація змінилася, саме питома вага чоловіків становить майже 34%. А серед виробничого персоналу протягом усіх трьох років чоловіків приблизно 4% від кількості працюючих на виробництві.

Тобто дані таблиці показують, що питома вага жінок на ЗАТ Полтавська фірма «Ворскла» у 2009р. становить 92,28% по підприємству в цілому. За 3 роки кількість жінок на підприємстві скоротилася у 2007 році з 726 осіб до 586 осіб у 2009році.

Стосовно питомої ваги чоловіків в цілому по підприємству, то тут майже не відбувалося ніяких змін - у 2007р. вона склала 7,52%, у 2008р. - 8,04%. А у 2009р. - 7,72%. Відповідно жінки мають перевагу і у виробничому, і в управлінському персоналі. У виробничому персоналі, питома вага жінок становить 96,69%, що на 0,29% менше ніж у 2007р, і на 0,75% більше ніж у 2008р.

Дану ситуацію на ЗАТ Полтавська фірма «Ворскла» можна пояснити тим, що пошив одягу носить творчий характер і жінкам легше справлятися з даною роботою. Як висновок можна сказати,що структура персоналу принципі характерна для даної галузі промисловості.

Рух персоналу по підприємству впливає на діяльність підприємства загалом, тому наступним етапом дослідження буде характеристика показників руху персоналу в організації.

Таблиця 2.1.5 - Характеристика показників руху персоналу ЗАТ фірма «Ворскла» за 2007-2009 рр

Показники

2 007р.

2 008р.

2 009р.

Відхилення (+,-) 2009 р. від

кількість, осіб

кількість, осіб

кількість осіб

2 007р.

2 008р.

Середньооблікова чисельність працівників, осіб

673

585

523

-150

-62

з них :

- жінки

617

530

481

-136

-49

Звільнено працівників, осіб

213

208

120

-93

-88

З них :

-за власним бажанням

175

140

109

-66

-31

-скорочення штату

9

42

2

-7

-40

-за порушення дисціплини

29

26

9

-20

-17

Кількість відпрацьованих годин протягом року

1110856

982111

367279

-743577

-614832

Кількість втрачених годин протягом року

228649

186569

181734

-46915

-4835

З даних таблиці ми бачимо, що більша кількість працівників звільняється за власним бажанням, це пояснюється матеріальною незацікавленістю персоналу. Загалом було звільнено 541 особа, відповідно у 2009р. число звільнених становило 120 осіб, це на 93 особи менше в порівнянні з 2007р. та на 88 осіб менше ніж у 2008р.

Також на ЗАТ Полтавська фірма «Ворскла» спостерігається зменшення кількості втрачених годин. Відповідно кількість відпрацьованих годин зменшилась у 2009р. на 43577 години порівняно з 2007р. та на 614832 години порівняно з 2008 роком.

Можна сказати, що звільнення пішли компанії на користь, адже кількість втрачених годин протягом року становить 181734 годин, що на 46915 годин менше ніж у 2007р. та на 4835 годин менше ніж у 2008 році.

Наступним етапом аналізу персоналу на ЗАТ Полтавська фірма «Ворскла» буде динаміка середньої заробітної плати персоналу.

Таблиця 2.1.6 – Динаміка середньої заробітної плати ЗАТ фірма «Ворскла» та їх динаміки за 2007-2009 рр.

Показники

2 007р.

2 008р.

2 009р.

Відхилення (+,-)

2009р. від

2 007р.

2 008р.

Середня заробітна плата:

- управлінського персоналу

- виробничого персоналу

2567

651

2789

996

3076

1250

509

599

287

254

Аналіз даних таблиці свідчить про те, що середня заробітна плата на ЗАТ Полтавська фірма «Ворскла» управлінського працівника у 2009р. становила 3076 грн., це на 509 грн. більше ніж у 2007р. та на 287 грн. більше ніж у 2008 році. Середня заробітна плата виробничого працівника у 2009р. становила 1250 грн., у 2007р. - 651 грн. та на 996 грн. - у 2008р. (рис. 2.1.2). Зростання зумовлене зростанням обсягів виробництва та мінімальної заробітної плати в країні. Заробітна плата нараховується таким чином, щоб працівники мали можливість збільшити її при збільшенні своєї продуктивності. Тобто існує гнучка мережа надбавок та премій за перевиконання плану.

Рисунок 2.1.2. Динаміка середньої заробітної плати персоналу ЗАТ Полтавська фірма «Ворскла» за 2007-2009 рр.

Отже, розглянувши та проаналізувавши персонал ЗАТ фірми «Ворскла», можемо розглянути загальну структурну схему управління ЗАТ фірми «Ворскла».

Рисунок 2.1.1. Загальна структурна система управління ЗАТ фірма «Ворскла»

Отже, на даній схемі ми бачимо що на чолі ЗАТ фірми «Ворскла» голова правління, нижчими ланками управління є 5 відділів такі як відділ кадрів, замісник голови по економіці, фінансам та зовнішньоекономічних зв’язків, замісник голови по виробничо-технічній політиці, начальник відділу технології та управління якістю і склад готової продукції. Кожен з цих відділів зв’язаний між собою і їм підпорядковуються велика кількість інших відділів, які разом формують загальну структурну систему управління організації.

ЗАТ фірма «Ворскла» спеціалізується на виготовленні верхнього жіночого одягу: блузки, сукні, спідниці, брюки, жакети.

Важливими технічними аспектами, що дозволяють вирішувати широке коло виробничих завдань є:

- власна конструкторська база;

- власна експериментальна база;

- автономна система забезпечення паром, що виробляється котлами фірми «Sussman» та «Wcit»(Німеччина)

Технічне оснащення фабрики становить:

-90% обладнання виробництва Німеччина;

-7% обладнання виробництва Швеції;

-2% обладнання виробництва Іспанії;

-1% обладнання виробництва Італії.

Встановлене обладнання дає можливість випускати високоякісні вироби. В січні 2002року впроваджена в дію друга автоматична система розкрою «Invescut Quartz»(Іспанія), яка дозволила автоматизувати процес розкрою тканини верху та підкладки, що на 30% скоротило процес і значно поширило можливості моделювання та конструювання одягу.

Інформаційна обробка здійснюється за допомогою коп’ютерної локальної мережі Novell. Програмне забезпечення розроблено і запропоновано фірмою «Unionmatex»(Німеччина).

Все територія фабрики поділена на цехи. Наприклад підготовчий цех, в якому проводиться приймання сировини, а також її контроль по кількості та якості обладнаний автоматичними столами для промірювання тканини. В підготовчому цеху також проводиться розрахунок сировини та матеріалів, після цього вони передаються у розкрійний цех.

Дільниця розкрійного цеху оснащена новою автоматичною системою розкрою з конвеєрною площиною для автоматичного транспортування матеріалів (Іспанія), розкрійною стрічковою машиною (Україна), машиною для розсікання настилів (Чехія). Також на фабриці є склад фурнітури, де проводиться перевірка фурнітури по кількості та якості, нарахування і видача її у швейні цехи та дільницю маркування, склад допоміжних матеріалів, швейна бригада по виготовленню блуз, суконь спідниць, штанів.

Експерементальний цех де здійснюється розробка, комп’ютерна обробка процесу моделювання та розкладки нових моделей, також проводиться відпрацювання нових технологій виготовлення експериментальних зразків та дослідних партій нових моделей на швейній дільниці експериментального цеху.

У розкрійному цеху проводиться насилання, розкрій, дублювання та перевірка деталей крою по якості, він оснащений автоматизованою системою насилання тканини, автоматичною системою розкрою, столом з голками для насилання тканини в клітинку, розкрійними машинами з стрічковими ножами, розкрійно-стрічковими машинами, машинами для розсікання настилів. У швейний цех №2 з 4-ма потоками, у який за допомогою підвісної транспортної системи з розкрійного цеху подається крій в коробках до потоків, які спеціалізуються з виготовлення блузок шовкових та трикотажних штнів, спідниць. Після виготовлення вироби поступають на дільницю оздоблення, далі на дільницю кінцевої волого-теплової обробки. Швейний цех №1 з 4-ма потоками обладнаний підвісною транспортною системою що спеціалізується з виготовлення штанів, спідниць, блузок, суконь, жакетів, курток та пальто.

Дільниця маркування та здачі готових виробів обладнана підвісною транспортною системою, за допомогою якої вироби після маркування подаються в склад готової продукції. Дільниця кінцевої волого-теплової обробки – пароманиксин для прасування жакетів, курток, парова камера для прасування брюк. Склад готової продукції, обладнаний підвісною транспортною системою із виходом для прямого вантаження виробів в автомашину в підвішеному стані. Склад розрахований для зберігання 37 тисяч виробів одночасно.

Отже, розглянувши даний підрозділ ми вивчили структуру та склад персоналу ЗАТ фірми «Ворскла, та ознайомилися х її загальною структурною системою управління, і тепер можемо перейти до розгляду наступного підрозділу, який називається аналіз господарсько-фінансової діяльності на ЗАТ фірма «Ворскла».

2.2 Аналіз господарсько-фінансової діяльності ЗАТ фірма «Ворскла»

Розглянувши попередні підрозділи та вивчивши дані про систему управління ЗАТ «Полтавська фірма «Ворскла» розглянемо її господарсько-фінансову діяльність. Господарська діяльність — будь-яка діяльність, в тому числі підприємницька, пов'язана з виробництвом та обміном матеріальних і нематеріальних благ, що виступають у формі товару. Під господарською діяльністю в Господарському кодексі України розуміється діяльність суб’єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність.

Метою даного аналізу являється розрахунок економічних показників, за допомогою яких ми зможемо зробити висновки про ефективність функціонування даної організації. Для проведення аналізу ми викоистаємо баланс підприємства та звіт про фінансові результати за 2007 р.- 2009 рр.

Таблиця 2.2.1 - Аналіз асортиментної продукції ЗАТ «Полтавська фірма «Ворскла» за 2007-2009 р.р.

Найменування

товару(продукції),

тис. грн

Звітні роки

Відхилення (+;-) %,

2009р. до

2007

2008

2009

2007

2008

1

Пальто, куртка жін

2387

1124

1648

-739

524

2

Брюки чоловічі

2455

1769

1548

-907

-221

3

Брюки жіночі

2098

2543

1419

-679

-1124

4

Блузки жіночі

3175

3256

2967

-208

-289

5

Спідниці

1893

1654

1794

-99

140

6

Жакети жіночі

3418

3109

2964

-454

-145

7

Сукні

1996

2854

3567

1571

713

8

Шорти жіночі

1867

2183

2305

438

122

Всього

19289

18492

19126

-163

634

Проаналізувавши дану таблицю ми бачимо що всього було пошито товару у 2007 і 2009 роках на тисячу штук більше ніж, у 2008 році. Зокрема найбільше було виготовлено суконь – 3567 шт., що майже в двічі більше ніж у 2007 році. Друге місце по обсягу товару займають жіночі блузи та жакети (2967 шт.); потім розташувалися жіночі шорти, спідниці та пальто. Єдині товари, які порівняно з 2007 роком мають позитивні відхилення це сукні та жіночі шорти, з цього можна зробити висновок що вони повинні користуватися попитом, і на них зроблено акцент у виробництві. Із чоловічого одягу ми спостерігаємо лише виготовлення брюк, яких з кожним роком випускають все менше. Розглянувши дану таблицю можемо перейти до розгляду наступної таблиці яка має назву дослідження кількісних показників господарської діяльності.

Таблиця 2.2.2 – Дослідження кількісних показників господарської діяльності ЗАТ «Полтавська фірма «Ворскла» протягом 2007-2009 рр.

Показники

Звітні роки

Відхилення (+;-)

2007

2008

2009

2009р. до 2007р.

2009р. до 2008р.

Чистий прибуток, тис.грн

-1171

494

2584

3755

2090

Виручка від реалізації, тис.грн

15140

17346

21614

6474

4268

Середньооблікова чисельність працівників, осіб

673

585

523

-150

-62

Оплата праці та відрахування на соціальні, тис.грн

11750

13796

15167

3417

1371

Матеріальні витрати, тис.грн

3381

3008

3299

-82

291

Основні засоби, тис.грн

9508

8590

8910

-598

320

Амортизація, тис.грн

720

867

784

64

-83

Оборотні активи, тис.грн

2516

2193

2938

422

745

Продуктивність праці, тис.грн

22,50

29,65

41,33

18,83

11,68

Матеріаловіддача, грн

4,48

5,77

6,55

2,07

0,79

Фондовіддача основних фондів, грн

6,02

7,91

7,36

1,34

-0,55

Фондоємність продукції, коп

0,17

0,13

0,14

-0,03

0,01

Аналіз кількісних показників господарської діяльності ЗАТ Полтавська фірма «Ворскла» протягом 2007-2009 рр. свідчать, що у 2009р. у порівнянні з 2007 р. чистий прибуток ЗАТ «Полтавська фірма «Ворскла» збільшився на 3750 тис. грн., а у 2009 на 2090 тис. грн. Підприємство активно займається об’єднанням структурних підрозділів та створенням сумісницьких посад. Це підтверджується тим, що протягом аналізованого періоду середньооблікова чисельність працівників помітно зменшується. У 2010р. вона склала 523 особи, що на150 та 62 особи менше ніж у 2007р. та 2008р. відповідно.

За аналізований період, має тенденцію до збільшення оплата праці працівникам та відрахування на соціальні виплати, так як в 2009р. у порівнянні з 2007р. вона збільшилась на 3417 грн., а у порівнянні з 2008 - на 1371 грн. Тож, можна сказати, що найвищий рівень оплати праці та відрахувань на соціальні заходи був у 2009 році і становить 15167 тис. грн. Цей показник свідчить про наміри керівництва підприємства дбати про ефективну діяльність свого колективу.

Матеріальні витрати за аналізований період ЗАТ «Полтавська фірма «Ворскла» зменшився на 82 тис. грн., проте у порівнянні з 2008 - збільшився на 291 тис. грн. Загалом збільшення матеріальних витрат це явище позитивне, особливо дивлячись на те, що збільшується прибуток та обсяги виробництва.

Амортизаційні відрахування у 2009 р. в порівнянні з 2007 р. збільшилися на 64 тис. грн. і склав 720 тис. грн., проте в 2008 році його розмір зменшився, це на 83 тис. грн. більше. Це є позитивною тенденцією на підприємстві. На основі цього спостерігається тенденція до збільшення рівня витрат на основні засоби. Оборотні активи в 2009 р. збільшилися на 67701 тис. грн. у порівнянні з 2007 р., а відносно 2008р. - на 21238 тис. грн.

За період 2007-2009 рр. продуктивність праці на ЗАТ «Полтавська фірма «Ворскла» в 2009 р. збільшилися на 11,68 тис. грн. у порівнянні з 2007 р. і відносно 2008 р. збільшилася на 18,83 тис. грн. Високе підвищення продуктивності праці у 2008-2009 році зумовлене оновленням обладнання.

Аналіз свідчить про те, що фондоємність за збільшилась у 2009 в порівнянні з 2008 на 0,01, що є позитивним фактором, оскільки можна зробити висновок, що ЗАТ Полтавська фірма «Ворскла» почало більш ефективно використовувати свої основні фонди та трудові ресурси, а от фондовіддача на підприємстві у 2009році зменшилася в порівнянні 2008 р. на 0,55 і склала 7,36.

Далі ми проведемо аналіз основних показників господарської діяльності ЗАТ Полтавська фірма «Ворскла».

Таблиця 2.2.3 - Аналіз основних показників господарської діяльності ЗАТ «Полтавська фірма «Ворскла» за 2007-2000 рр.

Показники

Одиниці виміру

Звітні роки

Відхилення (+,-) 2009р. до

2007

2008

2009

2 007р.

2 008р.

1. Виручка від реалізації

тис.грн

15140

17346

21614

6474

4268

2. ПДВ, АЗ та інші відрахування з виручки

тис.грн

131,1

120

16

-115,1

-104

3. Витрати виробництва і реалізації

тис.грн

13238

14972

16278

3040

1306

4. Прибуток від реалізації

тис.грн

15000

17266

21598

6598

4332

5. Збиток від реалізації

тис.грн

-

-

-

-

-

6. Інші доходи (операційні, позареалізаційні, фінансові)

тис.грн

663

3120

1985

1322

-1135

7. Інші витрати (операційні, фінансові)

тис.грн

3357

4581

3864

507

-717

8. Прибуток до оподаткування

тис.грн

-

673

3441

3441

2768

9. Збиток до оподаткування

тис.грн

1171

-

-

-1171

-

10. Податок на прибуток

тис.грн

-

179

857

857

678

11. Чистий прибуток

тис.грн

-

494

2584

2584

2090

Збиток

тис.грн

1171

-

-

-1171

-

Аналіз таблиці свідчить, що виручка від реалізації продукції у 2009р. збільшилась на 6474 тис.грн. у порівнянні з 2007р., а відносно 2008р. - на 4268 тис.грн. і становила 21614 тис.грн. ПДВ, акцизний збір та інші відрахування з виручки. за три роки зменшилися і становили у 2007 році - 131,1тис.грн., у 2008 році - 120 тис. грн.. і у 2009 році цей показник склав 16 тис. грн. Це зумовило отримання прибутку за аналізований період та уникнення збитку. Прибуток від реалізації за аналізований період становить у 2007 році - 15000 тис. грн., у 2008 році - 17266 тис. грн. і у 2009 році - 21598 тис. грн.

Прибуток ЗАТ «Полтавська фірма «Ворскла» отримує за рахунок попиту на високоякісну продукцію, зокрема одяг, розширення асортиментної продукції, згідно останніх тенденцій моди, та основним є підвищення ефективності праці.

За результатами аналізу ми бачимо, що ЗАТ «Полтавська фірма «Ворскла» у 2007р. одержало чистий збиток у сумі 1171 тис. грн., але у наступних роках підприємство отримувало лише чистий прибуток, який постійно зростає, так у 2009р. цей показник становив 2584 тис. грн.

На основі даних балансу проведемо ефективності складу і розміщення активів підприємства на ЗАТ «Полтавська фірма «Ворскла» ( таблиця 2.2.4).

Дослідження ефективності складу і розміщення активів ЗАТ «Полтавська фірма «Ворскла» показує те, що більшу частину активів підприємства складають основні засоби, питома вага яких у 2007р. - 79,05%, у 2008р. - 79,64%, у 2009р. - 74,82%.

Аналіз показників дебіторської заборгованості на аналізований період показує певні коливання. Зокрема, у 2009 році зростає дебіторська заборгованість, яка становить 412 тис. грн., що на 198 тис. грн. більше ніж у 2008 р., а от у порівнянні з 2007 роком цей показник менше на 391 тис. грн.

Таблиця 2.2.4 - Аналіз ефективності складу і розміщення активів ЗАТ фірма «Ворскла» за 2007 – 2009р.р.

Активи

Звітні роки

Відхилення (+;-) % 2009р. до

2007

2008

2009

2007

2008

тис.грн

%

тис.грн.

%

тис.грн.

%

Основні засоби

9508

79,05

8590

79,64

8910

74,82

-598

320

Незавершене будівництво

-

-

-

-

-

-

-

-

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

-

-

-

-

-

-

Інші необоротні активи

-

-

-

-

-

-

-

-

Запаси товарно-матеріальних цінностей

319

2,65

166

1,54

95

0,80

-224

-71

Дебіторська заборгованість

610

5,07

21

0,19

412

3,46

-198

391

Грошові кошти та їх еквіваленти

224

1,86

1383

12,82

1011

8,49

787

-372

Валюта балансу

12028

100

10786

100

11908

100

-120

1122

Провівши аналіз ефективності складу і розміщення активів ЗАТ «Полтавська фірма «Ворскла», доцільним буде у наступному підрозділі розглянути аналіз вкладу активів підприємства за 2007- 2009 рр. (табл. 2.2.5).

Таблиця2.2.5 - Аналіз структури активів ЗАТ «Полтавська фірма «Ворскла» протягом 2007-2009 рр.

Активи

Звітні роки

Відхилення

(+;-) 2009р.до

2007

2008

2009

тис.грн

%

тис.грн

%

тис.грн

%

2 007р.

2 008р.

Оборотні активи

2516

20,92

2193

20,33

2938

24,67

422

745

Необоротні активи

9512

79,08

8593

79,67

8970

75,33

-542

377

Разом

12028

100

10786

100

11908

100

-120

1122

Аналіз таблиці свідчить про коливання відносно необоротних активів, які займають більшу частку в загальній структурі активів станом на 2009 рік. Питома вага необоротних активів у 2007 році склала 79,08%, у 2008 році - 79,67%, а в 2009 році почала зменшуватися - 75,33% і їх вартість становила 8970 тис. грн., що на 542 тис. грн. менше ніж у 2007р та на 377 тис. грн. більше порівняно з 2008р.( рис. 2.2.1)

Рисунок 2.2.1. Динаміка структури активів ЗАТ «Полтавська фірма «Ворскла» за 2007-2009 рр.

З даного аналізу можна визначити, що ресурси ЗАТ «Полтавська фірма «Ворскла» термін використання яких більше року становлять велику питому вагу в загальних активах, на відміну від готівки та коштів, які можуть бути досить швидко трансформовані в готівку, тобто оборотних активів. Ці активи збільшились на 422 тис. грн.. та 745 тис. грн. відповідно. Це явище є позитивним для платоспроможності підприємства, оскільки воно постійно має кошти для закупівлі матеріалів.

Далі проведемо аналіз показників платоспроможності – він вимірює фінансовий ризик, тобто ймовірність банкрутства. Аналіз платоспроможності ЗАТ Полтавська фірма «Ворскла» наведено в таблиці 2.2.6.

Таблиця 2.2.6 - Аналіз показників платоспроможності ЗАТ «Полтавська фірма «Ворскла» за 2007-2009р.р.

Показники

Одиниці виміру

Звітні роки

Норма- тивне значення

Відхилення від нормативу (+; -)

2007

2008

2009

2 007р.

2 008р.

2 009р.

Грошові кошти та їх еквіваленти

тис.грн.

224

1383

1011

Х

Х

Х

Х

Дебіторська заборгованість

тис.грн.

610

21

412

Х

Х

Х

Х

Оборотні активи всього

тис.грн.

2516

2193

2938

Х

Х

Х

Х

Необоротні активи всього

тис.грн.

9512

8593

8970

Х

Х

Х

Х

Власний капітал

тис.грн.

7309

7472

10056

Х

Х

Х

Х

Поточні зобов’язання

тис.грн.

1343

2097

1712

Х

Х

Х

Х

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

0,17

0,66

0,59

>0,2

0,03

-0,46

-0,39

Коефіцієнт проміжної ліквідності

0,62

0,67

0,83

>0,7

0,08

0,03

-0,13

Коефіцієнт поточної ліквідності

1,87

1,05

1,72

>1

-0,87

-0,05

-0,72

Коефіцієнт забезпечення власними коштами

-0,88

-0,51

0,37

>0,1

1,08

0,71

-0,17

Проведений аналіз ліквідності підприємства вказує на його спроможність перетворити актив на грошові кошти швидко і без втрат ринкової вартості. Оцінюючи ліквідність підприємства, аналізують достатність поточних (оборотних) активів для погашення поточних зобов'язань (короткострокової кредиторської заборгованості). Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує, яка частина поточних зобов'язань може бути погашеною негайно. Даний показник у 2007р. максимально наближений до нормативного значення, а в наступні 2008р. та 2009р. спостерігається відхилення на 0,46 та 0,39 відповідно.

Коефіцієнт проміжної ліквідності характеризує спроможність підприємства виконувати свої поточні зобов'язання за рахунок оборотних активів. Загалом ЗАТ «Полтавська фірма «Ворскла» вважається ліквідним, якщо його оборотні активи перевищують поточні зобов'язання. Однак таке перевищення само по собі не дає повної картини, оскільки рівень ліквідності може бути різним. Тому використовується система фінансових коефіцієнтів, які відображають співвідношення даних за певними статтями балансу та інших форм фінансової звітності.

Коефіцієнт поточної ліквідності характеризує загальну ліквідність і показує, якою мірою поточні кредиторські зобов'язання забезпечуються поточними активами, тобто скільки грошових одиниць поточних активів приходиться на 1 грошову одиницю поточних зобов'язань. Якщо відношення менше ніж 1:1, то поточні зобов'язання перевищують поточні активи. Цей коефіцієнт протягом аналізованого періоду на ЗАТ «Полтавська фірма «Ворскла» максимально наближений до нормативу. У 2008р. він становив1,87,у 2008р. - 1,05, а в 2009р. - 1,72. Це досить високі показники, така тенденція є позитивною, адже якщо поточні активи перевищують за величиною поточні зобов’язання, підприємство може розглядатися як таке, що успішно функціонує, що й спостерігається на ЗАТ Полтавська фірма «Ворскла».

У загальному вигляді ЗАТ «Полтавська фірма «Ворскла» вважається платоспроможним, оскільки його загальні активи перевищують зовнішні зобов'язання.

При здійсненні господарської діяльності у розпорядженні ЗАТ «Полтавська фірма «Ворскла» знаходяться різні види майна в матеріальній та нематеріальній формі. За економічним змістом майно як активи підприємства поділяють на необоротні та оборотні активи.

Тому доцільно проаналізувати джерела фінансування активів ЗАТ «Полтавська фірма «Ворскла», визначити їх динаміку та структуру (табл. 2.2.7).

Таблиця 2.2.7 - Оцінка динаміки і структури джерел фінансових ресурсів ЗАТ «Полтавська фірма «Ворскла» за 2007-2009р.р.

Джерела фінансових ресурсів

Звітні роки

Відхилення %,

(+;-) 2009р. до

2007

2008

2009

2 007р.

2 008р.

тис.грн.

%

тис.грн.

%

тис.грн.

%

Власний капітал

7309

60,77

7472

69,27

10056

84,45

-15,17

8,51

Довгострокові зобов’язання

3283

27,29

1146

10,62

-

-

10,62

-16,67

Поточні зобов’язання

1343

11,17

2097

19,44

1712

14,38

5,06

8,28

Інші доходи майбутніх періодів

93

0,77

71

0,66

140

1,18

0,40

0,52

Разом

12028

100

10786

100

11908

100

-

-

Більша кількість працівників звільняється за власним бажанням, це пояснюється матеріальною незацікавленістю персоналу. Загалом було звільнено 541 особа, відповідно у 2009р. число звільнених становило 120 осіб, це на 93 особи менше в порівнянні з 2007р. та на 88 осіб менше ніж у 2008р.

Аналіз таблиці 2.2.6 показує, що в 2007 році питома вага власного капіталу ЗАТ «Полтавська фірма «Ворскла» склала 60,77 %, в 2008 році 69,27%, а в 2009р - 84,45% і становив 7309 тис. грн., 7472 тис. грн. та 10056 тис. грн. відповідно. Одним з основних напрямів поліпшення використання капіталу ЗАТ «Полтавська фірма «Ворскла» є, перш за все, забезпечення максимального обсягу залучення власних фінансових ресурсів за рахунок внутрішніх джерел: чистого прибутку і амортизаційних відрахувань.

Довгострокові зобов’язання ЗАТ «Полтавська фірма «Ворскла» протягом аналізованого періоду поступово зменшувалися, тобто підприємство виплачувало банкам свої кредити. Довгострокові зобов'язання ЗАТ «Полтавська фірма «Ворскла» відображаються на рахунках бухгалтерського обліку.

Так у 2007р. цей показник склав 3283 тис.грн., у 2008р. - 1146 тис.грн і у 2009 році підприємство взагалі не мало довгострокових зобов’язань. Це свідчить про те, що досліджуване підприємство не має заборгованості перед банкам за отримані від них кредити, яка не є поточними зобов'язаннями.

Поточні зобов’язання у 2009 році збільшилися порівняно з 2007 р на 369 тис.грн., а в порівнянні з 2008р. зменшилися на 385 тис.грн, тобто зобов’язання були погашені протягом операційного циклу підприємства або були погашені протягом дванадцяти місяців, починаючи з дати балансу.

Структура джерел фінансування (співвідношення позикових і власних, а також довго­строкових і короткострокових джерел коштів) впливає на фінансову стійкість ЗАТ «Полтавська фірма «Ворскла» та його стабільність. Фінансова стабільність підприємства є однією з найважливіших характеристик фінансового стану підприємства. Вона пов'язана з рівнем залежності від кредиторів та інвесторів і характеризується співвідношенням власних і залучених коштів. Цей показник дає загальну оцінку фінансової стабільності. У світовій і вітчизняній обліково-аналітичній практиці розроблено систему показників, що характеризують фінансову стабільність підприємства. Доцільно у наступному підрозділі даного розділу доцільно дослідити оцінку фінансової стійкості ЗАТ «Полтавська фірма «Ворскла» приведено в таблиці 2.2.8.

Таблиця 2.2.8 - Оцінка фінансової стійкості ЗАТ Полтавська фірма «Ворскла» за 2007 - 2009 рр.

Показники

Одиниця виміру

Звітні роки

Норма- тивне значення

Відхилення від нормативу (+; -)

2007

2008

2009

2007р.

2008р.

2009р.

Власний капітал

тис.грн.

7309

7472

10056

Х

Х

Х

Х

Позичковий капітал

тис.грн.

4666

3243

1712

Х

Х

Х

Х

В т.ч. довгостроковий позичковий капітал

тис.грн.

3283

1146

-

Х

Х

Х

Х

Всього використано капіталу

тис.грн.

12028

10786

11908

Х

Х

Х

Х

Коефіцієнт автономії

0,61

0,69

0,84

>0,5

0,11

0,19

0,34

Коефіцієнт фінансування

0,64

0,43

0,17

<1

0,36

0,57

0,83

Коефіцієнт заборгованості

0,39

0,30

0,14

<0,5

0,11

0,20

0,36

Коефіцієнт незалежності

0,88

0,80

0,84

→1

0,12

0,20

0,16

Коефіцієнт фінансової стійкості

1,57

2,30

5,87

>1

-0,57

-1,30

-4,87

Коефіцієнт автономії визначається як відношення загальної суми власних коштів до підсумку балансу, чим більше значення коефіцієнта, тим менша залежність підприємства від зовнішніх джерел фінансування на протязі трьох років не відхилявся від нормативу. На ЗАТ Полтавська фірма «Ворскла» цей показник показує, що всі зобов’язання підприємства можуть бути покриті власними активами. Збільшення коефіцієнта автономії свідчить про більшу фінансову незалежність, підвищення гарантії погашення підприємством своїх зобов’язань. На ЗАТ Полтавська фірма «Ворскла» коефіцієнт автономії постійно зростає.

Коефіцієнт фінансування показує наскільки підприємство залежне від залучених коштів. Цей показник на ЗАТ Полтавська фірма «Ворскла» постійно зменшується, що свідчить про небезпеку неплатоспроможності і може утруднити можливість одержання кредиту, але в даному випадку ЗАТ Полтавська фірма «Ворскла» складає виняток, оскільки діяльність підприємства характеризується високою оборотністю активів, стабільним попитом на реалізовану продукцію.

У 2007р. він склав 0,64, у 2008р. - 043, у 2009р. - 0,17. Тож, у продовж досліджуваного періоду ЗАТ Полтавська фірма «Ворскла» стало більш фінансово стійким.

Коефіцієнт заборгованості показує, наскільки діяльність підприємства фінансується за рахунок позичених коштів. Цей коефіцієнт на ЗАТ Полтавська фірма «Ворскла» має тенденцію зменшення. У 2007 році даний показник на 0,11 менший ніж нормативне значення, у 2008р. - на 0,20, у 2009р. - на 0,36. Це свідчить про те, що кредитори ЗАТ Полтавська фірма «Ворскла» були захищені від втрат підприємства, в разі різкого скорочення обсягів активів або понесення збитків.

Коефіцієнт фінансової стійкості показує співвідношення власних і залучених засобів, вкладених в діяльність підприємства. На ЗАТ Полтавська фірма «Ворскла» цей показник був більше 1, у 2007р перевищував нормативне значення на 0,57, у 2008р. - на 1,30, у 2009р. - на 4,87. Це свідчить про те, що на протязі трьох років ЗАТ Полтавська фірма «Ворскла» мала здатність залучати зовнішні джерела фінансування.. Наступним кроком нашого дослідження буде аналіз наявності власних оборотних коштів ЗАТ Полтавська фірма «Ворскла» (таб.2.2.9).

Таблиця 2.2.9 - Аналіз наявності власних оборотних коштів ЗАТ Полтавська фірма «Ворскла» за 2007-2009 рр.

Показники

Одиниці виміру

Звітні роки

Відхилення (+;-)

2007

2008

2009

2009р. до 2007р.

2009р. до 2008р.

Власний капітал

тис.грн

7309

7472

10056

2747

2584

Необоротні активи

тис.грн

9512

8593

8970

-542

377

Власні оборотні кошти

тис.грн

-2203

-1121

1086

3289

2207

Згідно даних наведених в таблиці 2.2.9 необоротні активи перевищували власний капітал протягом аналізованого періоду. У 2007р. вони склали 9512 тис.грн., у 2008р. - 8593 тис.грн., у 2009р. - 8970 тис. грн. Власні оборотні кошти ЗАТ Полтавська фірма «Ворскла» зростали протягом досліджуваного періоду. Так у 2009 році порівняно з 2007 роком власні оборотні кошти зросли на 3289 тис. грн, а у порівнянні з 2008 роком на 2208 тис. грн. Основним і постійним джерелом збільшення власних оборотних коштів є прибуток, який також зростав у періоді з 2007 по 2009 рік включно. Дана ситуація типова для підприємства виробничої сфери на якому, як правило, необоротні активи перевищують оборотні.

Співвідношення необоротних і оборотних активів та оборотних і необоротних активів свідчать, що ЗАТ «Полтавська фірма «Ворскла» займається виробничою діяльністю (необоротних активів більше ніж оборотних), що характерно для всіх виробничих підприємств.

Наступним кроком є аналіз ділової активності ЗАТ «Полтавська фірма «Ворскла», при якому доцільно використати показники обертання активів(таблиця 2.2.10.), які дають можливість якісно оцінити деякі аспекти фінансової політики підприємства.

Таблиця 2.2.10 - Оцінка обертання оборотних активів ЗАТ Полтавська фірма «Ворскла» за 2007 - 2009 рр.

Показники

Одиниці виміру

Звітні роки

Відхилення (+;-)

2007

2008

2009

2009р. до 2007р.

2009р. до 2008р.

Виручка

тис.грн.

15140

17346

21614

6474

4268

Кількість днів аналізованого періоду

дні

360

360

360

0

0

Одноденна виручка

тис.грн.

42,06

48,18

60,04

17,98

11,86

Середній залишок оборотних активів,

тис.грн.

2714,00

2354,50

2565,50

-148,50

211,00

Тривалість 1 обороту

дні

64,53

48,87

42,73

-21,80

-6,13

Коефіцієнт обертання активів,

5,58

7,37

8,42

2,85

1,06

Коефіцієнт завантаження активів в обороті

0,18

0,14

0,12

-0,06

-0,02

Ефективність використання оборотних активів на ЗАТ Полтавська фірма «Ворскла» має важливе значення, оскільки справляє значний вплив на загальну ефективність всієї сукупності засобів, залучених підприємством. Дані таблиці 2.2.10 показують, що коефіцієнт обертання мав тенденцію до збільшення, що призвело до ефективнішого використання оборотних активів. Коефіцієнт оборотності активів обчислюється як відношення чистої виручки від реалізації продукції (робіт, послуг) до середньої величини підсумку балансу підприємства і характеризує ефективність використання підприємством усіх наявних ресурсів, незалежно від джерел їхнього залучення. В свою чергу, тривалість одного обороту у 2009 р. у порівнянні з 2008 р. зменшилася на 6,13. Це говорить про те, що протягом аналізованого періоду підприємство ефективно використовує свої оборотні кошти.

Отже, можна сказати, що в період з 2007-2009 рр. ЗАТ Полтавська фірма «Ворскла» провело ефективну фінансову політику, що призвело до підвищення ділової активності підприємства, ліквідності та платоспроможності.

У наступній таблиці 2.2.11 проведемо аналіз операційних витрат ЗАТ Полтавська фірма «Ворскла».

Таблиця 2.2.11 - Аналіз структури та динаміки операційних витрат за економічними елементами протягом 2007 -2009 рр.

Показники

Одиниці виміру

Звітні роки

Відхилення (+;-) 2009р. до

2007

2008

2009

2007

2008

Матеріальні витрати

тис.грн

3381

3008

3299

-82

291

Витрати на оплату праці

тис.грн

8585

10085

11073

2488

988

Відрахування на соціальні заходи

тис.грн

3170

3711

4094

924

383

Амортизація

тис.грн

720

867

784

64

-83

Інші витрати (звичайні, операційні)

тис.грн

821

892

953

132

61

Разом

тис.грн

16677

18563

20203

3526

1640

Аналіз операційних витрат ЗАТ Полтавська фірма «Ворскла» дає змогу спрогнозувати зміни фінансово-економічного стану підприємства, спричинені зниженням постійних або змінних витрат без зміни обсягів реалізації за економічними елементами. Протягом 2007-2009 рр. матеріальні витрати, відрахування на соціальні заходи, витрати на оплату праці, та інші звичайні та операційні витрати мали тенденцію до збільшення (рисунок 2.2.2).

Рисунок 2.2.2. Структура та динаміка операційних витрат за економічними елементами протягом 2007 -2009 рр.

З таблиці 2.2.11 видно, що виробництво досліджуваного підприємства носить матеріаломісткий характер, при тому, постійно розширюється. Проте, у 2009 році матеріальні витрати становили 3299 тис.грн., що на 82 тис.грн. менше ніж у 2007 році та на 291 тис.грн. більше ніж у 2008 році. Спостерігається наступна тенденція збільшення витрат на оплату праці та на соціальні заходи: у 2009 році порівняно з 2007 витрати на оплату праці зросли на 2488 тис. грн, а відрахування на соціальні заходи за цей же період зросли на 924 тис. грн. Обсяг амортизаційних витрат коливається від 720 тис. грн у 2007 році да 867 тис. грн у 2008 та 784 тис. грн у 2009, що є наслідком аналогічних коливань обсягу основних засобів ЗАТ «Полтавська фірма «Ворскла».

Прибуток показує абсолютний ефект діяльності підприємства без урахування використаних при цьому ресурсів, тому його слід доповнювати показником рентабельності. Ступень прибутковості підприємства і характеризує рентабельність.

Аналіз динаміки рентабельності ЗАТ Полтавська фірма «Ворскла» проведено в таблиці 2.2.12.

Таблиця 2.2.12 - Оцінка динаміки рентабельності ЗАТ Полтавська фірма «Ворскла» за 2007-2009 рр.

Показники

Звітні роки

Відхилення (+;-)

2009р. до

2007

2008

2009

2007

2008

Чистий прибуток (збиток), тис.грн.

-1171

494

2584

3755

2090

Вартість активів, тис.грн.

12028

10786

11908

-120

1122

Витрати, тис.грн.

16677

18563

20203

3526

1640

Обсяг реалізації продукції, тис.грн.

15140

17346

21614

6474

4268

Власний капітал, тис.грн.

7309

7472

10056

2747

2584

Рентабельність активів, %

-9,74

4,58

21,70

31,44

17,12

Рентабельність витрат, %

-7,02

2,66

12,79

19,81

10,13

Рентабельність продукції, %

-7,73

2,85

11,96

19,69

9,11

Рентабельність власного капіталу, %

-16,02

6,61

25,70

41,72

19,08

Дані таблиці 2.2.12 свідчать, що рентабельність активів, продукції, витрат та рентабельність власного капіталу ЗАТ «Полтавська фірма «Ворскла» у 2007-2009 рр. постійно збільшується, через збільшення чистого прибутку. А саме у 2009р. чистий прибуток становив 2584 тис. грн., що на 3755 тис. грн. більше ніж у 2007р. та на 2090 тис. грн. більше ніж у 2008р.

Рентабельність активів характеризує ефективність використання всіх активів підприємства, тобто показує, який прибуток приносить кожна гривня, вкладена в активи підприємства. Даний показник на ЗАТ «Полтавська фірма «Ворскла» свідчить про неефективне використання активів.

Рентабельність витрат показує, вигідність для підприємства виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг, продажу товарів, понесених інших витрат операційної діяльності та являє собою витратний показник рентабельності. Цей показник свідчить про неефективне управління витратами, що може призвести до втрати чистого прибутку.

Аналіз рентабельності власного капіталу ЗАТ «Полтавська фірма «Ворскла» показує, що рівень рентабельності власного капіталу з кожним роком збільшується, що позитивно впливає на функціонування підприємства в цілому і окремих його підрозділів. У 2009р. цей показник становить 25,7%, що на 41,72% більше ніж у 2007р. та на 19,08% більше у порівнянні з 2008р.

Таким чином, на основі проведеного аналізу можна зробити наступні висновки, що ЗАТ Полтавська фірма «Ворскла» здійснює ефективну фінансову політику стосовно виробництва продукції та підтримання рентабельності та ліквідності підприємства. ЗАТ Полтавська фірма «Ворскла» одне з небагатьох у своїй галузі підприємство, яке зберегло й примножило виробничий потенціал.

Підприємство постійно сприяє розширенню асортименту продукції, оновленню виробничих ліній та підтримки культури управління. У 2008 році підприємство поставило цілі досягнення фінансової стійкості та платоспроможності і за рік досягло великих успіхів. Важливим фактором підтримки фінансової стійкості є здійснення зовнішньоекономічної діяльності. Але не дивлячись на це існують певні недоліки у функціонуванні підприємства.

Тому провівши ефективну кількісну та якісну оцінку персоналі і проаналізувавши фінансово-господарську діяльність, доцільно у наступному підрозділі провести діагностику іміджу ЗАТ Полтавська фірма «Ворскла».

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.