Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
khimikam_plan_raboty.rtf
Скачиваний:
5
Добавлен:
23.02.2015
Размер:
217.87 Кб
Скачать

Блок 1. Феномен та витоки української культури

Тема 1.

 • Українська ментальність. Поняття ментальності та національного характеру.

. Етно- та культурогенез українського народу.

 • Проблема етногенезу українців у вітчизняній та зарубіжній історіографії.

 • Антропогенетичні аспекти процесу формування української нації.

 • Самобутність соматологічно-психологічного українського етнічного типу.

Тема 2. Кам’яний вік на території України. Трипільська культура. Кочові племена та їхня роль у формуванні української культури. Античні колонії Північного Причорномор’я.

 • Періодизація кам’яного віку на території України.

 • В. Хвойко та відкриття Трипільської культури.

 • Духовна культура трипільців. Мистецтво.

 • Скіфи в давній українській культурі.

 • Теми семінарських занять

 • Формування культурно-господарських зон у межах України.

 • Кіммерійці: проблема етнічної та культурної належності.

 • Сармати на території Північного Причорномор’я.

Тема 3. Культура східних слов’ян : міфологічний простір та релігійні вірування.

 • Формування культури літописних племен : поляни, древляни, уличі, тиверці, білі хорвати, дуліби.

 • Теми семінарських занять

 • Особливості релігійного культу східнослов’янських племен.

Блок 2. Українська культура доби Середньовіччя. Український Ренесанс. Українська культура козацької доби.

Тема 4. Культура Київської Русі. Культура Галицько-Волинського князівства.

 • Походження християнства на українських землях.

 • Вплив християнства на формування нового типу руської культури.

 • Розвиток мистецтва в Київській Русі.

 • Теми семінарських занять

 • Специфіка феодальної системи у суспільстві Київської Русі.

 • Характерні риси культурного феномену Галицько-Волинського князівства.

 • Галицька архітектурна школа. Сакральна архітектура Львова.

 • Європейські тенденції в розвитку культури Галичини та Волині.

Тема 5. Феномен українського Ренесансу: умови формування, специфіка та періодизація. Культурні здобутки українського Ренесансу.

 • Суспільно-політичні умови формування нового (ренесансного) типу української культури.

 • Формування Російського царства та проблема формування української ідентичності.

 • Інтерпретація феномену ренесансу в українській культурі.

 • Витоки українського козацтва.

 • Теми семінарських занять

 • Петро Могила та його внесок у розвиток української культури.

 • Розвиток освіти на українських землях в ХV – першої половини ХVІІ ст.

 • Полемічна література як елемент української ренесансної культури.

 • Ренесанс в українській архітектурі.

Тема 6. Суспільно-політичні передумови формування козацького типу української культури.

 • Козацтво як головний чинник українського суспільно-політичного та культурного життя.

 • Київ у духовній культурі України. Києво-Могилянська академія.

 • Запорізька Січ як соціокультурний феномен.

 • Теми семінарських занять

 • Іван Мазепа та розквіт української барокової культури.

 • Формування моделі української культури Нового часу.

 • Визвольна війна як детермінанта формування нових культурних вартостей.

Блок 3. Культура українського бароко. Формування модерної української культури.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]