Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Navchalna_programa_Praktika_angl_movi-1_2015.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
296.96 Кб
Скачать

Національний університет

КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ”

кафедра англійської мови

факультет гуманітарних наук

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

ДИСЦИПЛІНИ

ПРАКТИКА УСНОГО І ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ – 1

Київ – 2015

ПРОГРАМАДИСЦИПЛІНИ

ПРАКТИКА УСНОГО І ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ – 1

(БАКАЛАВРСЬКІ ПРОГРАМИ)

(Програма затверджена Вченою Радою НаУКМА)

Програма дисципліни «Практика усного і писемного мовлення англійської мови -1» базується на розвитку мовленнєвих компетенцій та комунікативному підході до навчання мови і належить до нового типу сучасних навчальних програм. На перший план висувається завдання практичного активного оволодіння англійською мовою. В основі розробки програми такого типу – теорія комунікативного навчання мові (Communicative Language Teaching), вичерпно представлена в працях Холідея, Хаймса, Манбі, Брамфіта, Ріверо та інших.

Комунікативна програма чітко визначає:

· цілі навчання, які модифікуються і уточнюються як в залежності від кінцевої мети курсу, так і від результатів поточного тестування;

· специфікацію певних мовленнєвих навичок і умінь (а саме, комбінацію чотирьох основних макронавичок – читання, письма, слухання, говоріння, на основі яких визначаються мікронавички, наприклад, написання завдань з продуктивного письма: параграфу – опису, порівняння - протиставлення, біографії, та інше);

· систему типових моделей спілкування для тієї чи іншої мовної ситуації, що вимагає вивчення функціональної граматики.

Комунікативна програма обов’язково передбачає попереднє вивчення мовних потреб студента (“needs analysіs”) і вироблення компромісу між груповими та індивідуальними потребами.

Основною передумовою розробки такої програми є перегляд традиційної ролі викладача-інструктора. Зорієнтований на студента підхід, який по суті є одним з основних принципів теорії комунікативного навчання, передбачає повний перехід від ролі викладача як домінуючої особи в масі до ролі порадника, консультанта, ініціатора і стимулятора різних видів мовленнєвої діяльності аудиторії, програма дисципліни з англійської мови передбачає комбінацію тематичної концепції з концепцією, орієнтовною на розвиток макро- та мікронавичок. Це добре систематизована і водночас гнучка програма, здатна врахувати усе різноманіття факторів, які зумовлюють успішне вивчення мови.

Програма передбачає системне і комплексне застосування технічних засобів навчання, а також інші методичні засоби і прийоми, що сприяють навчанню усній мові і ситуативному мовленнєвому відтворенню. Банк роздаткових матеріалів з розмовних тем, проведення дидактичних ситуативно-рольових ігор поряд з іншими видами аудіовізуального унаочнення, допомагає створити фон мовного середовища.

Програма розрахована на 4 роки.

Програма дисципліни «Практика усного і писемного мовлення англійської мови -1» орієнтована на вироблення комунікативної компетенції студентів на рівні B2 згідно CEFR (Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment - Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання) на основі активізації та розвитку чотирьох основних мовленнєвих навичок (skills): читання, письмо, активне спілкування, аудіювання), необхідних для професійного користування мовою.

З цією метою програма включає такі взаємопов’язані напрями:

По-перше: деталізує конкретні методичні засоби та прийоми, необхідні для вироблення вищезазначених базових навичок, як, наприклад, слухання та читання текстів:

 • Для визначення основної ідеї;

 • Для вилучення конкретної інформації;

 • З метою їх конспектування і тощо.

По-друге: пропонує засвоєння лексичної бази спілкування шляхом тематичної організації учбового матеріалу. Теми, на основі яких у студентів першого року навчання відпрацьовується необхідна для усного та писемного мовлення лексика та виробляються комунікативні навички, включають:

 • (для 1-го семестру) – “Family Values”, “Identity. Appearance”, “Garments”

 • (для 2-го семестру) – “Nourishment”, “Medicine”, “Accommodation”

 • (для 2д семестру) – “Money Matters”, “On the Move”

Третім основним елементом програми є орієнтація на засвоєння конкретного граматичного матеріалу, а саме:

 • Часи англійського дієслова

 • Граматичні категорії іменника

 • Артикль

 • Займенник

 • Прикметник, прислівник

 • Модальні дієслова

 • Пасивний стан дієслова

 • Непряма мова

 • Сполучники та сполучні слова

У програмі передбачається, що після кожного семестру студенти складають залік, а в кінці навчального року (по завершенню 2д) - іспит (система оцінки знань в НаУКМА фактично знімає різницю між заліком і іспитом).

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]