Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Етика_і_естетика_ПО_ДО.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
10.11.2019
Размер:
88.58 Кб
Скачать

1

Навчально-методична картка дисципліни «Етика і естетика»

Разом: 36 год., лекції - 10 год., семінарські заняття - 4 год., самостійна робота – 16 год., індивідуальні заняття – 4 год.,

підсумковий контроль - 2 год.

Модуль

Модуль 1

Тема модуля

Основні категорії етики ті естетики

Лекції

1

2

3

4

5

Дати

Теми лекцій

Етика і естетика у системі гуманітарного знання

Основні етичні категорії. Моральний сенс людського життя

Етика людського спілкування. Основні етичні проблеми сучасності

Сутність поняття «естетика». Основні естетичні категорії

Мистецтво як соціальний феномен

Теми семінарських занять

Семінар 1. Історія етики. Основні етичні категорії

(2 год.)

Семінар 2. Основні естетичні категорії. Мистецтво як соціальний феномен

(2 год.)

Самостійна робота

Табл. 6.1.

ІНДЗ

Табл. 7.1.

Види

поточного

контролю

Модульна контрольна робота

Підсумковий

контроль

залік

 1. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Модуль 1. Основні категорії етики ті естетики

Семінар 1. Історія етики. Основні етичні категорії (2 год.)

План заняття

І. Теоретична частина.

 1. Специфіка предмету етики і естетики.

 2. Зміст основних термінів і понять: «етика», «мораль», «моральність», «естетика», «краса», «гармонія».

 3. Особливості моралі як способу соціального регулювання, її співвідношення з іншими формами духовного життя.

 4. Поняття моральної свідомості, її рівні і структурні елементи.

 5. Актуальні завдання етики і естетики в сучасних умовах.

 6. Філософські концепції етики.

 7. Модерні концепції етики.

 8. Етика як система категорій. Добро і зло як ціннісні критерії моралі.

 9. Моральний вибір та відповідальність особистості.

 10. Категорії, які характеризують моральність людини.

 11. Моральний сенс людського життя.

ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи.

Література:

 1. Етика. Навч. посіб. За ред. В.О.Лозового. – К., 2002.

 2. Этика и эстетика. Сост. Пальм Н.Д. – Харьков. ИД «ИНЖЕК», 2004.

 3. Блощинська В.А. Етика. Практикум. – К., 2005.

 4. Єрмоленко А.М. Комунікативна практична філософія. Підручник. – К.,1999.

 5. Гах Є.М. Етика ділового спілкування. – К., 2005.

 6. Малахов В. Етика. Курс лекцій. – К., 2002.

Семінар 2. Основні естетичні категорії. Мистецтво як соціальний феномен

(2 год.)

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.