Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
meta_i_zavdannya_sposterezhennya_za_n_v_r.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
09.11.2019
Размер:
101.38 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА

ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ

МЕТА І ЗАВДАННЯ

ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ

«Спостереження за навчально-виховною роботою

вчителя-класовода»

для напряму підготовки: 6.010102 «Початкова освіта»

(освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»)

за вимогами кредитно-модульної системи

Київ 2012

Мета практики – ознайомлення студентів з особливостями адаптації першокласників до навчальних умов у першому класі.

Завдання практики:

Ознайомити майбутніх учителів початкової школи з:

 • індивідуальними психологічними особливостями шестилітніх дітей, їх рівнем підготовки до школи;

 • порядком і методикою комплектування перших класів;

 • плануванням роботи вчителя в перший тиждень;

 • організацією прийому дітей в перший день і проведення свята знань;

 • змістом, організацією і методикою проведення занять у перші дні навчання дітей;

 • методами виявлення рівня знань і умінь дітей з розвитку усного мовлення, читання, письма, рахунку, малювання, їх уявлень про природу та життя в суспільстві;

 • особливостями проведення уроків у перші дні та формуванням організаційно-навчальних умінь (розміщення учнів у класі в залежності від їх зросту, особливостей зору і слуху; знайомство дітей з класом, школою, правилами поведінки в ній, визначення обсягу нових знань, умінь і навичок, які даються дітям у школі в перші тижні занять, робота над засвоєнням першокласниками правил користування олівцем, ручкою, зошитами, підручниками, класною дошкою, крейдою, дидактичним матеріалом тощо);

 • особливостями роботи з батьками першокласників;

 • роботою класовода щодо розвитку в першокласників зацікавленості у навчанні, згуртуванні колективу, класу.

У процесі педагогічної практики студенти виступають у ролі спостерігачів і помічників класовода.

У зміст практики входять:

 • спостереження за організацією навчально-виховного процесу в першому класі (за уроками і позаурочними заходами);

 • надання допомоги вчителю у проведенні уроків у першому класі (виготовлення наочних матеріалів, підписування зошитів, організація дозвілля учнів на перервах);

 • участь у проведенні батьківських зборів;

 • допомога вчителю в оформленні шкільної документації;

 • проведення психолого-педагогічного дослідження;

 • підготовка і проведення позакласних заходів у класі;

 • виконання завдань із психології та педагогіки.

Кожен день практики закінчується підведенням підсумків та аналізом кожного уроку.

Під час аналізу роботи вчителя необхідно звернути увагу на такі аспекти професійної діяльності:

 • забезпечення вчителем єдності навчання і виховання;

 • врахування психологічних і анатомо-фізіологічних особливостей дітей;

 • знання індивідуальних особливостей дітей та врахування їх у навчально-виховному процесі;

 • прийоми активізації пізнавальної діяльності учнів;

 • методи, прийоми і засоби організації дитячого колективу;

 • обсяг знань учнів про навколишню природу, явища неживої природи, рослини, тварини, розуміння дітьми природних явищ;

 • обсяг конкретних суспільних і географічних уявлень дітей (знання про рідне місто, працю дорослих, різних суспільних подій нашої країни тощо);

 • рівень розвитку мовлення дітей: уміння логічно, послідовно відповідати на запитання, рівень монологічного мовлення, недоліки у звуковимові, знання дітьми букв і звуків;

 • робота вчителя щодо розвитку мовлення дітей у підготовчий період (розповідь учителя і дітей, читання вчителем, бесіда з використанням малюнку, заучування напам’ять віршів, робота над загадками тощо), прийоми роботи на виділення в мові речень, складів, звуків;

 • коло знань, умінь і навичок, які засвоїли діти в підготовчий період навчання;

 • виявлення й уточнення числових і просторових уявлень і понять (вміння рахувати, розуміння математичного смислу, термінів «більше», «менше», «стільки ж», знань геометричних фігур, додавання і віднімання в межах 10), формування в учнів умінь і навичок рахувати предмети, порівнювати множини за їх кількісною характеристикою;

 • ознайомлення учнів із підручником, зошитом і навчальним приладдям.

Іі. Зміст і завдання практики

Змістовий модуль І

Організаційно-педагогічна діяльність студентів

Завдання для студента:

 • ознайомлення з базою проходження педагогічної практики;

 • ознайомлення з документацією педагогічної практики та вимогами до її ведення;

 • ознайомлення з шкільною документацією, з календарно-тематичним плануванням вчителя;

 • складання індивідуального плану практики;

 • співбесіда з директором, завувачем, учителями з метою ознайомлення з особливостями освітньо-виховного процесу в ЗНЗ;

 • ознайомлення з обов’язками студентів-практикантів;

 • ознайомлення з інструкцією про проходження педагогічної практики.

Змістовий модуль ІІ

Підготовчо-організаційна діяльність студента-практиканта

Завдання для студента:

 • ознайомлення з організацією прийому дітей з перший день і проведення свята знань;

 • ознайомлення з індивідуальними психологічними особливостями шестилітніх дітей, їх рівнем підготовки до школи;

 • ознайомлення з порядком і методикою комплектування перших класів;

 • ознайомлення з плануванням роботи вчителя у перший тиждень навчання;

 • ознайомлення з методами виявлення рівня знань і умінь учнів;

 • ознайомлення з особливостями проведення уроків у першому класі та формуванням організаційно-навчальних умінь учнів;

 • ознайомлення з особливостями роботи з батьками першокласників.

Змістовий модуль ІІІ

Діагностико-адаптивна діяльність студентів-практикантів

Завдання для студента:

 • спостереження за організацією навчально-виховного процесу в першому класі (за уроками і позаурочними заходами);

 • надання допомоги вчителю у проведенні уроків у першому класі (виготовлення наочних матеріалів, підписування зошитів).

 • допомога вчителю в оформленні шкільної документації;

 • проведення психолого-педагогічного дослідження;

 • виконання завдань із психології та педагогіки.

Змістовий модуль IV

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.