Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
то семинар 3.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
16.11.2019
Размер:
33.1 Кб
Скачать

1. Поняття КСВ. Обмеження застосування цієї концепції для реальних підприємств. 2. Концепція менеджменту заінтересованих сторін (стейкхолдерів). 3. Глобальний договір ООН: положення з розвитку КСВ. 4. Приклади застосування КСВ (складання соціальних звітів) на укр. компаніях (кожна команда робить 2 приклади).

Загальне визначення корпоративної соціальної відповідальності (ксв)

Корпоративна соціальна відповідальність (КСВ) – це філософське поняття, що визначає позицію компанії щодо своєї країни, суспільства, співробітників та навколишнього середовища. Сучасна компанія розуміє свою відповідальність і прагне стати компанією з «людяним обличчям».

Термін КСВ став вживатися у 1970-х роках, у міжнародній практиці він використовується для визначення добровільних зобов’язань, взятих на себе компанією щодо підвищення якості життя та роботи не тільки своїх співробітників, а також суспільства і навколишнього середовища. Цей термін не замінює поняття «доброчинності» та «громадської діяльності», які допомагають компаніям заслужити довіру співробітників та клієнтів – КСВ є набагато ємнішим поняттям. Сьогодні деякі західні бізнесмени для визначення добровільних зобов’язань використовують вираз – «сталий розвиток». Лише приділяючи увагу своїй корпоративній відповідальності, можна забезпечити надійні та стабільні умови розвит

Один з найбагатших людей світу і в той же час один з найбільш активних діячів у сфері КСВ Білл Ґейтс вважає: «Величезне багатство йде поряд з великою відповідальністю, зобов’язаннями поділитися з суспільством і забезпечити найкращий розподіл цього багатства тим, хто його потребує».

Компанія, як і індивідуальні члени суспільства, має діяти соціально відповідальним чином і сприяти зміцненню моральних засад суспільства.

Еволюція поняття корпоративної соціальної відповідальності (ксв)

У 60 роках ХХ століття у суспільстві виник новий погляд на проблему відносин бізнесу до суспільства, у звітах та рекламних кампаніях щораз частіше стало з’являтися слово «екологія». Окрім того діяльність компаній почала оцінюватися також з точки зору етичності їх поведінки щодо співробітників, клієнтів, інвесторів і постачальників. Політика компаній була радикально змінена: залученість бізнесу до рішення соціальних та екологічних проблем стала ефективнішою. Думки фахівців щодо самого терміну різняться, однак ще Адам Сміт стверджував, що «ця сфера діяльності, безумовно, морально навантажена» і спрямована на те, щоб створювати добробут, а не зводити добробут виключно до наповненості видаткової частини того чи іншого бюджету.

На Заході КСВ не сприймається лише як благодійна діяльність. Світова практика показує, що КСВ допомагає компаніям підвищити ділову репутацію, встановити збалансовані і довірчі відносини як з державою, так і з суспільством.

У відповідності до одного з наймасштабніших досліджень споживчих переваг, проведеного Сone/Roper , 78 % респондентів заявили, що з більшою ймовірністю куплять товар, який асоціюється з небайдужою для них соціальної ініціативою, а 66% задля підтримки такої ініціативи готові змінити думку щодо «свого» бренда.

З 1998 року Nestle знизила споживання води на виробництві на 28%.

Клуб «Володарки харчування Nestle» популяризує принципи здорового харчування і передає досвід домоводства жінкам у Нігерії та Гані.

Nestle проводить програму «Здоровий спосіб життя на робочому місці» по всьому світу.

Компанія McDonald’s проводить фінансування так званих Будинків Рональда МакДональда – безкоштовне житло для членів сімей хворих дітей, що приїздять на лікування в спеціалізовані клініки. На початок 2000 року таких закладів було вже 168 у 12 країнах.

Комп’ютерний гігант «IBM» зекономив 17,8 млн. доларів завдяки програмі із заощадження електроенергії.

За даними дослідження «Монітор корпоративної соціальної відповідальності» КСВ фактори визначають імідж компанії на 49%, її бренд — на 35%, а фінансовий стан — на 10%.

У бізнес-співтоваристві тема КСВ викликає суперечки та розбіжності – багато хто вважає, що це лише маска для компаній, які таким чином хочуть здаватися хорошими.

Принципи успішної корпоративної соціальної відповідальності (КСВ)

Абсолютно всі організації зобов’язані думати про благо суспільства і направляти свої зусилля на вирішення екологічних проблем.

Вільний та добровільний вибір. Компанія повинна проводити політику постійної та продуманої соціальної активності. КСВ «під тиском» спричинить лише негативні результати, які також можуть

сильно зашкодити репутації компанії.

Єдина стратегія. Стратегія КСВ повинна бути узгодженою, всі проекти підпорядковані загальній меті та пов’язані з основною бізнес-ідеєю.

Компанія несе відповідальність за кожен свій крок і кожну свою дію не тільки перед суспільством, але також і перед навколишнім середовищем.

Український приклад КСВ – «Platinum Bank»

З рекламної брошури банку

У відповідності до принципів КСВ «Platinum Bank» розробив «Платинові Стандарти» – зібрання правил поведінки для всіх співробітників банку від вищого керівництва до фахівця. Це філософія банку, яка дозволяє кожному співробітникові відчувати себе не просто частиною компанії, але вносити свій вклад в корпоративну соціальну відповідальність всього банку.

«Платинові Стандарти» – це зобов’язання, які направляють і регулюють діяльність всіх співробітників банку. Дотримання цих правил створює атмосферу, в якій кожен працівник отримує можливість розвиватися, удосконалюючи свої професійні навички, реалізуючи свій потенціал, і в той же час, виконуючи свій обов’язок перед суспільством.

Дії кожного співробітника мають великий вплив і роблять всю компанію соціально відповідальною.

«Платинові Стандарти» визначають, що співробітники банку повинні:

Вести справи компанії чесно, порядно та професійно, постійно підтримуючи відмінний імідж та бездоганну репутацію компанії.

Уникати будь-яких дій, які можуть викликати порушення чинного законодавства або завдати шкоди іміджу та репутації компанії.

Уникати фактичного або потенційного зіткнення власних інтересів з інтересами компанії, або його прояву в будь-яких ситуаціях.

Забезпечувати точну і правдиву інформацію в представлених звітах, не розголошувати конфіденційну інформацію підприємства, а також поважати конфіденційність інших сторін, з якими компанія співпрацює або конкурує.

Своєчасно повідомляти про порушення етичних норм або чинних нормативних документів, а також сприяти компанії в проведенні будь-яких перевірок, ревізій та службових розслідувань.

Здійснювати заходи з управління персоналом (такі як наймання, навчання, кар’єрний розвиток, винагороду, надання відпусток, скорочення і т.д.), керуючись єдиними для всіх принципами, без

урахування національності, статі, віросповідання, віку, сексуальної орієнтації чи фізичних обмежень.

Не допускати будь-які форми незаконної дискримінації, переслідувань, домагань і образ на підставі національної/релігійної приналежності, статі, віку, сексуальної орієнтації, фізичних обмежень або інших особистих особливостей.

Виявляти розумну турботу про навколишнє середовище і співпрацювати в реалізації заходів, спрямованих на зниження впливу повсякденної діяльності компанії на навколишнє середовище.

Брати посильну участь та заохочувати колег у їхньому прагненні поліпшувати якість життя найменш захищених соціальних груп і розвивати партнерські відносини з локальними спільнотами.

Залучати співробітників до відповідальної та змістовної роботи, яка відповідає їх здібностям та підвищує їхній професіоналізм.

Заохочувати підлеглих у пошуках кращих шляхів виконання поставлених перед ними завдань та покращення якості продуктів і послуг, що надаються.

Справедливо оцінювати своїх підлеглих згідно їхнього внеску та досягнень з відповідною винагородою, що тісно пов’язана з їх персональними результатами роботи та результатами діяльності компанії.

Надавати співробітникам постійний та справедливий зворотній зв’язок та сприяти їх особистому розвитку та кар’єрному росту.

Своєчасно забезпечувати співробітників інформацією та знаннями, необхідними для розуміння цілей і завдань компанії, що відносяться до їхньої роботи і кар’єри.

Реагувати на скарги і претензії співробітників, гарантувати справедливе ставлення без погроз і страху переслідування.

Своєчасно забезпечувати співробітників інформацією та знаннями, необхідними для розуміння цілей і завдань компанії, що відносяться до їхньої роботи і кар’єри.

Бути відкритими у спілкуванні з персоналом, чуйними до їх побажань і потреб.

Корпоративне управління

Будь-якій організації, в якій працює більше ніж 5 осіб, просто життєво необхідний свій кодекс законів та внутрішніх правил. У нашому банку існують непорушні цінності – відданість ідеї, надійність, комунікабельність, ефективність, чесність та інноваційність. Ми вважаємо, що це головні якості будь-якого співробітника, який працює в соціально-відповідальній компанії. Ми всі люди і здатні робити помилки, головне їх визнати, зрозуміти та виправити! Управляти банком необхідно відповідно до законодавства та його внутрішнього кодексу, тільки тоді ми отримаємо відмінні результати.

Співробітники

Ми прагнемо, щоб усі наші клієнти отримали найкращий сервіс, а для цього робота повинна бути виконана якісно, що неможливо зробити, якщо між працівниками існують непорозуміння. Надання рівних можливостей – основний принцип добору персоналу в Platinum Bank. У нашому банку кожен співробітник – це особистість і вона має право завжди бути самою собою. Ми не звертаємо уваги на вік, стать, національність, релігійну приналежність, сексуальну орієнтацію, стан здоров’я або фізичні обмеження. Для нас важливий професіоналізм і зацікавленість співробітника. Ми розуміємо і цінуємо кожного, і створюємо всі умови для комфортної і продуктивної діяльності. Саме тому всі ми – партнери і працюємо разом для досягнення спільної мети!

Навколишнє середовище

Кожна людина повинна розуміти, що її громадянський обов’язок – це турбота і захист навколишнього середовища. Ми переходимо від слів до справи! Ми обрали кілька методів з усунення негативного впливу нашої діяльності на навколишнє середовище. У нашому банку ми дотримуємося принципів – зменшуй та повторно використовуй! Ми активно виступаємо за економію води та паперу. Важливим аспектом також є політика нашого банку з енергозбереження. До того ж, наші підрозділи дотримуються принципів мінімізації впливу на навколишнє середовище. Якщо кожен співробітник буде дотримуватися простих правил, то ми зробимо свій внесок для збереження чистого навколишнього середовища. Ми віримо, що кожна компанія навіть найменша повинна бути соціально відповідальною.

Громада

Наші співробітники завжди раді надати посильну, добровільну допомогу та взяти участь у різних благодійних акціях і проектах. Особливу увагу ми приділяємо дітям з малозабезпечених сімей, сиротам і дітям з обмеженими можливостями. До того ж, ми усвідомлюємо, що основа успіху кожної дитини – це знання та навички. І ми хочемо, щоб у кожної дитини з’явився шанс бути успішною та щасливою. Саме тому ми проводимо освітні проекти для дітей. Ми віримо, що наше якісне навчання – фундамент для розвитку та становлення дітей. Ми вдосконалюємо і допрацьовуємо наші програми допомоги дітям, щоб привнести в наше суспільство більше радості та благополуччя!

Корпоративна соціальна відповідальність

МЕТРО

Корпоративна соціальна відповідальність для «МЕТРО Кеш енд Кері Україна» – це постійна увага до етичного ведення бізнесу та внесок у розвиток економіки, створення умов для покращення рівня життя як працівників та їх сімей, так і місцевих громад та суспільства загалом. Ми віримо, що дотримання стратегії корпоративної соціальної відповідальності та принципів політики сталого розвитку забезпечить поєднання економічних, соціальних та екологічних факторів в основі бізнес-стратегії компанії та дозволить нашому бізнесу задовольнити потреби майбутніх поколінь.

Метою Стратегії сталого розвитку «МЕТРО Кеш енд Кері Україна» є:

1. Ефективне використання можливостей та ресурсів:

Надійне постачання стабільного асортименту товарів, що задовольняє всі потреби клієнтів;

Використання всіх можливостей економії ресурсів та коштів компанії;

Використання всіх можливостей розвитку бізнесу при виході на нові ринки, залученні нових груп клієнтів, розширенні асортиментного ряду тощо.

2. Виявлення ризиків та запобігання негативним наслідкам:

Постійна гарантія наявності ресурсів, продуктів та товарів;

Забезпечення екологічних, соціальних та стандартів якості з метою зниження репутаційних та комерційних ризиків;

Зменшення наслідків непередбачуваних витрат, що можуть виникнути через нестабільні ціни на енергію та сировину.

3. Зміцнення репутації та впевненості суспільства в компанії:

Посилення наших конкурентних позицій; покращення сприйняття «МЕТРО Кеш енд Кері Україна» стейкхолдерами як відповідальної прозорої компанії;

Управління очікуваннями суспільства за допомогою конструктивного діалогу зі стейкхолдерами;

Посилення соціального значення цінностей компанії як відповідального корпоративного громадянина суспільства.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]