Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
практика магистр.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
11.11.2019
Размер:
61.38 Кб
Скачать

Динаміка показників фінансової стійкості «Вітчизна» 2007-2011 рр.

Показники

Роки

Абсолютне відхилення (+;-) 2007 р. від 2011 р.

2007

2008

2009

2010

2011

Коефіцієнт автономії

0,81

0,87

0,91

Коефіцієнт концентрації залученого капіталу

0,2

0,13

0,09

Коефіцієнт фінансової стабільності

4,4

6,95

9,8

Коефіцієнт фінансового ризику

0,23

0,14

0,1

Коефіцієнт довгострокових зобов’язань

0,74

0,66

0,76

Коефіцієнт поточних зобов’язань

0,24

0,34

0,24

Коефіцієнт фінансового лівериджу

0,17

0,95

0,08

Коефіцієнт страхування бізнесу

0,0002

0,0001

0,00009

Коефіцієнт маневреності власного капіталу

0,34

0,34

0,46

Коефіцієнт забезпеченості оборотних активів власними коштами

0,86

0,88

0,95

Коефіцієнт виробничого потенціалу

0,9

0,84

0,74

Коефіцієнт реальної вартості основних засобів

0,62

0,55

0,46

Коефіцієнт співвідношення оборотних і необоротних активів

0,47

0,52

0,77

Проаналізувавши дані, можна зробити висновок, що коефіцієнт автономії збільшився на 0,1 або 12,3 %, що свідчить про зростання фінансової незалежності, підвищення гарантії погашення підприємством своїх зобов'язань. Коефіцієнт концентрації залученого капіталу знаходиться в межах норми (< 0,5) і становить 0,09 або 55 %. Коефіцієнт фінансової стабільності зріс у 2,2 рази і становить 9,8, а, отже, підприємство має стійкий фінансовий стан і відносно незалежне від зовнішніх фінансових джерел. Коефіцієнт фінансового лівериджу становить 0,08 або - 52,9 %, що менше нормативного значення – у цьому разі фінансовий стан підприємства відносно нормальний.

Ліквідність характеризує здатність підприємства швидко перетворити активи на гроші. Оцінюючи ліквідність підприємства, аналізують достатність поточних (оборотних) активів для погашення поточних зобов’язань – короткострокової кредиторської заборгованості (табл. 2.5).

Таблиця 2.5

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.