Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Практична робота3-4.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
20.11.2019
Размер:
171.01 Кб
Скачать

Практична робота № 3

Стратегії маркетингу. Види маркетингових стратегій.

Життєвий цикл товару

Мета заняття: оволодіти теоретичними знаннями, щодо визначення стратегії маркетингу, критеріального розрізнення основних видів маркетингових стратегій.

Завдання 1

Побудувати криву ЖЦТ (життєвого циклу товару) та визначити його тривалість. Охарактеризувати вид кривої ЖЦТ за результатами розрахунку ЧДВ (чистої дисконтованої вартості) (характеризує «провал» чи «традиційна крива ЖЦТ»). Назвати стадії ЖЦТ, охарактеризувати стадію ЖЦТ в аналізованому періоді (згідно варіанту завдання). Замінити абстрактний товар конкретним і назвати заходи щодо підсилення позитивних і усунення негативних тенденцій в аналізованому періоді.

Характер зміни прибутку по роках ЖЦТ описується рівнянням типу:

,

Пt- величина прибутку від реалізації в t-ом році ЖЦТ, млн. грош. од./рік;

t- поточний рік ЖЦТ, t=0Т;

T – тривалість ЖЦТ, років;

а,b,c- параметри рівняння;

tан-аналізований момент часу.

Таблиця 3.1 – Вихідні дані

Номер варіанту

Значення параметрів рівняння

Рік життєвого циклу, що аналізується

а

b

c

1

‑0.06

0.65

‑0.70

5

2

‑0.05

0.58

‑0.60

3

3

‑0.07

0.68

‑0.80

6

4

‑0.10

0.70

‑0.50

2

5

‑0.15

0.75

‑0.36

1

6

‑0.16

0.80

‑0.40

2

7

‑0.09

0.70

‑0.50

5

8

‑0.12

0.80

‑0.65

3

9

‑0.12

0.75

‑0.55

2

10

‑0.35

1.60

‑0.80

2

βt - коэффициент приведения затрат;

,

t – рік приведення;

Енп- нормативний показник приведення витрат; Енп =0,17.

Завдання 2

Назвати особливості маркетингу на різних етапах життєвого циклу товару

Особливості

етапів

Етапи життєвого циклу та спрямованість маркетингових заходів

Дослідження, розроблення й упровадження

Розширення

ринку збуту й використання переваг

Зрілість

і насичення ринку

Витискування

з ринку

Рівень продажу

Прибуток

Споживачі

Конкуренція

Стратегія

Товарна політика

Цінова політика

Реклама

Розподіл

Витрати на маркетинг

Завдання 3

Розкрити основні відмінності маркетингової діяльності на ринках ТПП (промислової продукції) та ТКС (кінцевого споживача), використовуючи особисті приклади.

Ознака порівняння

Характеристика ТКС

Характеристика ТПП

Товар

Ціна

Просування

Розподіл

Відносини

Процес прийняття рішення клієнтом

Ринки, споживачі, попит

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 4

ОЦІНКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОЇ ГАЛУЗІ

Мета заняття: отримання навичок визначення рівня конкурентоспроможності продукції та підприємства, її аналізу, закріплення теоретичних знань, отриманих на лекції.

Завдання

(виконується студентами за варіантами завдання)

За даними, приведеними в табл. 4.1 і 4.2, здійсніть аналіз конкурентоспроможності підприємств на основі аналітичного і графічного способів оцінки. За результатами проведеного аналізу зробити висновки.

Таблиця 4.1 – Параметричні одиничні оцінки підприємств-постачальників товару

Синтезуючий фактор конкурентоспроможності

Параметрична одинична оцінка підприємства-постачальника товару (gi)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Положення на ринку

4,1

4,3

3,8

3,9

4,2

4,0

4,2

4,5

4,6

4,1

Товар

3,5

3,5

3,6

3,7

3,4

3,3

3,2

3,8

3,9

3,1

Виробничий потенціал

3,8

3,8

3,9

3,9

3,8

3,8

3,8

3,9

3,9

3,9

Методи товароруху

3,6

3,5

3,5

3,3

3,6

3,6

3,7

3,8

4,0

4,0

Можливості збуту

3,8

3,9

3,7

3,6

4,0

3,9

3,9

3,9

3,9

4,2

Сумарна оцінка, (S)

-

Коефіцієнт конкурентоспроможності, (КС)

-

Таблиця 4.2 – Значення рангу для окремих синтезуючих факторів конкурентоспроможності

Синтезуючий фактор конкурентоспроможності

Ранг фактора, (Ri), за варіантами

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Положення на ринку

0,08

0,09

0,085

0,07

0,08

0,075

0,09

0,08

0,1

0,075

Товар

0,27

0,26

0,25

0,24

0,28

0,29

0,28

0,27

0,29

0,27

Виробничий потенціал

0,3

0,31

0,32

0,3

0,29

0,28

0,29

0,3

0,32

0,3

Методи товароруху

0,3

0,29

0,28

0,3

0,32

0,33

0,31

0,3

0,29

0,28

Можливості збуту

0,05

0,05

0,065

0,09

0,03

0,025

0,03

0,05

0,09

0,075