Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
УМКДО Основы право 2012-2013.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
16.11.2019
Размер:
413.15 Кб
Скачать

11. Сөж тапсырмаларын орындау мен өткізудің графигі

Р/н

Тапсырманың тақырыбы

Бақылау нысаны

Өткізу мерзімі

Күндізгі оқу түрі

1

Мемлекет және құқық теориясының пәнi мен әдiсi. Заң ғылымы реттейтін қоғамдық қатынастар. Мемлекет пен құқық пайда болуы және дамуы. Мемлекет пен құқықтың пайда болуы туралы теориялар. Құқықтық мемлекеттiң сипаттары.

Конспект, флип чарт

2 апта

2

Қазақ жерiндегi мемлекет пен құқықтың тарихы. Құқық шығармашылығы, құқықты қолдану, жүзеге асыру. Заңды көзқарас пен заңды нигилизм. Құқықтық сана мен құқықтық мәдениет.

Конспект, тірек кесте сызу

3 апта

3

ҚР азаматтарының консти-туциялық құқықтары, бостандықтары және міндеттері.

Реферат

4 апта

4

Мемлекеттiк қызметтiң қағидалары. Мемлекеттiк қызметшiлердiң құқықтық мәртебесi. Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң негiзгi қызметтерi. Атқарушы билiктiң орталық органдары.

Конспект

5 апта

5

Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы ҚР кодексiнiң қағидалары. Әкiмшiлiк жазаның түрлерi. Әкiмшiлiк iстердi қарау тәртібі. Бұлтартпау шаралары.

Конспект, кесте толтыру

6 апта

6

Қазақстан Республикасындағы сот жүйесі және олардың құзыреті. Істі сотта қараудың мен шешудің принциптері. Судьялардың ерекше өкілеттіктері. Әділет органдарының қызметі мен мәртебесі. Адвокатура мен нотариат.

Конспект

10 апта

7

Мемлекеттiң қаржылық қызметi. Салықтық құқықтың дерек көздерi. Салық қатынастары. Салықтардың функциясы, салық қызметi. Жеке табыс салығы.

Конспект

11 апта

8

Заңды тұлғаның түсінігі және түрлері Интеллектуалдық меншiк құқығы. Шарт жасаудың тәртiбi. Отбасы ұғымы. Отбасылық құқықтық қатынастардың субъектілері мен объектілері. Некеге тұру және оны тоқтатудың тәртібі.

Конспект, талап сатып алу және сату шартының жобасы

12 апта

9

Келісімдер мен еңбек шарттарының қағидаттары. Жеке еңбек шарты. Жеке еңбек шартын бұзу негіздері. Ұжымдық еңбек шарттарына сипаттама. Міндетті әлеуметтік сақтандыру. Әлеуметтік қамсыздандыруға анықтама. Қазақстанда зейнетақымен қам-сыздандыру жүйесі. Мүгедектігі, асыраушысынан айрылғанда әлеу-меттік қам-сыздандыру. ҚР жер заңдарының принциптері. Жер қорының түрлері.

Конспект, еңбек шартының жобасы

13 апта

11

"Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы" Заңына түсініктеме. Меншікке қарсы, экономикалық қызмет саласындағы қылмыстар. Қылмыстық-процессуалдық іс жүргізудің бастаулары мен оның міндеттері. Азаматтық процестің тараптары. Азаматтық талап-арыздың түрлері. Азаматтық процесстің кезеңдері.

Конспект, талап арыз жобасы

14 апта

Сырттай оқу түрі

1

ҚР азаматтарының консти-туциялық құқықтары, бостандық-тары және міндеттері

Жазбаша конспект

1апта

2

Қазақстан Республикасындағы сот жүйесі және олардың құзыреті. Істі сотта қараудың мен шешудің принциптері. Судьялардың ерекше өкілеттіктері. Әділет органдарының қызметі мен мәртебесі. Адвокатура мен нотариат.

Жазбаша конспект

2 апта

3

Заңды тұлғаның түсінігі және түрлері Интеллектуалдық меншiк құқығы. Шарт жасаудың тәртiбi. Отбасы үғымы. Отбасылық құқықтық қатынастардың субъектілері мен объектілері. Некеге тұру және оны тоқтатудың тәртібі.

Жазбаша конспект

3 апта

4

"Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы" Заңына түсініктеме. Меншікке қарсы, экономикалық қызмет саласындағы қылмыстар. Қылмыстық-процессуалдық іс жүргізудің бастаулары мен оның міндеттері. Азаматтық процестің тараптары. Азаматтық талап-арыздың түрлері. Азаматтық процесстің кезеңдері

Жазбаша конспект

4 апта

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.