Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методичка - Основи програмування і алгоритмічні мови.DOC
Скачиваний:
23
Добавлен:
02.05.2014
Размер:
512.11 Кб
Скачать

Міністерство освіти України

Дніпродзержинський державний технічний університет

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисциплін:

Основи програмування і алгоритмічні мови”

(для студентів спеціальності 7.080403 – “Програмне забезпечення автоматизованих систем”

Програмування (інформатика)”

(для студентів спеціальності 7.080202 – “Прикладна математика”)

Затверджено редакційно-видавничою

секцією науково-методичної ради ДДТУ

_____­­­______ 1999 р., протокол № ___

Дніпродзержинськ

1999

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисциплін “Основи програмування і алгоритмічні мови” (для студентів спеціальності 7.080403 – “Програмне забезпечення автоматизованих систем”) та “Програмування (інформатика)” (для студентів спеціальності 7.080202 – “Прикладна математика”) / Укл. О.О.Жульковський, О.С.Косухіна, Т.Ж.Надригайло. Дніпродзержинськ: ДДТУ, 1999. с.

Укладачі: канд. техн. наук, доцент Жульковський О.О.,

ст. викладач Косухіна О.С.

Відповідальний за випуск: зав. кафедри ПЗОТ та АС Павлюченков І.О.

зав. кафедри

Рецензенти:

доцент Чорномурова Л.О.

(Дніпродзержинський державний технічний університет)

*******

Затверджено на засіданні кафедр

“програмне забезпечення обчислювальної техніки” (ПЗОТ)

(протокол №13 від 17.02.1999 р.) та

“Прикладна математика та комп’ютерне моделювання”

(протокол № )

Викладено стислі теоретичні відомості по основам програмування алгоритмічною мовою Pascal. Розглянуто роботу з керуючими структурами та файловою системою мови, а також роботу з основними структурами даних.

Містяться контрольні завдання, порядок виконання і захисту роботи, а також перелік посилань на джерела інформації, що рекомендуються при підготовці до виконання завдань лабораторного практикуму.

ЗМІСТ

Введення

1

Лабораторна робота №1.

1.1. Стислі теоретичні відомості

1.2. Завдання до роботи

Керівні структури мови Pascal

2

Лабораторна робота №2.

2.1. Стислі теоретичні відомості

2.2. Завдання до роботи

Масиви та множина у мові Pascal

3

Лабораторна робота №3.

3.1. Стислі теоретичні відомості

3.2. Завдання до роботи

Рядки у мові Pascal

4

Лабораторна робота №4.

4.1. Стислі теоретичні відомості

4.2. Завдання до роботи

Записи у мові Pascal

5

Лабораторна робота №5.

5.1. Стислі теоретичні відомості

5.2. Завдання до роботи

Файли у мові Pascal

6

Порядок виконання та порядок захисту робіт

7

Перелік посилань