Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Робота № 3.docx
Скачиваний:
1
Добавлен:
22.11.2019
Размер:
288.96 Кб
Скачать

Будова та принцип роботи установки для плазмового напилення "Київ-7"

Установка для плазмового напилення "Київ-7" використовується для механізованого напилення одно- і двокомпонентних покриттів з порошкових керамічних та металічних матеріалів, а також для наплавлення самофлюсівних твердих сплавів.

Установка "Київ-7" (рис. 27) має блочно-модульну структуру.

Блок керування (рис. 28) призначений для контролю готовності плазмової апаратури, пуску та зупинки процесів напилення, візуального спостереження та регулювання параметрів режиму, а також для передавання до плазмотрона електричного живлення, плазмоутворюючих газів і охолоджувального середовища.

Блок подавання порошків 4 (див. рис. 27) призначений для подавання та дозування одного чи двох різнорідних порошкових матеріалів у ручному та автоматичному режимах за заздалегідь заданою програмою.

Модуль горючих газів 30 (див. рис. 28), призначений для подавання та вимірювання витрат природного газу або пропан-бутану.

Плазмотрон призначений для перетворення електричної енергії у теплову у вигляді плазмового струменя, в якому відбувається розігрів та розгін напилюваних порошкових матеріалів.

Будова та робота складових частин установки

Блок керування (див рис. 28) складається з таких модулів:

модуля газоелектричного плазмоутворюючого газу16

(МГЕП)*;

модуля газоелектричного транспортуючого газу 17

(МГЕТ)*;

модуля задавання програми зміни продуктивності живильників 4 (МЗП)*;

модуля електроприводів 3 (МЕП)*;

модуля підпалення дуги 2 (МПД);

колекторного модуля 1 (МК);

модуля горючого газу 30 (МГГ).

Усі модулі є елементами блоку (пульта) керування.

Модуль газоелектричний горючого газу призначений для подавання, регулювання та контролю газу (повітря, азоту).

Плазмоутворюючий газ із мережі (балону) при відкритому електропневмоклапані через ротаметр надходить у змішувач, де, змішуючись з природним газом (пропан-бутаном), подається у плазмотрон. Витрата газу встановлюється вентилем по ротаметру. Датчик тиску контролює встановлений тиск. При відхиленні від заданого тиску датчик спрацьовує і відключає ланцюг живлення плазмової дуги. МЕП призначений для плавної зміни продуктивності порошкових живильників. МПД забезпечує збудження дуги в плазмотроні і являє собою конструкцію, зібрану на шасі, на якій встановлено покупний виріб "Пристрій підпалення дуги". МК призначений для передачі до плазмотрона електричного струму й охолоджуючого середовища.

Блок подавання порошків призначений для керування подаванням і дозуванням одного чи двох різнорідних порошкових матеріалів у автоматичному режимі за раніше заданою програмою.

Блок складається з таких модулів: МЖ (на стояку); МГЕТ (у пульті керування); МЗП (у пульті керування); МЕП (у пульті керування).

МЖ призначений для подачі порошка до плазмотрону. Він включає в себе два живильники з редукторами й електродвигунами.

Живильник (рис. 29) складається з таких основних вузлів: бачка, механізму переміщення порошка, системи транспортуючого газу, приводу з кулачковою муфтою.

Бачок живильника циліндричної форми ємністю5 л щільно закривається кришкою, виготовленою з прозорого оргскла, з метоюзручності перевірки наявності порошка в бачку. Прозора кришка закріп-люється на бачку за допомогою спеціальної накидної обичайки, що має ексцентрикові запори. Бачок обладнаний запобіжним клапаном, котрий відкривається при підвищенні тиску в бачку більше 50 кПа (0,5 кгс/см2). Через додатковий штуцер корпусу клапана здійснюється подавання транспортуючого газу. У днищі бачка є лійка для приймання та виведення через ніпель газопорошкової суміші.

МГЕТ призначений для регулювання, контролю транспортуючого газу та його подавання в один або два порошкових живильника.

Газ із мережі при відкритому електропневмоклапані через розподільник поділяється на два потоки для подачі до живильників. Витрати газів встановлюються вентилями за показниками манометра. Датчик тиску контролює установлений на вході в колектор тиск. При відхиленні від заданого тиску датчик спрацьовує та розриває ланцюг живлення плазмової дуги.

МЗП програми зміни продуктивності живильників призначений для забезпечення дозованого подавання порошків з живильників за заданою програмою.

МГГ являє собою стояк з основою, на якому змонтовані арматура, вузли та прилади подавання, регулювання та контролю горючого газу (пропан-бутану, природного газу).

Горючий газ (пропан-бутан, природний газ) із балону (мережі) при відкритому електромагнітному клапані через ротаметр надходить до змішувача, де, змішуючись з повітрям, подається в плазмотрон. Витрати газу встановлюються вентилем по ротаметру. Датчик тиску контролює необхідний тиск. При відхиленні відзаданого тиску датчик спрацьовує і відключає ланцюг живленняплазмової дуги.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]