Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Navchalny_plan_1_kurs_renewed (1).docx
Скачиваний:
1
Добавлен:
20.04.2019
Размер:
135.05 Кб
Скачать

Н аціональний університет

КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ”

кафедра англійської мови

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

ДО КУРСУ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

(АНГЛІЙСЬКА МОВА – 1)

на 2011 – 2012 навчальний рік

КООРДИНАТОР:

старший викладач Сем’янків Ірина Вадимівна

ПРОГРАМА

КУРСУ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

(БАКАЛАВРСЬКІ ПРОГРАМИ)

(Програма затверджена Вченою Радою НаУКМА)

Програма курсу англійської мови базується на комунікативному підході до навчання мови і належить до нового типу навчальних програм. На перший план висувається завдання практичного активного оволодіння англійською мовою. В основі розробки програми такого типу – теорія комунікативного навчання мові (Communicative Language Teaching), вичерпно представлена в працях Холідея, Хаймса, Манбі, Брамфіта, Ріверо та інших.

Комунікативна програма чітко визначає:

· цілі навчання, які модифікуються і уточнюються як в залежності від кінцевої мети курсу, так і від результатів поточного тестування;

· специфікацію конкретних мовних навичок і умінь (як правило, це комбінація чотирьох основних макронавичок – читання, письма, слухання, говоріння, на основі яких визначаються мікронавички, наприклад, написання ділового листа, автобіографії, оглядове читання, телефонна розмова, сприйняття на слух оголошення чи інше);

· систему типових моделей спілкування для тієї чи іншої мовної ситуації, що вимагає вивчення функціональної граматики.

Комунікативна програма обов’язково передбачає попереднє вивчення мовних потреб студента (“needs analyses”) і вироблення компромісу між груповими та індивідуальними потребами.

Основною передумовою розробки такої програми є перегляд традиційної ролі учителя-інструктора. Зорієнтований на учня підхід, який по суті є одним з основних принципів теорії комунікативного навчання, передбачає повний перехід від ролі учителя як домінуючої особи в масі до ролі порадника, консультанта, ініціатора і стимулятора різних видів мовної діяльності аудиторії, програма курсу з англійської мови передбачає комбінацію тематичної концепції з концепцією, орієнтовною на розвиток макро- та мікронавичок. Це добре систематизована і водночас гнучка програма, здатна врахувати усе різноманіття факторів, які зумовлюють успішне вивчення мови.

Програма передбачає системне і комплексне застосування технічних засобів навчання (аудіо-, теле- і відеоапаратури), а також інші методичні засоби і прийоми, що сприяють вирішенню проблем навчання усній мові і ситуативній мовленнєвій спрямованості. Банк роздаткових матеріалів з розмовних тем, проведення дидактичних ситуативно-рольових і ділових ігор поряд з іншими видами аудіовізуального унаочнення, допомагає створити наочний фон мовної ситуації та передумови мовного висловлення.

Курс англійської мови розрахований на 3 роки і складається з трьох етапів.

Перший, або курс Англійська мова – 1, який є практичним, спрямований на вироблення навичок вживання мови як інструменту спілкування, триває 2 семестри (І та ІІ). Програма Англійська мова – 1 орієнтована на вироблення комунікативної компетенції студентів на рівні, що умовно називається “середній” (“intermediate”), на основі активізації та розвитку чотирьох основних мовних навичок (skills: читання, письмо, активне спілкування, аудіювання), необхідних для успішного спілкування, що дадуть їм змогу вільно орієнтуватися в сучасному англомовному світі, а саме:

 • Сприйняття на слух та розуміння усної мови;

 • Усне мовлення;

 • Вміння правильно писати тексти різних стильових напрямків;

 • Володіння ефективними методами читання та аналізу англійських текстів.

З цією метою програма включає наступні взаємопов’язані напрями:

По-перше: деталізує конкретні методичні засоби та прийоми, необхідні для вироблення названих вище базових навичок, як, наприклад, слухання текстів:

 • Для визначення основної ідеї;

 • Для вилучення конкретної інформації;

 • З метою їх конспектування і т.п.

По-друге: пропонує засвоєння лексичної бази спілкування шляхом тематичної організації учбового матеріалу. Теми, на основі яких відпрацьовується необхідна для вільного спілкування лексика та виробляються комунікативні навички, включають:

∙ (для 1-го семестру) – “Я і моя сім’я”, “Характер, особистість; зовнішність, одяг”, “Їжа”;

∙ (для 2-го семестру) – “Здоров’я”, “Житло”, “Подорожі”.

Третім основним елементом програми є орієнтація на засвоєння конкретного граматичного матеріалу, а саме:

 • Часи англійського дієслова

 • Граматичні категорії іменника

 • Артикль

 • Займенник

 • Прикметник, прислівник

 • Модальні дієслова

 • Пасивний стан дієслова

 • Непряма мова

У програмі передбачається, що після кожного триместру студенти складають залік або іспит (система оцінки знань в НаУКМА фактично знімає різницю між заліком і іспитом).

1St term

Module № 1. ME AND MY FAMILY

R – Reading

S – Speaking

L – Listening

W – Writing

V – Vocabulary

I. Family. Relationships.

1. Beyond Language. Personal Relationships U.4 p.67-87, Family Values U.5 p.89-107 R/S

2. More than Words 2. Families U.1 p.27-32, Relationships U.2 p.33-40 R/S

3. Patterns Plus. Friends, Good Friends – and Such Good Friends p.160-165 R/S/W

4. Inside Out U-I. Problem parents U.2 p.14-15 R/S

5. Headway U-I. Family Matters: father-daughter U.9 p.76-78 R/S

6. Student Voices. My Parents. Myself p.48-52 R/S

7. Avenues First Certificate. Relationships U.10 p.124-125 Bridging the generation gap (a Japanese experience) R/S

8. I. Semyankiv, A. Shugai. Listening comprehension tasks. p.3 My Mother Lucy, the Entrepreneur, p.4 Wishing L

II. Feelings. Love. Marriage. Frustrations.

1. Inside Out U-I. U.9 p.85-86 T.43, 44 Blind date; U.2 p.19-20 T.8, 9 Meeting the parents;

U.5 p.49-50 T.29 The big day, Marriage is ... R/S/L

2. On a Roll. Fred’s Date U.10 p.102-111 R/S/L

3. Headway U-I. (arranged marriage) U.9 T.25 p.79-80 R/S/L

4. new Headway U-I. I'll marry you, but only if … U.5 p.51-54 R/S

5. Mosaic I Reading The Ways and Means of Long-Distance Marriage p.48-56 R/S

6. Student Voices. Marriage: Bond or Bondage? p.130-133

Whose Right to Life p.116-119, Whose children are those? p.152-156 R/S

7. Headway I. (divorce) U.14 T.39 p.84 L/S

WRITING

1. Patterns Plus. Classification and Division U.5 p.143

2. Mosaic I Writing p.12-26, 57-66

3. Patterns Plus. Narration U.2 p.11 (The warmest memory of my childhood)

4. Patterns Plus. Argumentation and Persuasion U.10 p.335

VIDEO

1. Headway pre-i. Introductions

2. Inside Out U-I. Oh, happy days U.8, Meet the folks U.2, Wedding bells U.5

3. Focus on American Culture

Segment 1 Mid-Life Moms

Segment 2 Fast-Track Parents

Segment 6 The Joys and Risks of the ‘Daddy Track’

4. Family Album. USA (Family Tree; Family Relationship)

5. Nine month

6. Stepmother

Grammar and Functions

Tenses (Active Voice) • Questions • Answers

1. FCE 1. U.3 p.31, U.12 p.186

2. Grammarway. U.1 p.6, U.12 p.180-189

3. First Certificate Language Practice. U.1-5; 31

4. Azar. U.1-25; p.A8 – A17

5. Azar (new). U.1-4; p.A8 – A18

Word-list

Abortion(аборт)

Acquaintance(знайомий)

Acquainted(знайомий)

adopt(усиновити)

ancestor(предок)

arranged marriage)умовлений шлюб

aunt(тітка)

bachelor(неодружений)

best man(шафер)

birth control/rate(контроль народжуваності)

blended family(змішана сім я)

blind date)побачення наосліп)

breadwinner(годувальник)

bride

(bride)groom

bridesmaid

brother/sister-in-law(дівер)

colleague

commuter(з пригороду)

couple

cousin (двоюрідний)

cuddle (обіймати)

dedicated parents (люблячі батьки)

enemy

extended family

fancy

father/mother-in-law

fiancé / fiancée

foster brother (прийомний брат)

from the moment I set eyes on

frustration(s)

generation gap (різниця поколінь)

great-grandmother

half-brother/sister

a hen party (дівич-вечір)

honeymoon

household

housewife

hug

incompatibility (нусумісність)

jealousy

long-distance marriage

love at first sight

marriage licence

marriage vow(обітниця)

maternity leave(декретна відпустка)

mistreat(брутально поводитись)

mistress(коханка)

neighbour

nephew

niece

nuclear family(неповна сім я)

offspring (дитина)

old flame(колишня)

only child

orphan (сирота)

partner

prenuptial agreement / contract

quarrel (n)

rape

reception(зустріч)

registry office(РАГС)

relatives

respect(admiring someone)

row (n)

second cousin

senile wanderings of the mind

sibling(брат і сестра)

single

single-parent family

spinster(стара діва)

spouse(чоловік або дружина)

a stag party (хлопчатник)

stepbrother, etc.

surrogate mother

two-person childless family

uncle

unmarried

wedding dress

wedding guests

wedding present

wedding ring

widow

widower

youthful exuberance(максималізм)

to apply for divorce

to approve of

to be close to

to be disappointed in

to be engaged to

to be fed up with

to be flesh and blood

to be fond of

to be hurt by

to be jealous of

to be proud of

to be related by blood

to be responsible for

to be torn in two(розриватися навпіл)

to be wrong on both counts

to break up with

to bring up

to chat up

to confide in

to cope with

to depend on

to divorce from

to feel pangs of remorse (муки сумління)

to get along/on with

to give birth to

to grow up

to let bygones be bygones

to let sb down

to look after

to make a will (укладати заповіт)

to marry (to) sb

to miss sb

to pick up where you left off

to propose to

to quarrel with

to rely on

to row with

to start a family

to sympathise with

to take care of

to tell sb apart(розрізняти)

to tell sb off (критикувати)

FOCUSED DISCUSSION AND PARAGRAPH WRITING

Narration. Argumentation and Persuasion

Topics Proposed for Focused Discussion and Paragraph Writing

1. Bridging the generation gap (your own experience)

2. The role of the father in raising a daughter

3. Marriage: bond or bondage?

4. Are you family or career oriented?

TOPICS PROPOSED FOR ORAL ASSESSMENT

1. The warmest memory of my childhood

2. Generation gap. Your own experience

3. Should children be always brought up by their own parents? (adoption, surrogate mothers)

4. The role of the mother in raising a son

Module № 2. CHARACTER AND PERSONALITY. APPEARANCE AND CLOTHES

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]