Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Помічник вихователя.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
28.09.2019
Размер:
141.82 Кб
Скачать

Педагогічна практика

«Помічник вихователя в групах раннього та дошкілыного віку»

Іі курс

Практика в групах раннього i дошкільного віку проходить в ІV семестрі. Тривалість практики - два тижні.

Вона носить навчально-виробничий характер. Студенти в присутності керівника спостерігають за роботою персоналу груп, особливостями розвитку та поведінки дітей, аналізують спостереження. Щоденно, протягом 2-3 годин працюють в парі з вихователем, набуваючи навички роботи з маленькими дітьми.

Кожен день роботи студентів організовується приблизно за наступним планом:

  1. Спостереження у групі за завданням - 1,5-2 години.

  2. Аналіз того, що спостерігається під керівництвом керівника практики з урахуванням віку дітей та відповідно до рекомендацій навчально-методичних посібників.

  3. Робота з дітьми в ролі вихователя – 2-2,5 години.

  4. Вивчення документації групи.

У ранньому і дошкільному віці закладаються основи фізичного, розумового, морального, естетичного виховання. За насиченістю оволодіння навичками й уміннями. Темпами розвитку цей вік випереджає всі наступні періоди дитинства. Тут відбуваються не лише кількісні, а й глибоко якісні зміни особистості: формуються елементи самосвідомості, мова, мислення; дитина активно освоює соціальний досвід, опановуючи різноманітні практичні дії, стає суб’єктом діяльності. Тому починати виховання дошкільника, не знаючи специфіки розвитку в цьому віці, не можна.

Мета практики: сформувати у студентів міцні переконання про роль раннього віку дитини для її подальшого розвитку, формувати професійні навички роботи з дітьми.

Завдання практики:

  • поглибити знання студентів про вікові особливості раннього та дошкільного віку та специфіку педагогічної роботи з дітьми;

  • познайомити зі змістом заходів у групах раннього віку дитячих установ: загальнорозвиваючих, компенсаторних, оздоровчих та ін.

Орієнтовний перелік завдань на періоди практики

1 день. Знайомство з умовами роботи дитячої установи. Бесіда з завідувачем та методистом закріплення студентів за групами. Знайомство з базою дошкільного навчального закладу. Ознайомлення з особливостями режимних процесів у І половину дня в закріплених групах (ранкові та денні прогулянки, різноманітні гігієнічні процедури, сніданок, обід, ігри самостійні та організовані, спілкування з дорослими та дітьми, заняття: колективні, з підгрупою, індивідуальні, самостійні, сон).

2 день. Ознайомлення з документацією групи (перспективним планом, планом роботи вихователя, книгою відвідувань). Спостереження і аналіз освітньо-виховної роботи в закріпленій групі в І половину дня.

3 день. Спостереження і аналіз освітньо-виховної роботи в ІІ половину дня. Особливості побудови режимних процесів в ІІ половину дня: підйом дітей, організація загартовуючих заходів та різних видів роботи (ігор-занять. самостійної художньої діяльності, індивідуальної роботи, ігрової діяльності, тощо), вечірніх прогулянок.

4 – 8 день. Самостійне проведення студентами окремих режимних процесів, ігор-занять, індивідуальної роботи з дітьми з різних розділів програми (спостереження в природі, дидактичні ігри та вправи, пошукова діяльність, тощо). Складання конспекту гри-заняття. Виготовлення зразків дидактичних посібників.

9 – 10 день. Самостійне проведення режимних процесів та освітньо-виховної роботи в ІІ половину дня (розваги з дітьми, самостійна художня діяльність, індивідуальна робота з дітьми з різних розділів програми).

Обов’язки суб’єктів педагогічної практики

1. Груповий керівник практики (методист):

- безпосередньо керує педагогічною практикою групи студентів у дошкільному навчальному закладі;

- організовує зустріч і знайомить студентів з директором ДНЗ, методистом, вихователями груп;

- закріплює студентів за групами разом з методистом ДНЗ;

- складає графік освітньо-виховної роботи в ДНЗ;

- допомагає студентам у підготовці та проведенні режимних процесів та ігор-занять;

- здійснює контроль за веденням студентами звітної документації з педагогічної практики та перевіряє її після закінчення практики;

- оцінює навчально-виховну роботу студентів під час практики, їх ставлення до роботи, ведення і оформлення ними документації з педпрактики; робить відповідні записи в журналі з практики;

- допомагає оформити довідку на оплату праці вихователям за керівництво практикою студентів.

2. Студент-практикант:

- дотримується правил внутрішнього розпорядку, правил техніки безпеки;

- виконує всі види робіт, передбачених програмою педагогічної практики;

- проводить всі заходи згідно індивідуального плану, бере активну участь в їх обговоренні та аналізі;

- вчасно, грамотно і акуратно веде щоденник педагогічної практики за встановленою формою, регулярно подає його на перевірку і підпис керівнику практики;

- має бути ввічливим, працьовитим, дисциплінованим і організованим;

- повинен мати належний зовнішній вигляд.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.