Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МВ_КЗ_Будівельне матеріалознавство.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
22.11.2019
Размер:
236.03 Кб
Скачать

2.4. Керамічні вироби.

Основні властивості глин як сировини для керамічних виробів. Зміна властивостей глин при нагріванні. Поняття про фізико-хімічні процеси, що відбуваються при сушінні й випалюванні глини.

Класифікація керамічних виробів і короткі відомості про технологію їх виробництва.

Цегла керамічна звичайна, пориста і пустотіла; пустотілі керамічні камені.

Керамічні вироби для облицювання фасадів і для внутрішнього оздоблення будинків. Санітарно-технічні фаянсові вироби. Керамічні труби. Покрівельні матеріали. Кислотостійкі і вогнетривкі вироби.

2.5. Скляні й інші плавлені матеріали й вироби.

Скло й скляні вироби. Листове скло звичайне віконне, теплопоглинальне, світлорозсіююче, армоване, вітринне. Вироби зі скла: склопакети, склопрофілит, скляні пустотілі блоки, скляні труби й ін.

Сітали і шлакосітали. Технологія виробництва. Їх властивості й область використання.

Вироби із плавлених гірських порід і шлаків. Виробництво виробів, їх властивості й використання у будівництві.

2.6. Неорганічні в'яжучі речовини.

Класифікація в'яжучих речовин. Повітряні в'яжучі речовини. Гіпсові в'яжучі речовини. Схема твердіння гіпсу, основні властивості й область використання. Підвищення водостійкості гіпсу добавками полімерів і іншими методами.

Вапно повітряне. Сировина й технологія виробництва. Магнезіальні в'яжучі речовини. Сировина й технологія виробництва. Використання у будівництві.

Гідравлічні в'яжучі речовини. Їх класифікація. Гідравлічне вапно, технологія виробництва, область використання.

Портландцемент. Сировина й способи виробництва цементу. Хімічний і мінералогічний склад портландцементного клінкера.

Узагальнена теорія твердіння цементу й інших в'яжучих речовин. Залежність властивостей цементу від мінералогічного складу клінкера. Значення тонкості помелу. Основні властивості цементу й вимоги до нього. Марки цементу.

Вплив температури і вологості середовища на твердіння цементного тіста. Способи прискорення й уповільнення твердіння.

Корозія цементного каменю, причини її й заходи по захисту від корозії.

Області використання портландцементу.

Цементи із неорганічними добавками. Активні мінеральні добавки - природні і штучні, взаємодія їх з вапном і цементом. Домені гранульовані шлаки. Використання активних мінеральних добавок і гранульованих домених шлаків при виробництві цементів. Народногосподарське значення використання металургійних шлаків. Пуцоланові портландцементи, їх властивості й область використання. Шлакові цементи: шлакопортландцемент і вапняно-шлаковий цемент. Властивості шлакових цементів і область їх використання.

Спеціальні види портландцементів. Способи надання портландцементу спеціальних властивостей. Швидкотверднучий портландцемент. Білий і кольорові цементи. Гідрофобний і пластифікований цементи. Глиноземистий цемент.

Вибір цементу для різних видів конструкцій і споруд залежно від експлуатаційних умов та з урахуванням техніко-економічної ефективності.

2.7. Бетони й вироби з них.

Визначення й загальна класифікація бетонів. Особливість бетону як будівельного матеріалу. Значення бетонів для індустріального будівництва.

Матеріали для важкого бетону. Пісок, гравій і щебень, їх властивості та вимоги до них. Вода для замішування бетонної суміші й поливання бетону.

Поняття про реологічні властивості бетонної суміші (структурна міцність, пластична в'язкість, тиксотропія).

Зручноукладальність бетонної суміші: рухливість, жорсткість і нерозшаровуваність, методи оцінки цих властивостей. Вплив основних факторів на зручноукладальність. Пластифікуючі добавки. Вибір необхідної рухливості бетонної суміші залежно від виду конструкцій і способу ущільнення бетонної суміші.

Поняття про будову бетону. Причини його пористості, види пор. Вплив пористості на властивості бетону.

Міцність бетону. Залежність міцності бетону від марки цементу, водоцементного відношення і якості заповнювачів. Формули і графіки, що виражають цю залежність. Однорідність міцності, класи бетону по міцності.

Принципи розрахунково-експериментального методу визначення складу бетону. Виробничі фактори, що впливають на якість бетонів і їх техніко-економічні показники. Вибір цементів і заповнювачів, застосування пластифікаторів і суперпластифікаторів.

Вплив способу приготування й ущільнення бетонної суміші на якість і економічність бетону.

Дозування матеріалів. Перемішування складових бетонної суміші. Транспортування бетонних сумішей. Сучасні бетонні заводи.

Віброущільнення бетонних сумішей. Залежність параметрів вібрування бетонної суміші від її складу і зручноукладальності. Вакуумування і вібровакуумування. Принципи центрифугування, вібропресування і прокату. Особливості використання жорстких бетонних сумішей. Догляд за свіжоукладеним бетоном.

Твердіння бетонів у різних умовах. Вплив температури й вологості на твердіння бетону: пропарювання і автоклавна обробка.. Хімічні добавки - прискорювачі твердіння. Особливості бетонних робіт у зимових умовах.

Спеціальні властивості бетонів: морозостійкість, водонепроникність, усадка, повзучість, тепловиділення, вогнетривкість.

Корозія бетону у м'яких водах, а також у воді, що містить сульфати й вуглекислоту. Фактори, що сприяють посиленню корозії. Способи захисту. Ущільнюючі добавки для підвищення стійкості бетонів. Оцінка води як середовища для бетону.

Спеціальні види бетону: гідротехнічний, дорожній, кислототривкий, жаротривкий, декоративний. Поліпшення властивостей бетонів добавками полімерів.

Легкі бетони. Види пористих заповнювачів і основні вимоги до них. Властивості легких бетонів на пористих заповнювачах: щільність, міцність, теплопровідність, морозостійкість. Використання легких бетонів у обгороджувальних і в несучих залізобетонних конструкціях. Шляхи підвищення техніко-економічної ефективності легких бетонів на пористих заповнювачах. Крупнопористый бетон. Ніздрюваті бетони: газобетон і пінобетон, принципи їх виробництва і властивості. Використання відходів промисловості для зниження вартості ніздрюватих бетонів.

Використання легких бетонів у збірних і монолітних конструкціях.

Збірні залізобетонні й бетонні деталі й конструкції. Їх значення для індустріалізації будівництва. Розвиток виробництва збірних залізобетонних конструкцій і деталей, що використовуються у будівництві. Поняття про попередньо напружені залізобетонні конструкції. Основні технології заводського виробництва збірних залізобетонних конструкцій. Технічний прогрес у виробництві й використанні збірних залізобетонних і бетонних конструкцій. Заходи щодо підвищення ефективності збірного залізобетону.

Використання бетонів у монолітних конструкціях: укладання і ущільнення бетонної суміші, догляд за бетоном, строки розпалубки.

Контроль якості бетону, включаючи методи випробування без руйнування.

Основні заходи щодо економії цементу при виготовленні бетонних і залізобетонних виробів і конструкцій.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.