Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МВ_КЗ_Будівельне матеріалознавство.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
22.11.2019
Размер:
236.03 Кб
Скачать

3. Перелік лабораторних робіт і їх обсяг

Вивчення підручника й відвідування лекцій повинні правильно поєднуватися з лабораторними заняттями, які допомагають не тільки розширити і поглибити теоретичні знання, але й набути необхідні практичні навички. Працюючи із приладами й випробовуючи конкретні будівельні матеріали, студент знайомиться з різними властивостями будівельних матеріалів і з методами оцінки їх якості, вирішує порівняно нескладні, але цілком реальні учбово-виробничі завдання. Знайомство з лабораторією будівельних матеріалів та методами випробування матеріалів допомагає студентові в його практичній діяльності. З такими завданнями, як визначення марки цементу, розрахунок складу бетону, обґрунтований вибір ємкості бетонозмішувача, оцінка в польових умовах якості деревини і т.п., студентові доводиться дуже часто зустрічатися у своїй роботі на виробництві. При цьому він одержує більш широкі відомості про вимірювальні прилади, допоміжні матеріали та реактиви, точних методах виміру і технічного контролю, способах підвищення якості продукції, яку виробляють на заводі.

При виконанні лабораторних робіт студенти- заочники повинні:

- вивчити основні властивості, найважливіші показники якості будівельних матеріалів, методику їх визначення;

- уміти застосовувати отримані знання при вивченні спеціальних дисциплін і в подальшій практичній діяльності.

За період проходження лабораторних занять під керівництвом викладача студенти повинні виконати в групах або самостійно всі тематичні лабораторні роботи, передбачені програмою (див. таблицю).

таблиця

пп

Зміст лабораторного заняття

Тривалість,

годин

1

2

3

4

5

6

Визначення фізико-механічних властивостей будівельних матеріалів.

Цемент. Випробування цементу, визначення марки.

Заповнювачі для бетонів і будівельних розчинів. Випробування, визначення зернового складу. Порівняння отриманих даних з вимогами стандартів.

Бетони. Розрахунок складу бетону, коректування складу в лабораторних умовах.

Лісові матеріали. Визначення фізико-механічних властивостей деревини. Дефекти деревини.

Пластмаси та теплоізоляційні матеріали. Класифікація, вивчення основних властивостей.

2

2

2

2

2

2

Усього

12

Наприкінці кожного заняття викладач підводить підсумки та оцінює виконану роботу студентом.

Роботи вважаються виконаними тоді, коли викладач дає позитивну оцінку отриманим результатам і висновку. Після цього прилади та устаткування до лабораторної роботи необхідно упорядкувати і здати лаборантові.

При виконанні лабораторних робіт необхідно дотримуватись правил техніки безпеки та протипожежної техніки, які вивішені в кожній лабораторії. Окремі положення із цих правил доводять для студентів на початку першого заняття (як інструктаж по техніці безпеки на робочому місці).

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.