Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФУНКЦІОНАЛЬНІ СТИЛІ МОВЛЕННЯ.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
10.11.2019
Размер:
85.5 Кб
Скачать

11

Функціональні стилі мовлення

У залежності від свого призначення, функції (спілкування з ким-небудь, повідомлення будь-кому, вплив на кого-небудь) і відбору мовних засобів функціональні стилі сучасної української мови діляться на:

  1. розмовно-повсякденний;

  2. офіційно-діловий;

  3. науковий;

  4. газетно-публіцистичний;

  5. художній.

Кожен з них функціонує в усній та письмовій формі.

  1. Розмовно-повсякденний стиль

Розмовний стиль служить, перш за все, для безпосереднього обміну думками, тобто для спілкування з оточуючими нас людьми. Цей стиль реалізується у формі невимушеної, непідготовленою монологічного або діалогічного мовлення на побутові теми, а також у формі приватної, неофіційної переписки. Розмовна мова функціонує лише у приватній сфері спілкування, в побутово - побутової, дружній, сімейної і т.д. У сфері масової комунікації розмовна мова непридатна. Однак це не означає, що розмовно-повсякденний стиль обмежується побутової тематикою. Розмовна мова може торкатися і інші теми: наприклад, розмова в колі сім'ї або розмова людей, що знаходяться в неофіційних відносинах, про мистецтво, науці, політиці, спорті тощо, розмова друзів на роботі, пов'язаний з професією говорять, бесіди в громадських установах і т.п.

Форма реалізації розмовної мови переважно усна. Основними рисами побутово-розмовного стилю є невимушений і неофіційний характер спілкування, а також емоційно - експресивна забарвлення мови. Тому в розмовній мові використовуються всі багатства інтонації, міміка, жести. Однією з її найважливіших особливостей є опора на позамовних ситуацію, тобто безпосередню обстановку промови, у якій протікає спілкування.

Побутово - розмовний стиль мовлення має свої лексичні та граматичні особливості. Характерною рисою розмовної мови є її лексична різнорідність. Тут зустрічаються найрізноманітніші в тематичному і стилістичному відношенні групи лексики: і общекніжная лексика, і терміни, і іншомовні запозичення, і слова високого стилістичного забарвлення, і навіть деякі факти просторіччя, діалектів та жаргонів.

У розмовному стилі широко вживаються в прямому чи переносному значенні побутово - побутові слова, наприклад: «віконце» (вікно), «дотепник» (дотепний чоловік), «важкий» (сильний), «миттю» (швидко). Багато хто з слів, що вживаються в розмовному стилі, не тільки називають відповідні предмети, ознаки, дії, стану, але і мають емоційно-експресивну забарвленість, тобто перебувають у тій чи іншій мірі позитивну або негативну оцінку позначаються явищ, наприклад: «приголубити», «роботяга», «пілікати», «баритися», «роззява», «безладний». Поширені в розмовному стилі та характерні фразеологічні звороти, наприклад: «точити ляси» (базікати), «з усіх ніг» (швидко), «мамин синочок» (зніжений дитина) і т.д.

Вживаються у повсякденній мові також слова зі зменшено - пестливих і збільшувальними суфіксами, наприклад: «рученя», «ручищами»; «онучок», «внучонок».

Часті освіти слів типу «столовка» (їдальня), «читалка» (читальня), «заліковку» (залікова книжка) і т.п.

Все це пояснюється, по-перше, тематичною різноманітністю розмовної мови, не обмежується рамками побутових тем, повсякденних реплік, по-друге, здійсненням розмовної мови у двох тональностях - серйозної і жартівливій.

У галузі морфології велике поширення в розмовному стилі отримали, наприклад, такі форми іменників, як «сектору», «цеху» і под. (Ім. п. мн. Ч. м. н.); «5 кілограм», «300 грам» (р.п.мн.ч.); такі форми дієслів, як «хвать», «стук», «скок »і под.

В області синтаксису розмовний стиль характеризується великою кількістю синтаксичних конструкцій, що включають вигуки, різні частинки, окличні займенники і прислівники; часто вживаються неповні речення. Розмовної мови властиві і деякі специфічні конструкції, абсолютно ненормативні для мови книжної, наприклад: «У нього немає, ніж креслити» (замість «ні олівця, рейсфедера» і т.п.); «Він повернеться коли, скажіть мені» (замість « Коли він повернеться, скажіть мені »).

Розмовної мови властиві емоційно - експресивні оцінки суб'єктивного характеру, оскільки мовець виступає як приватна особа і висловлює свою особисту думку і ставлення. Дуже часто та або інша ситуація оцінюється гіперболізовано: «Нічого собі ціна! З розуму зійти! »;« Квітів в саду - море! »;« Пити хочу! Помру! »І под.

Порядок слів в розмовній мові відрізняється від використовуваного в письмовій. Тут головна інформація концентрується на початку висловлювання. Хто говорить починає промову з головного, істотного елемента повідомлення. Щоб акцентувати увагу слухачів на головній інформації, користуються інтонаційним виділенням. Взагалі ж порядок слів в розмовній мові має високою варіативністю.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.