Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Тема 3 казначейство.docx
Скачиваний:
1
Добавлен:
22.11.2019
Размер:
34.35 Кб
Скачать

Тема №2. Організація систем управління державними

платежами.

План.

2.1. Механізм функціонування державного казначейства в режимі єдиного казначейського рахунку.

2.2. Сфера діяльності єдиного казначейського рахунку.

2.3. Межі охоплення єдиним казначейським рахунком фінансових ресурсів.

2.4. Які комерційні банки нині уповноважені брати участь у виконанні держбюджету України.

2.5. Функції банківських установ при казначейській системі виконання державного бюджету .

2.6. Види і сутність банківських рахунків при казначейському виконанні бюджету України.

2.7. Призначення операційних рахунків казначейства.

2.8. Модель офіційних трансфертів.

2.9. Фінансові ресурси державних цільових фондів.

2.10. Негативні прояви роботи казначейства.

2.11. Проблеми удосконалення роботи казначейства.

2.1. Механізм функціонування державного казначейства в режимі єдиного казначейського рахунку.

Казначейська система виконання державного бюджету суттєво впливає на основні макроекономічні показники та їх динаміку.

Казначейські органи нині беруть участь у процесі формування дохідної частини держбюджету. Вони отримують від банків, у яких відкрито рахунки платників податків, копії платіжних доручень на перерахування податків, протягом одного операційного дня вводять їх в інформаційну систему та передають для контролю за дотриманням податкового законодавства до податкових органів. При цьому здійснюється детальний облік доходів у системі казначейства по розділах і параграфах бюджетної класифікації та отримання щоденної інформації про доходи, що надійшли. Це дає змогу своєчасно регулювати грошові потоки по територіях, а отже, забезпечувати своєчасне фінансування передбачених у бюджеті витрат у максимально можливому обсязі.

На рівні бюджетної одиниці або розпорядника коштів бюджету, тобто кінцевого споживача бюджетних коштів досить чітко проглядаються такі етапи:

1. доведення обсягів бюджетних призначень;

2. доведення гарантованих лімітів фінансування у межах яких бюджетна одиниця отримує право приймати на себе фінансові зобов'язання щодо виплати грошового утримання персоналу або укладання угод і договорів з постачальниками та підрядниками;

3. визначення обсягів фактично укладених угод;

4. визначення обсягів здійснених авансових платежів по укладених договорах;

5. визначення суми рахунків, що пред'являються до сплати, та обсягів інших необхідних виплат;

6. визначення суми коштів, що має бути виплачена після перевірки обгрунтованості всіх пред'явлених рахунків-фактур. підтвердження оприбуткування товарно-матеріальних цінностей і обсягів виконаних робіт, нарахування зарплатні та інших видів грошового утримання;

7. визначення суми фактичного перерахування бюджетних коштів з рахунка.

Казначейство несе відповідальність за дуже важливу частину бюджетного процесу, тобто за організацію та виконання держбюджету, а також за здійснення фінансового контролю.

Крім цього основного завдання, на органи Державного казначейства покладено й ряд інших:

1. управління наявними коштами держбюджету України та коштами державних позабюджетних фондів у межах витрат держбюджету України;

2. фінансування витрат держбюджету України;

3. ведення обліку касового виконання держбюджету України, складання звітності про стан його виконання;

4. відповідно до чинного законодавства управління державними внутрішніми та зовнішніми боргами;

5. розподіл за нормативами,„затвердженими Верховною Радою України, загальнодержавних податків, зборів і обов'язкових платежів між державним бюджетом України та бюджетами АРК, областей міст Києва та Севастополя;

6. контроль за надходженням і виконанням коштів державних позабюджетних фонді в;

7. розробка нормативно-методичних документів з питань бух обліку, звітності та організації виконання бюджетів усіх рівнів, обов'язкових для всіх підприємств, установ та організацій, що використовують бюджетні кошти державних позабюджетних фондів;

8. фінансування дефіциту держбюджету України.

Сфера діяльності Державного казначейства має торкатися питань безпосереднього виконання державного бюджету України як за доходами, так і за видатками, здійснення фінансового контролю, як попереднього, так і поточного, за формуванням, розподілом і використанням бюджетних коштів, розробки пропозицій стосовно нормативно-правового забезпечення як бюджетного процесу загалом, так і стадії виконання державного бюджету зокрема.

Більшість країн з ринковою економікою зробили вибір на користь концентрації коштів органів управління на єдиному банківському рахунку в Центральному банку країни, що називається єдиним казначейським рахунком (ЄКР).

Єдиний казначейський рахунок - це система бюджетних рахунків, відкритих в установах банків на ім'я Головного управління Державного казначейства та його територіальних органів за відповідним балансовим рахунком.

Концентрація готівки органів управління на ЄКР посилює контроль органів Державного казначейства за рухом цих коштів, яке має змогу планувати оптимальну величину використання ресурсів через їх розподіл за строками операцій займу та зведення до мінімуму невикористаних залишків готівки.

Найважливішою передумовою ефективного контролю за коштами є їх концентрація на единому банківському рахунку. За наявності ЄКР кошти органів управління можна контролювати щодня.

В Україні також функціонує система бюджетних рахунків органів Державного казначейства, відкритих в установах НБУ та уповноважених банків. На них зараховуються податки, збори, інші обов'язкові платежі державного бюджету та надходження з інших джерел, встановлених законодавством України.

З цих рахунків органами державного казначейства здійснюються платежі територіальним управлінням державного казначейства, міністерствам і відомствам, суб'єктам господарської діяльності, а також розпорядникам коштів шляхом надання дозволу на отримання готівки в уповноважених банках. Зазначені рахунки діють в єдиному режимі, створюючи єдину загальнодержавну інформаційно-обчислювальну систему ЄКР, яка обліковує всі операції, що здійснюються за цим рахунком.

Система рахунків, що працюють у єдиному режимі, дає змогу Головному управлінню Державного казначейства мати в реальному режимі часу інформацію про:

1. баланс ЄКР, отриманий в результаті здійснення операцій на всіх бюджетних рахунках ЄКР.

2. рух коштів, що надійшли на рахунки та поповнили дохідну частину бюджету відповідно до бюджетної класифікації.

3. рух коштів видаткової частини бюджету, перерахованих на фінансування будь-яких заходів відповідно до бюджетної класифікації.

4. рух коштів місцевих бюджетів з моменту їх обслуговування в системі Державного казначейства.

5. результати виконання бюджетів.

Крім того, функціонування ЄКР забезпечить:

1. повну незалежність держави від банківської системи щодо здійснення контролю та обліку доходів і платежів.

2. досконалу базу даних по бюджетних показниках.

3. щоденне перерахування за призначенням коштів, що надходять до держбюджету та до місцевих бюджетів.

4. розподіл загальнодержавних податків, зборів і платежів між державним бюджетом і бюджетами АРК, областей, міст Києва та Севастополя за нормативами, затвердженими Верховною Радою України.

5. перерахування місцевим бюджетам призначених їм коштів згідно з нормативами та результатами взаєморозрахунків.

6. дотримання принципу цільового використання бюджетних коштів завдяки завчасному контролю.

7. надання інформації органам законодавчої та виконавчої влади про здійсненні на ЄКР операції.

8. оптимальні можливості для прийняття представниками законодавчої та виконавчої влади оперативних рішень щодо використання залишків грошових коштів ЄКР.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.