Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
KKR_Zagalna_ekolog_ya_ta_neo_kolog_ya.rtf
Скачиваний:
0
Добавлен:
14.11.2019
Размер:
371.71 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНІЙ ЗАКЛАД

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Комплексна контрольна робота

З дисципліни : «Загальна екологія та неоекологія»

Шифр і назва напряму підготовки: 6.040106 « Екологія та охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»

Спеціальність: 8.04010601 Екологія та охорона навколишнього середовища.

Група: ЕГС-10с

Завдання №1

  1. Розкрити роль В.І. Вернадського у формуванні сучасних уявлень про біосферу та ноосферу.

  2. Пояснити принципи раціонального приклада користування.

  3. Охарактеризувати поняття «генетичний фонд» Землі та його складові.

Затверджено на засіданні кафедри «Природоохоронна діяльність»

Протокол №11 від 18.04.2012 р.

Завідувач каферди В.К. Костенко

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНІЙ ЗАКЛАД

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Комплексна контрольна робота

З дисципліни : «Загальна екологія та неоекологія»

Шифр і назва напряму підготовки: 6.040106 « Екологія та охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»

Спеціальність: 8.04010601 Екологія та охорона навколишнього середовища.

Група: ЕГС-10с

Завдання №2

  1. Охарактеризувати проблеми загальної стратегії та тактику захисту природних вод від промислового забруднення. Яка стратегія та тактика є на ваш погляд оптимальними?

  2. Поясніть що розуміється під якістю НПС та охарактеризувати показники нормативів якості.

  3. Проаналізувати відмінність понять «біосфера» та «ноосфера».

Затверджено на засіданні кафедри «Природоохоронна діяльність»

Протокол №11 від 18.04.2012 р.

Завідувач каферди В.К. Костенко

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНІЙ ЗАКЛАД

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Комплексна контрольна робота

З дисципліни : «Загальна екологія та неоекологія»

Шифр і назва напряму підготовки: 6.040106 « Екологія та охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»

Спеціальність: 8.04010601 Екологія та охорона навколишнього середовища.

Група: ЕГС-10с

Завдання №3

  1. З’ясувати чому біологічний кругообіг замкнутий лише теоретично.

  2. Обґрунтувати чому інтегральну екологічну загрозу створює ринкова економіка.

  3. Сформулювати поняття « екологічна безпека» та охарактеризувати її суб’єкти та об’єкти, їх зв'язок.

Затверджено на засіданні кафедри «Природоохоронна діяльність»

Протокол №11 від 18.04.2012 р.

Завідувач каферди В.К. Костенко

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНІЙ ЗАКЛАД

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Комплексна контрольна робота

З дисципліни : «Загальна екологія та неоекологія»

Шифр і назва напряму підготовки: 6.040106 « Екологія та охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»

Спеціальність: 8.04010601 Екологія та охорона навколишнього середовища.

Група: ЕГС-10с

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]