Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Соц рекл ТЗ.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
19.11.2019
Размер:
69.63 Кб
Скачать

САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ

Під час самостійного опрацювання матеріалу студенти знайомляться з першоджерелами і працями дослідників, збирають матеріали для доповідей на семінарських заняттях, готуються до написання модульних тестових контрольних робіт, виконують творчу роботу у формі есе і мультимедійної презентації, створюють груповий проект з соціальної реклами цінностей комунікативної діяльності.

Студентові рекомендується:

 Законспектувати матеріали лекцій та основну літературу, яка винесена до розгляду на семінарських заняттях.

 Підготувати тези та виступити з доповіддю на одну з тем, які розглядаються на семінарських заняттях.

 Брати активну участь в обговоренні проблемних питань курсу під час семінарських дискусій.

Студентові необхідно:

 • Підготувати творчу роботу з аналізу сучасної практики PR-діяльності у формі есе (робота здається на кафедру у роздрукованому вигляді).

 • Створити і презентувати під час колоквіуму дослідницький проект, який має містити аналіз етичних проблем сучасної реклами (здається на кафедру/викладачеві в електронному вигляді).

 • Готуватися до модульних контрольних робіт (тест).

 • Виконати групове творче завдання – протягом семестру створити соціальну рекламу1 (здається на кафедру в електронному і роздрукованому варіантах до 17.12.2012 і є складовою залікової оцінки з навчального курсу).

Методичні поради для виконання творчої роботи за модулем 1

Завдання: есе.

Виконати згідно методичних порад факультету (2012).

Методичні поради для виконання творчої роботи за модулем 2

Завдання: презентація у Power Point із аналізом репрезентації етичних конфліктів, парадоксів, порушень у сучасній рекламі.

Методичні поради для виконання групового творчого завдання

Загальні положення

Групове творче завдання має продемонструвати глибокі знання етичних принципів PR та рекламної діяльності. Особливу увагу слід приділити підготовчому етапу створення групового творчого проекту – виявленню проблеми, постановці конкретних завдань та підбору адекватних інструментів соціальної реклами для їх вирішення. Для підготовки необхідне не стільки застосування технічних навичок фото-, відеозйомки, відеомонтажу, графічного дизайну тощо для вдалого втілення творчого задуму, скільки звернення до самої проблеми, актуалізації певних цінностей засобами PR та рекламної діяльності, до вивчення досвіду практиків у сфері PR та реклами, нарешті, до комунікативної діяльності в цілому.

Групове творче завдання з курсу «Етика PR та рекламної діяльності» – перш за все, творча, а не технічна, робота, котра має підтвердити вміння студентів:

 • стисло та чітко формулювати основну проблему (конфлікт, що спонукає авторів звернутися саме до неї), мету та завдання проекту із створення соціальної реклами;

 • використовувати набуті в процесі навчання теоретичні знання з етики PR та рекламної діяльності;

 • презентувати творчій задум у певному форматі (відео-, аудиоролик або плакат).

Вимоги до змісту

Зміст соціальної реклами визначається творчим задумом групи авторів.

Форма виготовлення соціальної реклами: авторська фотографія, інфографіка, інтерв’ю, цитати, слоган, векторна або піксельна графіка, вірші, пісня, відео, стоп-моушн (Stop-Motion) технологія, анімація, карикатура, демотиватор, мотиватор тощо.

Структура творчої групової роботи

Кожна група обирає свій порядок подання матеріалів, що забезпечує успішну презентацію проекту у такому вигляді, який вона вважає найкращим і найбільш переконливим для розкриття свого творчого задуму. Структура проекту має обов’язково містити:

 1. титульний аркуш;

 2. склад творчої групи (до 5 осіб) із вказівкою функціональних обов’язків кожного під час виконання проекту та об’ємом затрачених сил (у % від об’єму роботи над проектом в цілому);

 3. зміст;

 4. вступ;

 5. основну частину (складається з декількох розділів):

Розділ 1. Постановка проблеми (2-5 стор.)

1.1. Проблема.

2-3 абзаци про ситуацію руйнування/відсутності певних цінностей комунікативної діяльності:

- у професійній спільноті,

- в Україні,

- у світовій практиці.

1.2. Результати дослідження.

Моніторинг Інтернет-публікацій, наукових видань, результати досліджень, опитування тощо.

Розділ 2. Стратегія проекту «______________________»

2.1. Мета проекту.

2.2. Завдання (5-7).

2.3. Цільова аудиторія (перелік груп, для яких ми створюємо соціальну рекламу)

Розділ 3. Інформаційна складова проекту

3.1. Текст ключового месседжу, ідеї, що їх буде передано у соціальної рекламі.

3.2. Сценарій (за необхідності).

3.3. Результати тестування.

 1. висновки;

 2. список використаних джерел;

 3. додатки (за необхідності).

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.