Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Етика_і_естетика_ПО_ДО.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
10.11.2019
Размер:
88.58 Кб
Скачать

План заняття

І. Теоретична частина.

 1. Естетика як наука Актуальні завдання естетичної науки в сучасному українському суспільстві.

 2. Структура естетичного знання.

 3. Предмет і естетичні перетворення в мистецтві.

 4. Краса і прекрасне як центральні категорії естетики.

 5. Категорії добра і зла.

 6. Естетичні категорії піднесеного, величного, героїчного, їх прояви.

 7. Сутність трагічного і комічного.

 8. Поняття естетичної і художньої культури.

 9. Мистецтво як специфічний вид духовного відображення.

 10. Мистецтво як естетично-художній і соціальний феномен.

ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи.

Література:

 1. Этика и эстетика. Сост. Пальм н.Д. – Харьков. Ид «инжек», 2004.

 2. Левчук Л.Т., Оніщенко Р.І. Основи естетики. Навч. посіб. – К., 2000.

 3. Естетика. Навч. посіб. За ред. Лозового В.О. – К., 2003.

 4. Сморж Л.О. Естетика: Навч. посіб. – К., Кондор, 2005.

VI. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Модуль 1. Основні категорії етики ті естетики

Тема: Етика і естетика у системі гуманітарного знання (4 год.)

 1. Пізнавально-теоретична та виховна функції етики, її місце в духовній культурі людства. Актуальні завдання етики і естетики в сучасних умовах демократизації суспільства та духовного відродження України – 2 год.

 2. Особливості сучасних поглядів на сутність і функції етики – 2 год.

Тема: Основні етичні категорії. Моральний сенс людського життя (2 год.)

 1. Любов як вища моральна цінність і як сенс людського існування. Ерос та агапе. Любов і секс. Любов і милосердя – 2 год.

Тема: Етика людського спілкування. Ділове спілкування. Основні етичні проблеми сучасності (4 год.)

1. Зовнішні і внутрішні конфлікти. Конструктивний і деструктивний шляхи розв’язання конфліктів - 1 год.

 1. Консенсус і компроміс як принципові засоби полагодження конфліктів - 1 год.

 2. Мораль і релігія. Вчителі людства – Конфуцій («жень»: людяність, «лі»: ритуал, «вень»: вихованість, «цзюнь-цзи»: благородна людина); Будда («серединний шлях» самоудосконалення, чотири благородні істини); Мойсей (десять заповідей, особливості Декалогу як нормативної програми), Ісус Христос (від справедливості до милосердя), Магомет (особливості етики Корану) – 2 год.

Тема: Сутність поняття «естетика». Основні естетичні категорії (2 год.)

 1. Типи і форми естетичної рефлексії. Актуальні завдання естетичної науки в сучасному українському суспільстві - 2 год.

Тема: Мистецтво як соціальний феномен (4 год.)

1. Мистецтво доісторичної людини. Мистецтво Стародавнього світу та Нового часу – 2 год.

 1. Концептуальне обґрунтування художніх систем: бароко (Е.Тезуаро, Д. Маріно), класицизму (Р.Декарт, Н.Буало, І. Кант, Г.Гегель), романтизму (І.В.Гете, А. Шлегель, Ф. Шлегель, Новаліс, Ф.Шеллінг, Ф.Шлейермахер) – 1 год.

 2. Мистецька практика ХХ ст. – 1 год.

Література:

 1. Етика. Навч. посіб. За ред. В.О.Лозового. – К., 2002.

 2. Этика и эстетика. Сост. Пальм Н.Д. – Харьков. ИД «ИНЖЕК», 2004.

 3. Блощинська В.А. Етика. Практикум. – К., 2005.

 4. Єрмоленко А.М. Комунікативна практична філософія. Підручник. – К.,1999.

 5. Гах Є.М. Етика ділового спілкування. – К., 2005.

 6. Малахов В. Етика. Курс лекцій. – К., 2002.

 7. Стоян Т.А. Діловий етикет: моральні цінності і культура поведінки бізнесмена. – К.,2004.

 8. Левчук Л.Т., Оніщенко Р.І. Основи естетики. Навч. посіб. – К., 2000.

 9. Естетика. Навч. посіб. За ред. Лозового В.О. – К., 2003.

 10. Сморж Л.О. Естетика: Навч. посіб. – К., Кондор, 2005.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.