Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
NAVChAL_NI_PLANI_IDPZK.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
12.11.2019
Размер:
155.14 Кб
Скачать

Заняття 7 тема: формування буржуазної держави та права в англії.

(4 години)

План

Мета заняття: визначити головні причини переходу від феодального ладу до буржуазного; виховувати почуття поваги до народів, що були першопрохідцями на шляху історичного прогресу; виробляти вміння аналізу історичних подій на прикладі головних подій англійської революції ХVII ст., що поклали початок сучасному державному устрою Великобританії.

1 Заняття

 1. Революція в Англії. Формування конституційної монархії в Англії; Створення республіки та протекторат Кромвеля;

 2. Реставрація та славна революція; Утворення кабінету міністрів.

 3. Державно-адміністративні реформи ХІХ ст.: Утворення політичних партій. Акт про парламент 1911 р.

2 Заняття

 1. Основні риси цивільного права.

 2. Основні зміни в сімейному та спадковому праві.

 3. Кримінальне право та система покарань.

 4. Судовий процес.

Література

 1. Графский В.Г. Всеобщая история права и государства. – М.. 2000. – C.373-4I2

 2. История государства и права зарубежных стран // Ред. Жидкова О.А. и Крашенинниковой Н.А. –М., 1999.- Ч.2. - С.1-18.

 3. Конституцiя Украiни.- К.1996.

 4. Ливанцев К.Е. История буржуазного государства и права зарубежных стран. - Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1986. - С.152-157.

 5. Омельченко О.А. Всеобщая история государстваи права. – Т.2. – С.I4-49.

 6. Страхов М.М. Історія держави і права зарубіжних країн. – Харків: Право, 2001.

 7. Федоров К.Г. Iсторiя держави i права зарубiжних країн. – К., 1994. - С.305-315.

 8. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран. / Петиция о праве. Великая ремонстрация. - С. 152-157.

 9. Черниловский З.М. Всеобщая история государства и права.-М., 1999.-С.244-254.

Заняття 8 тема: утворення та конституційний розвиток сша.

(2 години)

План

Мета заняття: вивчення головних етапів утворення американської державності; виробляти розуміння історично прогресивної ролі єдності нації в процесі державного будівництва; закріплення навичок аналізу правових документів на прикладі документів, що визначають державний устрій США.

 1. Утворення США: Декларація незалежності 1776 рр. Статті конфедерації 178

 2. Прийняття Конституції США 1787 р.

 3. Перший цикл поправок до конституції США

 4. Другий цикл поправок до конституції США

 5. Правова система США ХІХ на поч. ХХ ст.

Питання для самоконтролю та самоперевірки:

1. Чому війна за незалежність північноамериканських колоній вважається незавершеною буржуазною революцією?

2. Чи можна вважати Статті конфедерації першою американською конституцією? Свою точку зору обгрунтуйте.

3. Які терміни повноважень органів законодавчої, виконавчої та судової влади за американською конституцією?

 1. Визначте плюси та мінуси американської конституції.

 2. Порівняйте структуру і зміст конституції США і Конституції України.

 3. Яке значення мала війна Півночі з Півднем для подальшого розвитку США?

 4. Продовжить заповнення таблиці (див. Заняття 13).

 5. Складіть схему “Гілки влади за Конституцією США”, позначивши на ній повноваження кожної з гілок.

Опорні поняття: аболіціонизм, закон про гомстеди, лойялісти, республіканці, конфедерація, " чорні кодекси","реконструкція Півдня".

Теми рефератів:

- Білль про права та його роль в конституційному розвитку США.

- Загальний аналіз Конституції США 1787 р.

- Правоохоронна система в США.

Л і т е р а т у р а :

 1. Глиняный В.П. История государства и права зарубежных стран. –Харьков : Одиссей, 2003.

 2. Графский В.Г. Всеобщая история права и государства. – М., 2000. – С.433-452.

 3. История государства и права зарубежных стран / Ред. Жидкова О.А. и Крашенинниковой Н.А. М., 1999.- Ч.2. - С.25-47.

 4. Каррі Д. Конституція Сполучених Штатів Америки : Посібник для всіх. – К.. 1993.

 5. Лафитский В.И. США: конституционный строй и роль штатов в структуре американского федерализма. – М., 1994.

 6. Ливанцев К.Е. История буржуазного государства и права - С.103-130.

 7. Омельченко О.А. Всеобщая история государства и права. – Т.2. –С.59-99.

 8. Согрин В.В. История США. – СПб. – 2004.

 9. Страхов М.М. Історія держави і права зарубіжних країн. – Харків: Право, 2001.

 10. Федоров К.Г. Iсторiя держави i права зарубiжних країн.- К., 1994. -С.348-367.

 11. Хрестоматия по истории государства и права. Декларация независимости США 4 июля 1776 г.; Федеральная конституция США 1787г.; Билль о правах. - М., 1998.

 12. Черниловский З.М. Всеобщая история государства и права. – М., 1999. -С.268-281.

 13. Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних країн. – К., 1995.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]