Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Фінанси. Питання на іспит 37-39.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
19.09.2019
Размер:
52.74 Кб
Скачать

39. Особливості фінансування підприємств комунальної та державної форми власності.

Комунальні підприємства

Комунальний сектор в Україні включає промисловість, сільське господарство, транспорт і зв’язок, будівництво, торгівлю і суспільне харчування, постачання і збут, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення й інші галузі. Використання фінансових ресурсів підприємств комунальної власності має свої особливості. Їхній прибуток розподіляється в порядку, визначеному відповідними місцевими радами відповідно до статутів цих підприємств. Статути затверджуються місцевими радами, яким належать ці підприємства.

Прибуток підприємств комунальної власності підлягає оподаткуванню. Як правило 100% податку на прибуток комунальних підприємств перераховуються в бюджет місцевої ради того рівня, якому належать ці підприємства. Місцеві ради можуть надавати пільги або цілком звільняти від оподаткування підприємства комунальної власності в тій частині, у якій ці податки зараховуються у відповідні місцеві бюджети. Комунальні підприємства в Україні мають самостійні фінансові баланси. Їхні рахунки не поєднуються з бюджетними рахунками органів місцевого самоврядування. Більшість підприємств комунальної власності є самостійними юридичними особами і фінансуються за рахунок місцевих бюджетів на підставі кошторисів.

Фінанси підприємств комунальної форми власності являють собою складову частину місцевих фінансів, але їм властиві певні специфічні ознаки, що залежать від особливостей форм власності. Майно підприємств комунальної форми власності є власністю місцевих органів самоврядування, тому для фінансування цих підприємств, крім власних джерел, залучаються кошти місцевих бюджетів, а також кошти, отримані в порядку перерозподілу між цими підприємствами.

Таким чином, фінанси підприємств комунальної форми власності – складова частина місцевих фінансів, у той же час вони є самостійною економічною категорією, що відбиває економічні відносини, пов’язані з поділом і перерозподілом вартості валового внутрішнього продукту шляхом формування і використання централізованих і децентралізованих фондів коштів на місцевому рівні з метою більш повного задоволення житлово-комунальних потреб населення, тобто ця форма власності може самостійно забезпечувати себе фінансовими ресурсами.

Державні підприємства

В умовах переходу до ринкової економіки в Україні повністю змінюється співвідношення між часткою видатків державних підприємств, що покривається за рахунок бюджетний безвідплатних асигнувань, та часткою видатків, що покривається за рахунок комерційного кредитування, яке завжди має відплатний характер. Незважаючи на те, що власником державних підприємств й держава, в умовах ринкової економіки вона не фінансує 100% обсягів видатків цих підприємств -- повне бюджетне фінансування діяльності державних підприємств не допускається. Воно замінюється фінансуванням за рахунок власних коштів підприємств, широким використанням комерційних кредитів та виділенням часткового бюджетного фінансування у відповідності з державними програмами підтримки розвитку тієї чи іншої галузі економіки. Навіть у випадках, коли підприємству не вистачає власних оборотних коштів, їх нестача повинна покриватися за рахунок комерційних кредитів. Роль кредитів сьогодні значно збільшується, тому що вони залучаються до формування значної частки оборотних коштів державних та недержавних підприємств.

З іншого боку, держава як власник державних підприємств має право прямо втручатися у їх підприємницьку діяльність, встановлюючи додаткові вимоги та правила здійснення цієї діяльності.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]