Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методичка - Основи програмування і алгоритмічні мови.DOC
Скачиваний:
17
Добавлен:
02.05.2014
Размер:
512.11 Кб
Скачать

3.2 Завдання до роботи

 1. 1.Після послідовного введення з клавіатури спочатку довільного рядка, а потім шуканого підрядка видати на екран кількість входжень цього підрядка в рядок, а також номера всіх позицій цих входжень (якщо такі є).

 2. Після введення з клавіатури довільного рядка вивести на екран цей рядок із відсортованими в ньому за абеткою символами. Символи різних алфавітів розташувати в рядку окремими групами; інші символи розташувати останніми.

 3. Після введення з клавіатури довільного рядка видати на екран протокол про кількість входжень кожного символу. У протоколі символи розташувати за абеткою, окремими групами для різних алфавітів; інші символи розташувати останніми; символи не повторювати.

 4. Після введення з клавіатури довільного рядка визначити і вивести на екран кількість цифр і загальну суму символів у ньому.

 5. Після введення з клавіатури довільного рядка визначити і вивести на екран кількість латинських літер у ньому.

 6. Після введення з клавіатури довільного рядка визначити і вивести на екран кількість літер кирилиці в ньому.

 7. Після введення з клавіатури довільного рядка вивести на екран цей рядок із відсортованими в ньому символами (у порядку зростання кодів ASCII), які входять в нього, і суму їх кодів.

 8. Після введення з клавіатури довільного рядка вивести на екран цей рядок із відсортованими в ньому символами (у порядку зростання кодів ASCII), які входять в нього, і добуток їх кодів.

 9. Після введення з клавіатури довільного рядка вивести на екран цей рядок із відсортованими в ньому символами в порядку, зворотньому алфавітному. Символи різних алфавітів розташувати в рядку окремими групами; інші символи розташувати останніми.

 10. Після введення з клавіатури довільного рядка визначити і вивести на екран кількість у ньому символів, які не являються літерами.

 11. Після введення з клавіатури довільного рядка вивести на екран цей рядок із відібраними в нього літерами кирилиці.

 12. Після введення з клавіатури довільного рядка вивести на екран цей рядок із відібраними в нього латинськими літерами.

 13. Після введення з клавіатури довільного рядка вивести на екран цей рядок із відібраними в нього символами, що не є літерами.

 14. Після введення з клавіатури довільного рядка вивести на екран цей рядок, але з відібраними з нього літерами кирилиці.

 15. Після введення з клавіатури довільного рядка вивести на екран цей рядок, але з відібраними з нього латинськими літерами.

 16. Після введення з клавіатури довільного рядка вивести на екран цей рядок, але з відібраними з нього символами, що не є літерами.

 17. Після введення з клавіатури рядками деяких прізвищ і поруч з ними віку (рік народження) відсортувати і видати на екран цей список, але з відсортованими за абеткою прізвищами. Прізвища із символів різних алфавітів розташувати окремими групами.

 18. Після введення з клавіатури рядками деяких прізвищ і поруч з ними віку (рік народження) відсортувати і видати на екран цей список, але з відсортованими в порядку, зворотньому алфавітному, прізвищами. Прізвища із символів різних алфавітів розташувати окремими групами.

 19. Після введення з клавіатури рядками деяких прізвищ і поруч з ними віку (рік народження) видати на екран цей список, відсортований за віком осіб.

 20. Після введення з клавіатури рядками деяких прізвищ і поруч з ними віку (рік народження) видати на екран прізвище старшого з осіб.

 21. Після введення з клавіатури рядками деяких прізвищ і поруч з ними віку (рік народження) видати на екран прізвище молодшого з осіб.

 22. Після введення з клавіатури рядками деяких прізвищ і поруч з ними віку (рік народження) видати на екран прізвище особи, вік якої найбільш близький до середнього зі списку.

 23. Після введення з клавіатури рядками деяких прізвищ і поруч з ними віку (рік народження) видати на екран список осіб, народжених за останні N років і їх вік (років). N увести з клавіатури.

 24. Після введення з клавіатури рядками деяких прізвищ і поруч з ними віку (рік народження) видати на екран список тих, у кого прізвища схожі, та їх вік (років). Примітка: Петров і Петрова – мають схожі прізвища.

 25. Після введення з клавіатури рядками деяких прізвищ і поруч з ними віку (рік народження) видати на екран список одноліток і рік їх народження.

 26. Після введення з клавіатури рядками деяких заходів і поруч часу їх проведення видати на екран правильний регламент дня. Час ввести у вигляді гг:хх (від 00:00 до 23:59). Першим стовпчиком при виведенні регламенту є час.

 27. Після введення з клавіатури рядками деяких заходів і поруч часу їх проведення видати на екран список заходів, проведених після зазначеного часу (точка відліку). Час ввести у вигляді гг:хх (від 00:00 до 23:59). Точку відліку ввести з клавіатури. Першим стовпчиком при виведенні регламенту є час.

 28. Після введення з клавіатури рядками деяких заходів і поруч часу їх проведення видати на екран список заходів, проведених до зазначеного часу (точка відліку). Час ввести у вигляді гг:хх (від 00:00 до 23:59). Точку відліку ввести з клавіатури. Першим стовпчиком при виведенні регламенту є час.

 29. Після введення з клавіатури рядками деяких заходів і поруч часу їх проведення видати на екран список заходів, проведених у зазначеному діапазоні часу. Час ввести у вигляді гг:хх (від 00:00 до 23:59). Діапазон увести з клавіатури у вигляді гг:хх–гг:хх. Першим стовпчиком при виведенні регламенту є час.

 30. Після введення з клавіатури рядками часу проведення деяких заходів і поруч відповідного заходу видати на екран список заходів, які сьогодні вже були проведені. Час ввести у вигляді гг:хх (від 00:00 до 23:59). Першим стовпчиком при виведенні регламенту є захід.

 31. Після введення з клавіатури рядками часу проведення деяких заходів і поруч відповідного заходу видати на екран список заходів, які ще будуть проведені сьогодні. Час ввести у вигляді гг:хх (від 00:00 до 23:59). Першим стовпчиком при виведенні регламенту є захід.

 32. Після введення з клавіатури рядками часу проведення деяких заходів і поруч відповідного заходу видати на екран два заходи, проведені до і після зазначеного часу (точка відліку). Час ввести у вигляді гг:хх (від 00:00 до 23:59). Точку відліку ввести з клавіатури. Першим стовпчиком при виведенні є захід.

 33. Після введення з клавіатури довільного рядка визначити і вивести на екран рядок символів тільки з парними номерами кодів ASCII, розташованих у порядку їх зростання.

 34. Після введення з клавіатури довільного рядка визначити і вивести на екран рядок символів тільки з непарними номерами кодів ASCII, розташованих у порядку їх убування.

 35. Після введення з клавіатури визначеного фрагмента тексту (одним рядком екрана) з'ясувати, чи має цей фрагмент відношення до хімічної промисловості. Відповідь сформулювати: “має” або “не має”. У якості ключової використовувати підрядок ‘хім'. Вивести на екран усі слова, які містять зазначений підрядок і їх кількість.

 36. Після введення з клавіатури визначеного фрагмента тексту (у три рядки екрана) з'ясувати, чи має цей фрагмент відношення до металургії. Відповідь сформулювати: “має” або “не має”. У якості ключової використовувати підрядок ‘метал'. Вивести на екран усі словосполучення з підрядком ‘метал', включаючи попередні і наступні слова, а також їх кількість.

 37. Після введення з клавіатури визначеного фрагмента тексту (у три рядки екрана) з'ясувати, чи має цей фрагмент відношення до програмування. Відповідь сформулювати: “має” або “не має”. У якості ключової використовувати підрядок ‘програм'. Вивести на екран рядок, який передує першому виявленому входженню.

 38. Після введення з клавіатури визначеного фрагмента тексту (у три рядки екрана) з'ясувати, чи має цей фрагмент відношення до програмування. Відповідь сформулювати: “має” або “не має”. У якості ключової використовувати підрядок ‘програм'. Вивести на екран рядок, який слідує за першим виявленим входженням.

 39. Після введення з клавіатури визначеного фрагмента тексту (у три рядки екрана) з'ясувати, чи має цей фрагмент відношення до фізики. Відповідь сформулювати: “має” або “не має”. У якості ключової використовувати підрядок ‘фізи'. Вивести на екран рядок, який передує останньому виявленому входженню.

 40. Після введення з клавіатури визначеного фрагмента тексту (у три рядки екрана) з'ясувати, чи має цей фрагмент відношення до спорту. Відповідь сформулювати: “має” або “не має”. У якості ключової використовувати підрядок ‘спорт'. Вивести на екран рядок, який слідує за останнім виявленим входженням.

 41. Після введення з клавіатури визначеного фрагмента тексту (у три рядки екрана) з'ясувати, чи має цей фрагмент відношення до автомобільного господарства. Відповідь сформулювати: “має” або “не має”. У якості ключової використовувати підрядок ‘авто'. Вивести на екран рядок, який знаходиться між першим і останнім виявленими входженнями.

 42. Після введення з клавіатури рядка довільного розміру видати на екран рядок із голосними літерами кирилиці, які залишились, а також їх кількість.

 43. Після введення з клавіатури рядка довільного розміру видати на екран рядок із приголосними літерами латинського алфавіту, які залишились, а також кількість символів, що не використовувалося.

 44. Після введення з клавіатури рядками довільних рядків довжиною до 80 символів у будь-якій кількості, розташувати їх на екрані в порядку убування довжин із заповненням крапками до довжини найбільшого з рядків.

 45. Після введення з клавіатури довільного рядка замінити в ньому шукані символи новим символом. Шуканий і новий символи ввести з клавіатури.

 46. Після введення з клавіатури довільного рядка вивести на екран рядок, де символи не повторюються, а також кількість “знищених” символів.

 47. Після введення з клавіатури довільного рядка вивести на екран рядок, у якому символи, що повторюються, відділені по обидва боки пропусками.

 48. Після введення з клавіатури довільного рядка вивести на екран рядок, де шуканий символ відділений по обидва боки “? ”. Шуканий символ увести з клавіатури.

 49. Після введення з клавіатури довільного рядка довжиною до 80 символів підкреслити в ньому знизу шукані символи. Шукані символи ввести з клавіатури.

 50. Після введення з клавіатури довільного рядка вивести на екран номера входжень виявлених цифр, а також суму цифр і суму зазначених номерів.

 51. У рядку ‘університет державний технічний', введеному з клавіатури, навести порядок відповідно до абревіатури ДДТУ.

 52. Нехай даний рядок ‘129, 235, 226, 236, 32, 175, 224, 174, 163, 224, 160, 172, 172, 168, 225, 226, 174, 172, 32, 196, 32, 175, 174, 231, 165, 226, 173, 174, 33', уведений з клавіатури. Розшифрувати його, враховуючи, що перераховані в ньому числа – номера ASCII-кодів відповідних символів.

 53. Написати програму-оброблювач рядків. Після введення з клавіатури довільного рядка одержати рядок, який складається із номерів ASCII-кодів символів вихідного рядка, перерахованих через пропуск.

 54. Написати програму-оброблювач рядків. Після введення з клавіатури довільного рядка і після виявлення в ньому чисел (ASCII-кодів символів) у межах 32–255 скласти рядок із символів, відповідно до цих чисел.

 55. Написати програму-кодувальник рядків. Після введення з клавіатури довільного рядка і ключа кодування одержати закодований рядок за допомогою операції XOR. Якщо далі увести закодований рядок і ключ декодування, на екран буде виданий вихідний текст. При хибному ключі – рядок кодується далі.

 56. Написати програму-кодувальник рядків. Після введення з клавіатури довільного рядка і ключа кодування одержати закодований рядок за допомогою операції XOR. Якщо далі увести закодований рядок і ключ декодування, на екран буде виданий вихідний текст. При хибному ключі – виводиться відповідний запит до вказівки правильного ключа.

 57. Ввести послідовно 9 рядків: ‘ндер. ^0'; ‘ками! ^8'; ‘льс^5'; ‘апе^4'; ‘. Бе^9'; ‘Груз^2'; ‘боч^7'; ‘ите^3'; ‘ины^6'. Вивести на екран рядок із значеннєвим відтінком, складений з перерахованих підрядків з урахуванням, що в них ^n – вказівник на індекс наступного підрядка. (Примітка: ^0 – ознака кінця рядка).

 58. Після введення з клавіатури декількох рядків, які відокремлюються <Enter> один від одного, визначити число рядків, що починаються з цифри і загальне число введених рядків.

 59. Після введення з клавіатури декількох рядків, які відокремлюються <Enter> один від одного, визначити число рядків, що починаються з літери і загальне число літер у них.

 60. Після введення з клавіатури декількох рядків, які відокремлюються <Enter> один від одного, визначити число рядків, що закінчуються літерою і загальне число символів у меншому з них.

 61. Після введення з клавіатури декількох рядків, які відокремлюються <Enter> один від одного, визначити число рядків, що закінчуються цифрою і загальне число символів у більшому з них.

 62. Після введення з клавіатури довільного рядка визначити його належність до того або іншого алфавіту. Символи, які не входять в алфавіти, не аналізувати. Можливий третій варіант відповіді.

 63. Після введення з клавіатури у стовпчик двох рядків однакової довжини (до 80 символів), вивести рядок, символи якого визначаються з урахуванням суми номерів ASCII-кодів символів, розташованих один під іншим у вихідних рядках. Якщо номер коду отриманого символу перевищує допустимий, виконати перенос через 255.

 64. Після введення з клавіатури тексту у вигляді двохвимірної матриці (1–12, 1–12) вивести цю матрицю, повернуту на 900 за годинниковою стрілкою.

 65. Після введення з клавіатури тексту у вигляді двохвимірної матриці (1–12, 1–12) вивести цю матрицю, повернуту на 900 проти годинникової стрілки.

 66. Після введення з клавіатури тексту у вигляді двохвимірної матриці (1–12, 1–12) вивести цю матрицю, повернуту на 1800.

 67. Ввести з клавіатури текст довільного розміру і після натискання <Еnter> вивести його у вигляді “рядка, що біжить” у центрі екрана справа-наліво. Швидкість прямування рядка зазначити і зв'язати з вбудованим таймером ПЕОМ.

 68. Ввести з клавіатури текст довільного розміру і після натискання <Еnter> вивести його у вигляді “рядка, що біжить” у центрі екрана знизу-вверх. Швидкість прямування рядка зазначити і зв'язати з вбудованим таймером ПЕОМ.

 69. Після введення з клавіатури довільного тексту з врахуванням розмірів екрана, але не більш ніж 78x22 знакоміста, обрамувати цей текст подвійною рамкою.

 70. Після введення з клавіатури рядка, довжиною не більш 80 символів, вивести його з ефектом розсування центральної частини з центру екрана в боки. Швидкість прямування рядка зазначити і зв'язати з вбудованим таймером ПЕОМ.

 71. Після введення з клавіатури рядка, довжиною не більш 24 символів, вивести його з ефектом розсування центральної частини з центру екрана нагору й униз. Швидкість прямування рядка зазначити і зв'язати з вбудованим таймером ПЕОМ.

 72. Після введення з клавіатури довільного тексту з урахуванням горизонтального розміру екрана, плавно вивести його далі на “чистий” екран знизу-вверх рядками. Швидкість прямування тексту зазначити і зв'язати з вбудованим таймером ПЕОМ.

 73. Після введення з клавіатури довільного тексту з урахуванням горизонтального розміру екрана, плавно вивести його далі на “чистий” екран униз рядками. Швидкість прямування тексту зазначити і зв'язати з вбудованим таймером ПЕОМ.

 74. Після введення з клавіатури довільного тексту з урахуванням розмірів екрана, плавно вивести його далі на “чистий” екран зліва-направо. Швидкість прямування тексту зазначити і зв'язати з вбудованим таймером ПЕОМ.

 75. Після введення з клавіатури довільного тексту з урахуванням розмірів екрана, плавно вивести його далі на “чистий” екран справа-наліво. Швидкість прямування тексту зазначити і зв'язати з вбудованим таймером ПЕОМ.

 76. Після введення з клавіатури розмірності двохвимірної матриці (кількість рядків і стовпчиків) цілих чисел, а також введення елементів рядками через пропуск вивести на екран відсортовані за зростанням максимальні елементи кожного рядка.

 77. Після введення з клавіатури розмірності двохвимірної матриці (кількість рядків і стовпчиків) цілих чисел, а також введення елементів рядками через пропуск, вивести на екран відсортовані за убуванням мінімальні елементи кожного стовпчика.

 78. Після введення з клавіатури розмірності двохвимірної матриці (кількість рядків і стовпчиків) цілих чисел, а також введення елементів рядками через пропуск, вивести на екран матрицю, у якій замінені нулем елементи рядка і стовпчика, на перетинанні яких розташоване максимальне число.

 79. Після введення з клавіатури розмірності двохвимірної матриці (кількість рядків і стовпчиків) цілих чисел, а також введення елементів рядками через пропуск, вивести на екран матриці, які є поверненою уявою вихідної: 1) на 90 проти годинникової стрілки; 2) на 90 за годинниковою стрілкою; 3) на 180.

 80. Після введення з клавіатури розмірності двохвимірної матриці (кількість рядків і стовпчиків) цілих чисел, а також введення елементів рядками через пропуск, вивести на екран матрицю, у якій стовпчики упорядковані за зростанням елементів першого рядка.

 81. Після введення з клавіатури розмірності двохвимірної матриці (кількість рядків і стовпчиків) цілих чисел, а також введення елементів рядками через пропуск, вивести на екран матрицю, де рядки упорядковані за убуванням елементів останнього стовпчика.

 82. Після введення з клавіатури розмірності двохвимірної матриці (кількість рядків і стовпчиків) цілих чисел, а також введення елементів рядками через пропуск, вивести на екран елементи (якщо такі є), які являються одночасно і найменшими у своєму рядку і найбільшими у стовпчику.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.