Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методичні рек бак 2011.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
11.11.2019
Размер:
1.3 Mб
Скачать

Зразок завдання на виконання бакалаврської роботи

ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІНСТИТУТ ОБЛІКУ І ФІНАНСІВ

КАФЕДРА ФІНАНСІВ

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 6.030508 “Фінанси і кредит”

ЗАТВЕРДЖУЮ

Зав. кафедри фінансів

__________________________

__________________________

“___” _____________ 200__р.

ЗАВДАННЯ

на бакалаврську роботу студента ___ курсу

спеціальності 6.030508 “Фінанси і кредит”

___________________________________________________________________________

1. Тема роботи: _______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

затверджена Наказом університету від “___” ___________ 20__ р. №___________________

2. Термін здачі студентом закінченої роботи ________________________________________

3. Вихідні дані роботи (зазначається тема, предмет і об’єкт дослідження) ________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Зміст 1-го розділу (перелік питань, що розглядаються) _____________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Зміст 2-го розділу (перелік питань, що розглядаються) _____________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Зміст 3-го розділу (перелік питань, що розглядаються) ______________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7. Зміст інших розділів___________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8. Перелік додатків до бакалаврської роботи ________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9. Консультанти з бакалаврської роботи із зазначенням розділів, що їх стосуються

Розділ

Консультант

Підпис, дата

Завдання видав

Завдання прийняв

10. Дата видачі завдання ______________________________________________________

Керівник ____________________________

(підпис)

Завдання прийняв до виконання (студент) ____________________________

(підпис)

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.