Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Питання до іспиту філософія

.doc
Скачиваний:
14
Добавлен:
06.03.2016
Размер:
56.83 Кб
Скачать

ПИТАННЯ З ФІЛОСОФІЇ

 1. “Філософія всеєдності” Володимира Соловйова.

 2. Аналітична філософія.

 3. Відображення – загальна властивість матерії. Свідомість як одна з форм відображення світу людиною. Свідомість і мова.

 4. Географічний детермінізм Шарля Монтеск’є

 5. Джерела і специфіка розвитку наукового пізнання. Взаємозв’язок науки і філософії.

 6. Діалектика як теорія розвитку і метод пізнання.

 7. Діалектика, її основні принципи і закони.

 8. Догматизм і релятивізм як способи відношення до світу. Концепція етичного релятивізму софістів.

 9. Духовність як інтенція людського буття.

 10. Екзистенціалізм, його місце в історії філософії.

 11. Історичні форми людських спільностей: етнос, народність, нація.

 12. Категорії одиничного та загального. Проблема їх співвідношення в історії філософії.

 13. Категорії як ступені пізнання та універсальні форми визначення предметного світу.

 14. Концепція детермінізму: витоки та сучасні трактовки.

 15. Космоцентризм, теоцентризм, антропоцентризм як основні світоглядні парадигми.

 16. Матеріалізм і ідеалізм, їх корені та історичні форми.

 17. Місце філософії в пізнанні законів дійсності.

 18. Міф як історично перша форма суспільної свідомості. Міфи в сучасному житті людей.

 19. Мораль як форма суспільної свідомості. Мораль і політика. Специфіка ціннісного відношення до світу.

 20. Наука як об‘єкт філософського дослідження. Наукова революція та її чинники.

 21. Наука, релігія, мистецтво, філософія: специфіка, єдність, відмінність.

 22. Основні ідеї античної філософії

 23. Основні ідеї староіндійської філософії.

 24. Основні напрямки філософського освоєння дійсності: онтологія, гносеологія, логіка, аксіологія, історія філософії.

 25. Основні поняття і проблеми древньокитайської філософії.

 26. Основні поняття та ідеї гносеології.

 27. Особа та суспільство. Поняття громадянського суспільства.

 28. Особистість. Культура. Суспільство: взаємовплив і взаємозалежність. Роль особи в історії.

 29. Пізнання як процес. Зміна уявлень про сутність пізнання в історії філософії.

 30. Позитивізм. Сутність та етапи розвитку.

 31. Політика і політична організація суспільства: сутність, функції, закономірності розвитку.

 32. Поняття душі та духу. Проблема духовного відродження України.

 33. Поняття закону. Закони природи і закони суспільства. Місце філософії в пізнанні законів дійсності.

 34. Поняття ідеального та розвиток уявлень про нього.

 35. Поняття культури. Культура і цивілізація.

 36. Поняття суспільного прогресу. Критерії прогресу.

 37. Поняття суспільної свідомості. Форми та рівні суспільної свідомості.

 38. Предмет, методи, проблеми філософії. “Основне питання філософії”.

 39. Проблема істини в науці і філософії. Істина та правда.

 40. Проблема критерію істини.

 41. Проблема пізнаваності світу. Агностицизм та його корені.

 42. Проблема походження держави в філософії Ж.-Ж.Руссо.

 43. Проблема свідомості в філософії.

 44. Проблема свідомості в філософії. Рівні свідомості. Свідомість і мова.

 45. Проблема свободи в філософії.

 46. Проблема стану світових явищ. Метафізика і діалектика.

 47. Проблема субстанції і розвиток уявлень про матерію.

 48. Проблема цінностей в філософії.

 49. Світогляд людини: сутність, структура, функції, історичні форми.

 50. Соціальна сфера: сутність, функції.

 51. Суб’єкт - об’єктні відносини та їх тлумачення в сучасній герменевтиці.

 52. Сутність людини, еволюція поглядів на неї.

 53. Фаталізм і волюнтаризм як способи відношення до світу

 54. Філософія Аристотеля та її вплив на формування європейської культури.

 55. Філософія в духовній культурі людства.

 56. Філософія в Росії наприкінці XIX – на початку XX ст.

 57. Філософія Г.В.Ф.Гегеля.

 58. Філософія і релігія. Сутність та причини сучасних пошуків Бога.

 59. Філософія Нового часу і її місце в історії європейської культури.

 60. Філософія Платона та її місце у формуванні європейської культури.

 61. Філософія Просвіти у Франції.

 62. Філософія Середньовіччя, її особливості, місце в історії філософії

 63. Філософія стародавнього Китаю.

 64. Філософська герменевтика.

 65. Філософське вчення про матерію.

 66. Філософське вчення про рух і розвиток, простір і час.

 67. Філософські ідеї епохи Відродження.

 68. Філософські ідеї З.Фрейда, їх вплив на розвиток культури ХХ ст.

 69. Філософські ідеї І.Канта, їх місце в історії філософії.

 70. Філософські ідеї К. Маркса і Ф.Енгельса, їх місце в історії філософії.

 71. Філософські ідеї Л.Фейєрбаха, їх місце в історії філософії.

 72. Філософські погляди Г.С.Сковороди.

 73. Чуттєве та раціональне, емпіричне та теоретичне в пізнанні. Феномен ірраціональності.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.