Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2_5.rtf
Скачиваний:
0
Добавлен:
11.11.2019
Размер:
175.89 Кб
Скачать

Основні бухгалтерські проводки з обліку фактичних видатків

Зміст операцій

Кореспонденція рахунків

Код економічної

класифікації видатків

Дебет

Кредит

Нарахована заробітна плата працівників бюджетних установ

1110

801, 802

661

Нараховані внески до Пенсійного фонду, до фондів соціального страхування

1120

801, 802

651,652,

653, 654

Затверджені авансові звіти підзвітних осіб

1140

801, 802

362

Списані продукти харчування

1133

801, 802

232

Списані медикаменти на лікування хворих

1132

801, 802

233

Списані матеріали на утримання установи

1130

801, 802

231,234,

239

Нараховані стипендії студентам і аспірантам

1342

801, 802

662

Аналітичний облік фактичних видатків за субрахунками 801, 802 У бюджетних установах та централізованих бухгалтеріях ведеться

«Картці аналітичного обліку фактичних видатків». Картка ведеться щомісячно в розрізі кодів економічної класифікації видатків. За кожним кодом функціональної класифікації видатків загального фонду складаються окремі картки. У централізованих бухгалтеріях для установ, що обслуговуються, складаються окремі картки за кожною установою в розрізі зазначених параметрів та загальна картка за всіма установами, які обслуговуються.

Записи про суми фактичних видатків установи здійснюються на підставі даних

меморіальних ордерів. Суми відшкодованих фактичних видатків записуються на зворотному боці картки. Картка аналітичного обліку фактичних видатків підписується виконавцем та особою, яка перевірила картку.

Контроль за формуванням видатків. Контроль за формуванням видатків і цільовим використанням коштів загального фонду починається на етапі складання кошторису і закінчується аналізом його виконання.

Попередній контроль за витрачанням коштів державного бюджету здійснюють органи Державного казначейства України. З метою забезпечення цього контролю відповідні відділи органів Державного казначейства на підставі поданих розпорядниками коштів платіжних доручень з доданими до них рахунками, рахунками-фактурами, накладними, трудовими угодами, договорами на виконання робіт, актами виконаних робіт тощо здійснюють перевірку доцільності та ефективності витрат. Ст. 18 ЗУ «Про Державний бюджет України на 200___ рік» передбачено, що розпорядники коштів державного бюджету мають право брати зобов'язання тільки в межах відповідних бюджетних асигнувань. Облік зобов'язань розпорядників та контроль за їх дотриманням покладено на органи Державного казначейства за вимогами «Порядку обліку зобов'язань розпорядників коштів бюджету в органах Державного казначейства», затвердженого наказом Державного казначейства України від 19.10.2000 р. № 103, зі змінами та доповненнями, внесеними наказом Державного казначейства України від 12.10.2001 р. № 180 .

За фінансовими зобов'язаннями, які виникають у ході виконання кошторисів доходів та видатків, розпорядники коштів бюджету складають і подають до органів Державного казначейства такі документи:

* реєстр зобов'язань розпорядників коштів бюджету;

* реєстр фінансових зобов'язань розпорядників коштів бюджету;

* довідку про суми фінансових зобов'язань.

При реєстрації розпорядником в обліку органів Державного казначейства зобов'язання, оплата якого здійснюватиметься з різних реєстраційних рахунків, реєстри складаються окремо за кожним колом функціональної класифікації видатків. Суми, які включаються до реєстрів, у такому випадку визначаються розпорядником самостійно, але в межах бюджетних асигнувань поточного бюджетного року за кожним кодом функціональної класифікації видатків.

За умови виникнення змін за зобов'язаннями або фінансовими зобов'язаннями розпорядник коштів бюджету повинен внести відповідні зміни в облік органів Державного казначейства. При знятті з обліку у реєстрах сума зобов'язань проставляється з «мінусом», а реєстрація нового зобов'язання проводиться у встановленому порядку.

Операційно-контрольні управління, операційні відділи управління, відділи бухгалтерського обліку та звітності органів Державного казначейства ведуть для кожного реєстраційного рахунка особові картки, які містять розгорнуту інформацію про виділені бюджетні кошти на оплату витрат, суми їх використання та залишку.

З метою створення необхідних умов для ефективного використання коштів дер-жавного бюджету розпорядники коштів, що утримуються за рахунок державного бюд-жету і не переведені на казначейське виконання кошторисів, подають розрахункові документи до установ банків після їх попередньої перевірки органами Державного казначейства та за умови наявності на них відбитка штампа скарбничого. Основною метою здійснення всіх заходів по вдосконаленню механізму обліку використання бюджетних коштів є забезпечення урядової політики щодо управління бюджетними коштами, яка повинна бути спрямована на створення такої оптимальної системи оперативного управління державними фінансами, що забезпечить своєчасні розрахунки за зобов'язаннями держави і сприятиме вирішенню проблеми незбалансованості ресурсної та видаткової частин державного бюджету в часі.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]