Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МВ дипл_спец_маг_ЗК_последний 1.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
21.11.2019
Размер:
301.57 Кб
Скачать

Додаток в Зразок оформлення реферату реферат

Дипломна робота: 132 с., 8 рис., 10 табл., 78 джерел.

Об’єкт дослідження – діяльність органів місцевого самоврядування з надання адміністративних послуг.

Мета роботи – подальший розвиток теоретичних основ надання адміністративних послуг і розробка механізмів їх якісного надання органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, зокрема в Заводській районній адміністрації Запорізької міської ради.

Сучасний стан надання адміністративних послуг характеризується багатьма недоліками, серед яких: наявність необґрунтованих видів адміністративних послуг; перекладання обов’язків адміністративних органів на приватних осіб; необґрунтовано високі розміри плати за окремі види послуг; обмеженість днів та годин прийому громадян; необґрунтовано великі строки для надання окремих послуг; суперечливе правове регулювання процедурних питань; фактичне зобов’язання приватних осіб отримувати супутні платні послуги, сплачувати “добровільні” внески.

Одним з найперспективніших кроків реформи публічної адміністрації, її ідеологічною основою на майбутнє, має стати впровадження доктрини публічних послуг у цілому та адміністративних послуг зокрема. Визнання людини, її життя і здоров’я, честі та гідності найвищою соціальною цінністю вимагає переосмислення ролі держави та радикальної зміни відносин між владою та громадянами.

АДМІНІСТРАТИВНА ПОСЛУГА, СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ, СТАНДАРТ, СИСТЕМА “ОДНОГО ВІКНА”, ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ, МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ, ГРОМАДЯНИН-СПОЖИВАЧ.

Додаток г Зразок оформлення змісту дипломної (магістерської) роботи

ВСТУП...............................................................................................................

3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ НАБУТТЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЛЮ............................................................….......................................

5

1.1. Нормативне та законодавче забезпечення набуття права власності на землю ................................................................................................................

5

1.2. Власність на землю…………………………………................................

15

1.3. Порядок набуття права власності на землю............................................

21

РОЗДІЛ 2. СКЛАДАННЯ ПРОЕКТУ ВІДВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬ У ВЛАСНІСТЬ......................................................................................................

32

2.1. Обґрунтування необхідності відведення земельної ділянки, її розміру та місця розташування………………………………………………

32

2.2. Розроблення проекту відведення земельної ділянки у власність……

40

2.3. Погодження та затвердження проекту………………………………….

49

РОЗДІЛ 3. РЕЄСТРАЦІЯ ТА ВИДАЧА ДОКУМЕНТІВ НА ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЛЮ...............................................................................

60

3.1. Документи, що посвідчують право власності на землю.

60

3.2. Порядок реєстрації та видачі документів на право володіння земельною ділянкою.........................................................................................

70

3.3. Внесення даних до автоматизованої системи державного земельного кадастру ………………………………………………………………………

79

ВИСНОВКИ.......................................................................................................

86

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.........................................................

90

ДОДАТКИ.........................................................................................................

95

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.