Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Плани семінарів_релігія.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
15.11.2019
Размер:
69.12 Кб
Скачать

Бердянський державний педагогічний університет

Кафедра філософії та соціології

РЕЛІГІЄЗНАВСТВО

Плани семінарських занять

Укладач:

Старший викладач кафедри філософії та соціології БДПУ Баханов А.К.

БЕРДЯНСЬК – 2011

Тема 1. Релігія як суспільно-історичне явище (2 години) План

1. Релігія – особливий духовний феномен, важлива галузь духовної культури людства.

2. Релігія як особливий суспільний феномен, складне соціально-історичне явище.

3. Структура та зміст релігії.

4. Соціальні функції, роль та місце релігії у житті людини і суспільства. Функції релігійних організацій.

5. Типи та історичні форми релігії, їх класифікація та загальна характеристика.

Класифікація та загальна характеристика релігій світу.

Контрольні завдання і запитання:

1. Назвіть основні визначення релігії.

2. Від чого походить етимологія поняття «релігія»?

3. Проаналізуйте наукові класифікації історичної типології релігії.

4. З’ясуйте структурні рівні релігії.

5. Охарактеризуйте соціальні функції релігії.

Література

1. Академічне релігієзнавство: Підручник / За наук. ред. проф. А.Колодного. - К., 2000. - С. 295-324.

2. Дулуман Є.К. Релігія як соціально-історичний феномен. – К., 1974.

3. Калінін Ю.А., Харьковщенко Є.А. Релігієзнавство: Підручник. – К., 2000. - С. 26-39.

4. Косуха П.І. Наука про походження релігії. – К., 1976.

5. Крывелев И.А. История религий. – М., 1975.

6. Лобовик Б.А. Проблема періодизації історії релігії // Українське релігієзнавство. – К., 1996. – № 5. – С. 2-8.

7. Лобовик Б.А. Религия как социальное явление. – К., 1982.

8. Лубський В.І. Релігієзнавство: Підручник. – К., 1997. – С. 7-100.

9. Мифы народов мира. Энциклопедия: В 2 т. / Гл. ред. С.А.Токарев. – М., 1980. – Т. 1. – С. 11-20, 376-378.

10. Релігієзнавство: Навч. посібник / За ред. С.А.Бублика. – К., 2000. - С. 29-63.

11. Релігієзнавство: Підручник / За ред. В.І.Лубського, В.І. Теремка. - К., 2000. - С. 17-37.

Тема 2. Основні теорії походження релігії (2 години)

План

1. Теологічні теорії.

2. Натурміфологічна теорія.

3. Магічна теорія.

4. Анімістична теорія. Аніматизм. Преанімізм.

5. Соціологічна теорія.

6. Марксистська концепція.

7. Історичний характер релігії.

Контрольні завдання і запитання:

1. Перелічіть основні теорії походження релігії та їх авторів.

2. В чому полягає сутність теологічних теорій походження релігії?

3. Охарактеризуйте магічну теорію походження релігії.

4. Як пояснюють походження релігії концепції аніматизму й преанімізму?

5. Проаналізуйте соціологічну теорію походження релігії.

Література

1. Історія і теорія релігії та вільнодумства. – К., 1996.

2. Калінін Ю.А., Харьковщенко Є.А. Релігієзнавство: Підручник. – К., 1998. – С. 10-20.

3. Косуха П.І. Наука про походження релігії. – К., 1976.

4. Лубський В.І. Релігієзнавство: Підручник. – К., 1997. - С. 17-33.

5. Попова М.А. Фрейдизм і релігія. М. – 1985.

6. Радулин А.А. Введение в религиеведение. – М., 1996.

7. Релігієзнавство: Навчальний посібник / За ред. С.А.Бублика. – К., 2000. – С. 29-35.

8. Релігієзнавство: Підручник / За ред. В.І.Лубського, В.І.Теремка .- К., 2000. - С. 24-30.

9. Танчер В.К. Основи наукового атеїзму. – К., 1974. – С. 39-41.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.