Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Раціональні прийоми роботи з літературними джер...docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
23.11.2019
Размер:
25.45 Кб
Скачать

Висновок

Вираз внутрішньої самодіяльності людського організму - ще одна зі складових індивідуального в освітньому процесі. «При утворенні, писав П.Ф. Каптерев, постійно дбають про научении, повідомленні, навіювання, запам'ятовуванні, переконують, вибалакують, виправляють, все своє найкраще хочуть передати образуемому. ... Але зупинитися на такому розумінні освітнього процесу неможливо, тому що внутрішня сторона його залишається при цьому абсолютно незачепленою, вся справа представляється лише із зовнішнього боку, поверхнево, а тому неправильно »[4, с. 351]. Розмірковуючи про цю - активної - позиції учня в освітньому процесі, Каптерев говорив: «... основа школи і джерело її успіхів та удосконалення є саморозвиток людини, застосування до шкільного навчання тих почав і методів, якими здійснюються самовиховання і самоосвіта» [4, с. 357]. Одним з видів самостійної роботи є самостійна робота з літературними джерелами. Робота з літературою представляє собою один з непростих видів розумової діяльності. Вивчення літературних джерел - це початковий етап практично будь-якої наукової чи творчої роботи. Статті, книги й інші літературні джерела рекомендується читати з олівцем у руках, роблячи при цьому виписки, конспектуючи. Конспект - це короткий вираз основного змісту статті або книги, головного сенсу, переказати своїми словами або у вигляді цитат. Працюючи з літературними джерелами важливо вміти їх осмислювати, тобто виділяти не тільки основні думки і ідеї автора, а й орієнтуватися в тому, які з них можуть знадобитися для подальшої власної роботи або можуть бути використані потім як цитати. Множинність прийомів роботи з літературними джерелами визначається насамперед індивідуальним підходом кожного школяра або студента до цієї діяльності. Дуже важливо виробити власні прийоми, які будуть не тільки відповідати запитам особистості, але й стануть для неї найбільш продуктивними в цій роботі.

Список літератури

1. Воронцов Г.А. Робота над рефератом. - Р. н / Дону: МарТ, 2002. - 62 с. 2. Дьяченко М.І., Кандибовіч Л.А. короткий психологічний словник. - Мн.: Народна асвета, 1996. - 399 с. 3. Дьяченко М.І., Кандибовіч Л.А. Психологія вищої школи. - Мн.: Підручники і посібники, 2003. - 351 с. 4. Каптерев П.Ф. Вибрані педагогічні твори / За ред. А.М. Арсеньєва. - М.: Педагогіка, 1982. - 704 с. 5. Кохановський В.П. Філософія і методологія науки. - Ростов-на-Дону: "Фенікс", 1999. - С.135-136. 6. Кузнєцов І.М., Лойко Л.В. Реферати, контрольні, курсові та дипломні роботи. Методичні рекомендації з підготовки та оформлення. - Мн.: Завігар, 1998. - 146 с. 7. Кузін Ф.А. Кандидатська дисертація: Методика написання, правила оформлення, порядок захисту. - М.: «Ось-89», 1997. - 208 с. 8. Поварін С.І. Як читати книги. - М.: «Книга», 1978. - 53 с. 9. Смородинская М.Д., Маркова Ю.П. Про культуру читання: що потрібно знати кожному. - М.: Книга, 1984. - 88 с. 10. Чепіков В.Т. Педагогіка. - М.: Нове знання, 2003. - 173 с.

http://ua-referat.com

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.