Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ТЙМС методичка к РГР.doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
12.05.2015
Размер:
261.63 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

“КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”

Методичні вказівки до розрахункової роботи з курсу

МАТЕМАТИЧНА СТАТИСТИКА”

КИЇВ 2013

Вступ

Розрахункова робота з курсу “Математична статистика” виконуються студентами ІІ курсу спеціальності “Гнучкі комп'ютеризовані системи та робототехніка” стаціонарного та заочного навчання.

Основна мета роботи – закріпити знання, одержані на лекційних, практичних заняттях та в результаті самостійної роботи. Студенти опановують методи та засоби аналізу статистичних даних, розвивають навички використання ЕОМ для розв’язку прикладних задач, освоюють прийоми роботи у математичному програмному пакеті Mathcad2000.

Зміст розрахункової роботи Частина 1. Аналіз емпіричної вибірки неперервної випадкової величини

 1. Створення вихідних даних

 2. Характеристики емпіричної вибірки

  1. Числові характеристики

  2. Варіаційний ряд

  3. Гістограма частот

  4. Емпірична функція розподілу

 3. Статистична оцінка параметрів розподілу

  1. Точкові оцінки параметрів розподілу

   1. метод моментів

   2. метод найбільшої подібності

  2. Інтервальні оцінки параметрів розподілу

 4. Перевірка статистичних гіпотез

  1. Перевірка гіпотези про вигляд закону розподілу

   1. перевірка за критерієм Пірсона

   2. перевірка за критерієм Колмогорова

   3. перевірка за критерієм Мізеса (2)

  2. Перевірка гіпотез про параметри розподілу

   1. гіпотеза про математичне очікуване

   2. гіпотеза про середнє квадратичне відхилення

У 3 та 4 розділах дослідити залежність оцінок та критеріїв від об’єму вибірки та рівня Рдов. Зробити висновки про виконання закону великих чисел.

Частина 2. Задача регресії

 1. Створення вихідних даних

 2. Точкові оцінки параметрів рівняння прямої лінії середньоквадратичної регресії

 3. Інтервальні оцінки параметрів рівняння прямої лінії середньоквадратичної регресії

Дослідити залежність оцінок параметрів рівняння регресії від об’єму вибірки та стратегії експерименту.

Частина 3. Дисперсійний аналіз

 1. Створення вихідних даних

 2. Однофакторний дисперсійний аналіз

Варіанти завдань

Частина 1

Частини 2 та 3

МХ

σx

y0

β

μ

η

1

10

5

10

0,1

10

7

2

15

6

10

0,2

11

8

3

20

7

10

0,3

12

9

4

25

8

2

0,4

13

10

5

30

9

2

0,5

14

1

6

35

5

2

0,6

15

2

7

40

6

3

0,7

16

3

8

45

7

3

0,8

17

4

9

50

8

3

0,9

18

5

10

55

9

4

1,0

19

6

11

60

5

4

1,1

20

7

12

65

6

4

1,2

21

8

13

70

7

5

1,3

22

9

14

75

8

5

1,4

23

1

15

80

9

5

1,5

24

2

16

85

5

6

1,6

25

3

17

90

6

6

1,7

26

4

18

95

7

6

1,8

27

5

19

10

2

7

1,9

28

6

20

15

3

7

2,0

1

7

21

20

4

7

-0,4

2

8

22

25

5

8

-0,5

3

9

23

30

6

8

-0,6

4

1

24

35

7

8

-0,7

5

2

25

40

8

9

-0,8

6

3

26

45

5

9

-0,9

7

4

27

50

6

9

-1,0

8

5

28

55

7

10

-1,1

9

6

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]