Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Соц страх Тема 10 Лекция.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
02.09.2019
Размер:
27.4 Кб
Скачать

Рибалка Г.В. Соціальне страхування Тема 10. Недержавне пенсійне страхування

Тема 10. Недержавне пенсійне страхування

10.1. Сутність та принципи недержавного пенсійного забезпечення

Унаслідок сплеску народжуваності впродовж 1960-70-х років та його критичного спаду впродовж 1980-90-хроків, на фоні збільшення загальної тривалості життя та незначного збільшення народжуваності спостерігається дисбаланс кількості населення пенсійного віку відносно до кількості населення працездатного віку, який має тенденцію до поглиблення, починаючи з 2020 року. Сучасна солідарна система надзвичайно вразлива до демографічних змін, що викликаються старінням населення, в результаті чого зменшується співвідношення кількості працюючих і кількості пенсіонерів.

Уряд вживає заходів для розвитку недержавного пенсійного забезпечення, що є важливим чинником покращання пенсійного забезпечення громадян та прискорення соціально-економічного розвитку держави.

Система недержавного пенсійного забезпечення, започаткована з січня 2004 року, є складовою частиною системи накопичувального пенсійного забезпечення, що ґрунтується на засадах добровільної участі фізичних та юридичних осіб у формуванні пенсійних накопичень з метою отримання учасниками цієї системи додаткових до загальнообов'язкового державного пенсійного страхування.

Суб'єктами недержавного пенсійного забезпечення є:

 1. Недержавні пенсійні фонди.

 1. Страхові організації, що уклали договори страхування довічної пенсії.

 2. Банківські установи, що уклали договори про відкриття пенсійних депозитних рахунків.

 1. Вкладники та учасники пенсійних фондів.

 2. Вкладники пенсійних депозитних рахунків.

 1. Фізичні та юридичні особи, що уклали договори страхування довічної пенсії.

 1. Засновники пенсійних фондів.

 2. Роботодавці - платники корпоративних пенсійних фондів.

 1. Саморегулівні організації суб'єктів, що надають послуги у сфері недержавного пенсійного забезпечення.

 1. Органи державного нагляду та контролю у сфері недержавного пенсійного забезпечення.

 2. Адміністратори пенсійних фондів.

 3. Компанії з управління активами.

 4. Зберігачі.

 5. Аудитори.

 1. Особи, які надають консультаційні та агентські послуги.

Недержавне пенсійне забезпечення здійснюється:

1) пенсійними фондами шляхом укладення пенсійних контрактів між адміністраторами пенсійних фондів та вкладниками таких фондів;

2) страховими організаціями шляхом укладення договорів страхування довічної пенсії, страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника фонду;

3) банківськими установами шляхом укладення договорів про відкриття пенсійних депозитних рахунків.

Принципи недержавного пенсійного забезпечення:

 1. Законодавче визначення умов недержавного пенсійного забезпечення.

 2. Зацікавленість фізичних осіб у недержавному пенсійному забезпеченні.

 3. Добровільність створення пенсійних фондів юридичними та фізичними особами, об'єднаннями фізичних осіб та об'єднаннями юридичних осіб.

 1. Добровільність участі фізичних осіб у системі недержавного пенсійного забезпечення та вибору виду пенсійної виплати. Добровільність прийняття роботодавцем рішення про здійснення пенсійних внесків на користь своїх працівників до системи недержавного пенсійного забезпечення.

 2. Економічна зацікавленість роботодавця у здійсненні пенсійних внесків на користь своїх працівників до системи недержа­вного пенсійного забезпечення.

 3. Неможливість необґрунтованої відмови роботодавця від здійснення пенсійних внесків до системи недержавного пенсійного забезпечення на користь своїх працівників, якщо роботодавець розпочав здійснення таких пенсійних внесків.

 4. Рівноправність всіх учасників пенсійного фонду, які беруть участь в одній пенсійній схемі.

 5. Розмежування та відокремлення активів пенсійного фонду від активів його засновників та роботодавців-платників пенсійного фонду, адміністратора, компаній з управління активами, страхових організацій з метою унеможливлення банкрутства фонду.

 1. Визначення розміру пенсійної виплати залежно від суми пенсійних коштів, облікованих на індивідуальному пенсійному рахунку учасника фонду або застрахованої особи.

 2. Цільове та ефективне використання пенсійних активів.

 3. Державне регулювання розміру тарифів на послуги, що надаються у системі недержавного пенсійного забезпечення.

 4. Відповідальність суб'єктів системи недержавного пенсійного забезпечення за порушення норм.

 5. Державне регулювання діяльності з недержавного пенсійного забезпечення та нагляду за його здійсненням.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.