Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
cтор. 67-86 Функції поняття.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
14.11.2019
Размер:
163.33 Кб
Скачать

Роль визначення понять у навчальному процесі.

3 3

Логічні операції над поняттями (за їх обсягом)

Поділ понять

Логічна операція, в результаті якої здійснюють перехід від родового поняття до множини видових понять.

Поділ понять необхіден:

 • Коли необхідно розкрити не тільки сутність предметів, але і форми його прояву та розвитку;

 • Якщо студенту невідома сфера використання того чи іншого поняття.

Класифікація Види класифікації:

багаторівневий, послідовний поділ обсягу 1) Природна;

з метою систематизації, поглиблення та 2) Наукова;

отримання нових знань стосовно членів 3) Штучна.

поділу.

Правила поділу. Типові помилки.

П

Р

А

В

И

Л

А

Поділ повинен бути співвимірним.

Поділ має здійснюватися за однією підставою.

Поділ має бути безперервним.

П

О

М

И

Л

К

И

 • «Неповний поділ»

 • «Поділ із зайвими членами»

1 1

«Підміна підстави поділу»

2 2

«Стрибок у поділ»

Роль поділу понять у навчальному процесі.

3 3

План семінарського заняття за модуль «Поняття»

Питання для обговорення:

 1. Поняття як форма мислення:

   • походження понять;

   • функції понять;

   • структура понять.

 1. Види понять:

   • за кількістю елементів обсягу;

   • за характером елементів обсягу;

   • за типом елементів обсягу;

   • за характером ознак, що становлять зміст поняття.

 1. Відношення між поняттями.

 1. Операції з поняттями:

  • обмеження та узагальнення понять;

  • визначення понять.

Реферати, доповіді:

 1. Поняття як форма мислення, зв`язок поняття з мовою.

 2. Правила визначення понять.

 3. Роль визначення понять у навчальному процесі.

 4. Правила поділу понять.

 5. Роль поділу понять у навчальному процесі.

Питання для самостійної роботи. До семінару.

 1. Що є матеріальною оболонкою? (Розкрити)

 2. Чим поняття відрізняється від уявлень?

 3. Що таке «поняття» та як воно пов`язано із мовою? (Розкрити)

 4. Що таке зміст та обсяг понять?

 5. Що характерне для істотних ознак? (Розкрити)

 6. Охарактеризуйте логічні способи утворення понять.

 7. Як визначити, які саме предмети мисляться в тому чи іншому понятті?

 8. Який закон діє між змістом і обсягом понять і в чому він виявляється?

 9. Назвіть основи поділу понять на конкретні й абстрактні, позитивні і негативні (заперечні), співвідносні і безвідносні, збірні і незбірні.

 10. Чим повні поняття відрізняються від порожніх?

 11. Чому вміння розрізняти сумісні і несумісні поняття та їх різновиди має важливе значення для освоєння курсу традиційної логіки?

Тести.

 1. Яке визначення поняття є правильним?

а) Поняття – це думка, яка шляхом вказівки на деяку ознаку виокремлює з універсаму та узагальнює в клас предмети, яким притаманна ця ознака;

б) Поняття – це висловлювання, в якому відображено суттєві ознаки якогось явища;

в) Поняття – це ланцюжок міркувань, певним чином пов`язаних між собою.

2. У результаті узагальнення здійснюють перехід від:

а) Родового поняття до видового поняття;

б) Видового поняття до родового поняття.

  1. Структура поняття складається із:

а) змісту та обсягу;

б) предметного та смислового значення;

в) смислу та обсягу.

  1. У змісті поняття фіксують:

а) суттєві ознаки;

б) відмінні ознаки;

в) суттєві та відмінні ознаки.

5. В результаті обмеження здійснюють перехід від:

а) Родового поняття до видового поняття;

б) Видового поняття до родового поняття.

6. Поняття поділяють на порівняні та непорівняні за:

а) обсягом;

б) змістом.

7. Залежно від кількісної характеристики обсягу всі поняття поділяють на:

а) загальні, конкретні, порожні;

б) одиничні, абстрактні, конкретні;

в) загальні, одиничні, пусті.

8. Поділ – це логічна операція над:

а) обсягом поняття;

б) змістом поняття.

9. Поняття поділяють на сумісні та несумісні за:

а) обсягом;

б) змістом.

10. Залежно від типів елементів обсягу всі поняття поділяють на:

а) загальні та конкретні;

б) конкретні та абстрактні;

в) абстрактні та збірні.

11. Визначення – це логічна операція над:

а) обсягом поняття;

б) змістом поняття.

12. Які вам відомі відношення між поняттями?

а) відношення тотожності;

б) відношення підпорядкування;

в) відношення зміни;

г) відношення протилежності.

13. Залежно від характеру елементів обсягу поняття поділяють на:

а) позитивні та негативні;

б) збірні та незбірні;

в) різноманітні визначення поняття.

14. Класифікація – це:

а) багаторівневий підхід;

б) узагальнення та обмеження поняття;

в) різноманітні визначення поняття.

15. Ім`я у природній мові виражають за допомогою:

а) слів, словосполучень;

б) речень;

в) міркувань.

Завдання. Вправи.

 1. Розкажіть про поняття, як форму мислення.

 2. Що означає визначити поняття?

 3. Розкрийте суть порівняння, аналізу, синтезу, абстрагування, узагальнення.

 4. Що таке поділ понять?

 5. Що таке узагальнення і обмеження понять?

 6. Визначте зміст, обсяг в таких поняттях:

  • «область України»

  • «русалка»

 1. Вкажіть обсяг понять:

а) столиця;

б) українець.

 1. Наведіть приклади понять (відобразіть за допомогою кругів Ейлера), обсяги яких перебувають між собою у відношеннях:

а) тотожності;

б) перехресності;

в) підпорядкованості.

 1. Побудуйте кола Ейлера для позначення відношень між поняттями:

а) річка;

б) море;

в) судноплавна річка;

г) світовий океан.

 1. Наведіть приклади понять (відобразіть за допомогою кругів Ейлера), обсяги яких перебувають між собою у відношеннях:

а) протилежності;

б) суперечності.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]