Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Navchalno-metodichny_komplex_General_English.doc
Скачиваний:
8
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
315.39 Кб
Скачать

Національний університет

КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ”

кафедра англійської мови

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС

ДО КУРСУ ЗАГАЛЬНА АНГЛІЙСЬКА

(АНГЛІЙСЬКА МОВА–1)

КООРДИНАТОР:

старший викладач Сем’янків Ірина Вадимівна

ПРОГРАМА

КУРСУ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

(БАКАЛАВРСЬКІ ПРОГРАМИ)

(Програма затверджена Вченою Радою НаУКМА)

Програма курсу англійської мови базується на комунікативному підході до навчання мови і належить до нового типу навчальних програм. На перший план висувається завдання практичного активного оволодіння англійською мовою. В основі розробки програми такого типу – теорія комунікативного навчання мові (Communicative Language Teaching), вичерпно представлена в працях Холідея, Хаймса, Манбі, Брамфіта, Ріверо та інших.

Комунікативна програма чітко визначає:

· цілі навчання, які модифікуються і уточнюються як в залежності від кінцевої мети курсу, так і від результатів поточного тестування;

· специфікацію конкретних мовних навичок і умінь (як правило, це комбінація чотирьох основних макронавичок – читання, письма, слухання, говоріння, на основі яких визначаються мікронавички, наприклад, написання ділового листа, автобіографії, оглядове читання, телефонна розмова, сприйняття на слух оголошення чи інше);

· систему типових моделей спілкування для тієї чи іншої мовної ситуації, що вимагає вивчення функціональної граматики.

Комунікативна програма обов’язково передбачає попереднє вивчення мовних потреб студента (“needs analyses”) і вироблення компромісу між груповими та індивідуальними потребами.

Основною передумовою розробки такої програми є перегляд традиційної ролі учителя-інструктора. Зорієнтований на учня підхід, який по суті є одним з основних принципів теорії комунікативного навчання, передбачає повний перехід від ролі учителя як домінуючої особи в масі до ролі порадника, консультанта, ініціатора і стимулятора різних видів мовної діяльності аудиторії, програма курсу з англійської мови передбачає комбінацію тематичної концепції з концепцією, орієнтовною на розвиток макро- та мікронавичок. Це добре систематизована і водночас гнучка програма, здатна врахувати усе різноманіття факторів, які зумовлюють успішне вивчення мови.

Програма передбачає системне і комплексне застосування технічних засобів навчання (аудіо-, теле- і відеоапаратури), а також інші методичні засоби і прийоми, що сприяють вирішенню проблем навчання усній мові і ситуативній мовленнєвій спрямованості. Банк роздаткових матеріалів з розмовних тем, проведення дидактичних ситуативно-рольових і ділових ігор поряд з іншими видами аудіовізуального унаочнення, допомагає створити наочний фон мовної ситуації та передумови мовного висловлення.

Курс англійської мови розрахований на 3 роки і складається з трьох етапів.

Перший, або курс Англійська мова – 1, який є практичним, спрямований на вироблення навичок вживання мови як інструменту спілкування, триває 2 семестри (І та ІІ). Програма Англійська мова – 1 орієнтована на вироблення комунікативної компетенції студентів на рівні, що умовно називається “середній” (“intermediate”), на основі активізації та розвитку чотирьох основних мовних навичок (skills: читання, письмо, активне спілкування, аудіювання), необхідних для успішного спілкування, що дадуть їм змогу вільно орієнтуватися в сучасному англомовному світі, а саме:

 • Сприйняття на слух та розуміння усної мови;

 • Усне мовлення;

 • Вміння правильно писати тексти різних стильових напрямків;

 • Володіння ефективними методами читання та аналізу англійських текстів.

З цією метою програма включає наступні взаємопов’язані напрями:

По-перше: деталізує конкретні методичні засоби та прийоми, необхідні для вироблення названих вище базових навичок, як, наприклад, слухання текстів:

 • Для визначення основної ідеї;

 • Для вилучення конкретної інформації;

 • З метою їх конспектування і т.п.

По-друге: пропонує засвоєння лексичної бази спілкування шляхом тематичної організації учбового матеріалу. Теми, на основі яких відпрацьовується необхідна для вільного спілкування лексика та виробляються комунікативні навички, включають:

∙ (для 1-го семестру) – “Я і моя сім’я”, “Характер, особистість; зовнішність, одяг”, “Їжа”;

∙ (для 2-го семестру) – “Здоров’я”, “Житло”, “Подорожі”.

Третім основним елементом програми є орієнтація на засвоєння конкретного граматичного матеріалу, а саме:

 • Часи англійського дієслова

 • Граматичні категорії іменника

 • Артикль

 • Займенник

 • Прикметник, прислівник

 • Модальні дієслова

 • Пасивний стан дієслова

 • Непряма мова

У програмі передбачається, що після кожного триместру студенти складають залік або іспит (система оцінки знань в НаУКМА фактично знімає різницю між заліком і іспитом).

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]