Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
71-80.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
20.09.2019
Размер:
64 Кб
Скачать

76.Бюджетна політика держави

Бюджетна політика – як система науково-обґрунтованих і законодавчо

визначених засад (функцій, принципів, методів, інструментів) та заходів

щодо удосконалення розвитку взаємовідносин між різними ланками зведеного

бюджету, яка розробляється з метою оптимального збалансування бюджетних

параметрів з урахуванням бюджетних пріоритетів, розвитку бюджетної сфери

та необхідності забезпечення ефективного виконання державою головних її

функцій.

Стратегічною ж метою бюджетної політики є створення державою необхідних

економічних, правових та організаційних засад щодо підвищення ролі

бюджету як інструменту формування і оптимального розподілу фінансових

ресурсів між різними ланками бюджетної системи для ефективного її

розвитку, спрямованого та економічне зростання та підвищення життєвого

рівня населення.

За цих умов активний вплив бюджетної системи на фінансові зв'язки і

потоки між різними секторами економіки виступає необхідною умовою для

забезпечення економічного росту.

Таким чином, бюджетна система повинна бути визначальною формою відносин,

що реалізують фінансові інтереси і цілі держави. Звідси головним

пріоритетним напрямком бюджетної політики України має стати фінансове

оздоровлення підприємств реального сектора шляхом створення сприятливих

макроекономічних умов і проведення зваженої податкової реформи.

Поряд з цим пріоритетами розвитку бюджетної політики слід вважати також

ті, що відповідають вимогам збереження загальноекономічної рівноваги,

забезпечення збалансованості і разом з тим соціальної спрямованості

бюджету за умов певного скорочення податкових надходжень, а також

збереження високого боргового навантаження при обмеженій можливості

залучення зовнішніх ресурсів та чіткій орієнтації України на інтеграцію

у Європейський союз з набуттям в ньому статусу спочатку асоційованого, а

згодом і повноправного членства.

77. Система оподаткування як регулятор

78. Класифікація податків

Усі податки класифікуються по двом ознакам:

1. Залежно від порядку стягнення податки підрозділяються на:

1) прямі - податки, які стягуються безпосередньо із прибутку або майна платника податків ( податок на прибуток, на майно, держмито, прибутковий податок);

2)непрямі - податки, які включаються в ціну товару у вигляді певної надбавки; ці податки оплачують споживачі товарів, і вносяться в бюджет продавцями товарів, які виступають посередниками між державою й фактичними платниками податків.

. Непрямі податки підрозділяються на:

а) податок на додану вартість - це універсальний непрямий податок, він установлюється у відсотках від вартості товару, оплачують усі споживачі продукції;

б) акцизи - це непрямий податок на окремі товари, установлюється рішенням уряду у вигляді надбавки до ціни товару.

в) фіскальна монополія (стягуються при державній монополії на проведення й реалізацію товару масового споживання - алкогольна, тютюнова продукція і т.д.). Сплачується при одержанні ліцензії, сертифіката на даний вид діяльності;

г) мито - податки, що стягуються державою із провозимых через границю товарів;

РЕГУЛЯРНІ ПОДАТКИ – це податки, які стягуються з певною періодичністю в плині всього часу володіння майна або заняття платником яким-небудь видом діяльності, тобто часу існування об'єкта обкладання.

РАЗОВІ ПОДАТКИ – сплата разових податків пов'язана з певними подіями (наприклад, податок на майно).

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.