Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2012_Ind_pl_stud_dlya_fakul (1).doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
17.11.2019
Размер:
169.47 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН СТУДЕНТА

_____________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові студента)

на 20_____/20______н.р.

Фото

Студента

_____________________

(код студента)

________________

(підпис студента)

М.П.

Дата „_____” _____________________ 20 __ року

Напрям підготовки ________________________________________________________

Спеціальність ____________________________________________________________

Освітньо-кваліфікаційний рівень ____________________________________________

( бакалавр, спеціаліст, магістр)

Факультет, центр__________________________________________________________

Група ___________________________________________________________________

Календарний строк навчання _______________________________________________

Форма навчання __________________________________________________________

Декан факультету, директор центру ____________________ (____________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)

Проректор ___________________(_______________________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)

М. Дніпропетровськ - 20__ року

№ з/п

Назви навчальних дисциплін

_____________СЕМЕСТР

ТРИВАЛІСТЬ СЕМЕСТРУ_________ ТИЖНІВ

РЕЗУЛЬТАТИ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ЗНАНЬ

кількість кредитів

Кількість годин

Вид індивідуального завдання

Форма семестрового контролю

Кількість балів

Оцінка за національною шкалою

Оцінка за ECTS

Прізвище та ініціали викладача, який проводив контрольні заходи

Підпис викладача

Дата виставлення семестрової оцінки

загальна

аудиторних

лекцій

практичних

лабораторних

самостійна робота і контрольні заходи

Всього за семестр

№ з/п

Назви навчальних дисциплін

_____________СЕМЕСТР

ТРИВАЛІСТЬ СЕМЕСТРУ_________ ТИЖНІВ

РЕЗУЛЬТАТИ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ЗНАНЬ

кількість кредитів

Кількість годин

Вид індивідуального завдання

Форма семестрового контролю

Кількість балів

Оцінка за національною шкалою

Оцінка за ECTS

Прізвище та ініціали викладача, який проводив контрольні заходи

Підпис викладача

Дата виставлення семестрової оцінки

загальна

аудиторних

лекцій

практичних

лабораторних

самостійна робота і контрольні заходи

Всього за семестр

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.