Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
glossary (1).docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
19.09.2019
Размер:
49.91 Кб
Скачать

Тема 1. Сутність та функції грошей Глосарій

Повноцінні гроші – гроші, що мають внутрішню реальну вартість, номінал яких дорівнює вартості матеріалу,з якого їх виготовлено.

Неповноцінні гроші- гроші,що не мають власної вартості.

Простий вексель- простий, нічим не обумовлений обов’язок боржника (векселедавця) сплатити конкретну суму кредитору (векселедержателю) при настанні терміну.

Тратта – переводний вексель, безумовний наказ векселедателя боржнику щодо уплати певної суми у певний строк.

Аваль – гарантія третьої особи по векселю.

Алонж- додатковий лист до векселю, що використовують для передавальних надписів.

Акцепт – згода на оплату переводного векселю.

Індосаментпередавальний надпис на обороті векселя , що засвідчує перехід прав за цим документом до іншого володаря

Доміциляція векселю – позначення у векселі особливого місця платежу, що відрізняється від місця знаходження платника по векселю.

Облік векселю- надання кредиту клієнту-векселедержателю через дострокову покупку у нього векселів банків, юридичних та фізичних осіб. Кредит надається на термін погашення векселю.

Бронзовий вексель -

Еквайрінг – діяльність банка з обслуговування пластикових карток.

Ембосуванняодин із засобів персоналізації пластикової картки, механічне видавлювання на картці літерно-цифрової інформації.

Кредитна карта - іменний платіжно-розрахунковий документ у вигляді персоніфікованої пластикової пластинки, видаваний банком-емітентом своїм вкладникам для безготівкової оплати, придбання ними в кредит товарів і послуг в роздрібній торгівельній мережі, забезпеченій комп'ютерними устроями, що передають запит на оплату товару в розрахунковий центр.

Дебетова картка - передбачає здійснення клієнтом операцій з в межах залишку коштів, які обліковуються на його картрахунку.

Квазігроші – специфічні грошові форми, в яких грошова суть істотно послаблена, відхиляється від загальноприйнятих, стандартних форм (чек, вексель, довгострокові депозити),

Світові гроші - функція, у якій гроші обслуговують рух коштів у міжнародному економічному обороті.

Електронні гроші – різновид безготівкових грошей, які здійснюють свій обіг по каналах системи електронного зв’язку за безпосередніми розпорядженнями власників поточних рахунків (пластикова картка).

Депозитні гроші- різновид банківських грошей, який існує у вигляді певних сум, записаних на рахунках економічних суб’єктів у банках.

Кредитні гроші – неповноцінні гроші, які виникають і функціонують на основі кредитних відносин у суспільстві. Можуть існувати в готівковій та безготівковій формі

Чек – письмовий наказ банку власника поточного рахунку виплатити його пред’явникові вказаної в ньому суми грошей.

Сеньйораж – дохід від емісії грошей.

Тема 2. Грошовий оборот і грошові потоки Глосарій

Грошова база- показник, що характеризує запаси всієї готівки, яка перебуває в обороті поза банківською системою та в касах банків, а також суму резервів комерційних банків на їх кореспондентських рахунках у центральному банку.

Грошовий агрегат – показник,що характеризує частку грошової маси від рівня її ліквідності.

Грошовий мультиплікатор - коефіцієнт, який відображає співвідношення між первинною емісією грошей центробанком і кінцевим збільшенням грошової маси в результаті цієї емісії.

Грошовий оборот - постійний рух грошових коштів між економічними суб’єктами в процесі суспільного відтворення.

Грошово-кредитний мультиплікатор - процес створення нових банківських депозитів (безготівкових грошей) при кредитуванні банками клієнтури на основі додаткових (вільних) резервів,що надійшли в банк ззовні.

Маса грошей - сукупність грошових коштів у будь-якій їх формі, яка є в розпорядженні економічних суб’єктів у даний момент.

Швидкість обігу грошей – частота, з якою кожна одиниця наявних в обороті грошей використовується в середньому для реалізації товарів і послуг за певний період.

Коефіцієнт монетизації - показник фактичного стану монетизації валового продукту, розраховується як частка від ділення обсягу грошової маси,що є в обороті на кінець року, до номінального річного обсягу ВВП.

Акредитив розрахунковий документ, за яким один банк доручає іншому здійснити за рахунок спеціально заброньованих для цього коштів оплату товарно-транспортних документів за відвантажені чи надані послуги.

Інкасо- банківська розрахункова операція, завдяки якій банк одержує гроші за дорученням клієнта і зараховує ці гроші на його банківський рахунок на підставі поданих розрахункових документів.

Платіжне доручення - розрахунковий документ, що містить письмове доручення платника обслуговуючому банку про списання зі свого рахунка зазначеної суми коштів та її перерахування на рахунок одержувача.

Платіжна вимога - розрахунковий документ,що містить вимогу стягувача або при договірному списанні отримувача до банку,що обслуговує платника, здійснити без погодження з платником переказ визначеної суми коштів з рахунка платника на рахунок отримувача.

Ліміт залишку готівки в касі – граничний розмір готівки, що може залишатися в касі підприємства на кінець робочого дня, який встановлюється установою банку.

Загальний резерв банку- вся сума грошових коштів, які є в даний момент у розпорядженні банку і не використані для активних операцій.

Вільний резерв банку – сукупність грошових коштів комерційного банку, які в даний момент є в розпорядженні банку і можуть бути використані ним для активних операцій.

Касові операції - операції, що проводяться касами банків, пов’язані з прийомом, видачею і перерахунком готівки.

Кліринг - безготівкові розрахунки між компаніями, підприємствами, окремими країнами за поставлені, продані один одному товари, цінні папери і надані послуги, здійснювані шляхом взаємного заліку, виходячи з умов балансу платежів.

Кореспондентські рахунки - банківські рахунки, на яких відбиваються розрахунки, здійснені одним банком за дорученням і за рахунок іншого банку на основі кореспондентського договору.

Овердрафт - автоматичне надання короткострокового кредиту клієнтові банку у разі, коли величина платежу перевищує залишок засобів на рахунку клієнта.

Черговість платежів - встановлена нормативними документами, підлягаюча строгому дотриманню послідовність оплати платіжних документів з рахунку клієнта банку у разі, коли залишок засобів на рахунку менше об'єму вимог, зобов'язань, претензій.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]