Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
4_Завдання для самостйно роботи_ МТК 2010.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
11.11.2019
Размер:
114.18 Кб
Скачать

Державна митна служба України

Академія митної служби України

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДО ПЛАНІВ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

курсантів з дисципліни

«Міжнародні транспортні конвенції»

«Транспортні технології»

Затверджено

науково-методичною радою

Дніпропетровськ

2010

Завдання для самостійної роботи та методичні вказівки до їх виконання.

Самостійна робота є основним засобом засвоєння курсантом навчального матеріалу в час, вільний від обов'язкових навчальних занять .

Навчальний час, відведений для самостійної роботи регламентується навчальним планом.

Зміст самостійної роботи визначається робочою навчальною програмою та методичними рекомендаціями. Самостійна робота курсантів забезпечується всіма навчально-методичними засобами , необхідними для вивчення дисципліни «Міжнародні транспортні конвенції»: підручниками, навчальними посібниками, методичними матеріалами.

Завдання для самостійної роботи та методичні вказівки до їх виконання.

Зміст самостійної роботи

Кількість годин

Форма контролю

1. Поняття міжнародних транспортних відносин та форми їх правового регулювання

4

Перевірка конспекту.

Реферат

2. Правові форми міжнародного транспортного співробітництва

4

Перевірка конспекту.

Реферат

3. Міжнародні договори з питань автомобільного сполучення

4

Перевірка конспекту. Реферат

4. Міжнародні договори з питань залізничного сполучення

4

Перевірка конспекту. Реферат

5. Міжнародні договори з питань водного сполучення: міжнародні конвенції на морському транспорті та транспорті внутрішніх водойм.

4

Перевірка конспекту. Реферат

6. Міжнародні договори з питань повітряного сполучення

4

Перевірка конспекту.

Реферат

7. Міжнародні договори з питань міжнародних поштових та експрес-відправлень

3

Перевірка конспекту.

Реферат

8. Міжнародні транспортні конвенції та угоди держав-членів Європейського Союзу

2

Перевірка конспекту.

Реферат

9. Міжнародні транспортні конвенції та угоди держав-членів Співдружності Незалежних Держав

2

Перевірка конспекту.

Реферат

Проробка питань, що не викладаються на лекції.

Тема № 1. Поняття міжнародних транспортних відносин та форми їх правового регулювання

План

  1. Поняття та форми правового регулювання міжнародних транспортних відносин.

  2. Міжнародне транспортне сполучення та міжнародне транспортне перевезення: поняття та види.

  3. Місце міжнародних конвенцій у правовому регулювання міжнародних транспортних відносин.

  4. Україна як суб’єкт міжнародного транспортного права.

(1, 4, 12, 18, 19, 26, 36, 56)

Тема № 2. Правові (договірні) форми міжнародного транспортного співробітництва

План

  1. Міжнародні договори України з транспортних питань.

  2. Договір міжнародного перевезення вантажів: укладання, виконання (права та обов’язки договірних сторін), припинення, відповідальність договірних сторін

  3. Договір міжнародного перевезення пасажирів і багажу: укладання, виконання (права та обов’язки договірних сторін), припинення, відповідальність договірних сторін

(1, 4, 12, 18, 19, 26, 36)