Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Курс.право.2012 (1).doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
17.09.2019
Размер:
263.68 Кб
Скачать

39

ЗМІСТ

ВСТУП…………………………………………………………..............................3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВЗАЄМОДІЇ ГІЛОК ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ................................................................................................5

  1. Поняття державної влади та конституційне визначення її меж...............5

  2. Конституційний механізм розподілу державної влади в Україні............9

  3. Принцип поділу функцій влади в контексті конституційної моделі організації та функціонування державного механізму в Україні...........13

РОЗДІЛ 2. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ ГІЛОК ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ..............................................................................................19

2.1 Роль Конституційного Суду в механізмі взаємодії судової влади з іншими гілками влади в Україні................................................................19

  1. Виконавча влада як гілка державної влади та її управлінська спрямованість...............................................................................................22

  2. Взаємодія інститутів державної влади як принцип основ конституційного ладу України...................................................................26

ВИСНОВОК...........................................................................................................35

Список використаної літератури.....................................................37

ВСТУП

В час коли Українська держава стала на шлях побудови незалежної, суверенної, демократичної держави виникає необхідність застосування принципу розподілу влад як одного з основних принципів демократичної держави.

Взаємодія гілок державної влади забезпечує нормальне функціонування державного механізму в цілому, оскільки не дає можливості жодній з гілок влади узурпувати владні повноваження інших. Саме з цією метою засновники ідеї розподілу влад створили систему стримань та противаг. Для забезпечення дійсної незалежності однієї гілки влади від іншої потрібно, щоб кожна з них мала реальну можливість впливати на іншу. З допомогою розподілу влади правова держава організовується та діє правовими засобами.

Разом з тим принцип розподілу влади є не стільки жорстким розподілом функцій та компетенцій, скільки механізмом їх тісної взаємодії для вирішення проблем державотворення.

Взаємодія гілок державної влади як принцип Конституційного ладу України є досить актуальною проблемою в наш час, оскільки наша держава лише починає розвивати такий інститут конституційного права України як інститут розподілу і взаємодії гілок державної влади, а отже і потребує якомога кращого вирішення нагальної проблеми.

Державний орган влади — це відносно самостійна і відокремлена частина єдиної системи органів державної влади, державного механізму, яка створена відповідно до конституції й чинного законодавства, офіційно виступає та діє від імені держави у межах своїх повноважень і встановленого законом порядку, має свій державно-правовий статус, виконує відповідні завдання, функції та політику держави у різних сферах державного та суспільного життя.

Корінна зміна основ політичного та економічного життя України, отримання нею державної незалежності, демократичні перетворення, формування громадянського суспільства і побудова правової держави, однією з головних ознак якої є поділ державної влади на законодавчу, виконавчу та судову, обумовили необхідність теоретичного переосмислення уявлень про державу і право, про конституційне закріплення основ конституційного ладу, про владу взагалі та про державну владу зокрема, про поділ державної влади та про відносини різних її гілок між собою.

Необхідними умовами забезпечення функціонування державних структур у режимі консенсусу є чітке правове регулювання цих відносин, створення єдиного внутрішньо узгодженого, стабільного законодавства, яке повинно базуватися на нормах Конституції України.

Метою курсової роботи є вивчення проблем взаємодії гілок державної влади в Україні.

Завдання роботи:

 • розглянути поняття державної влади та конституційне визначення її меж;

 • розглянути конституційний механізм розподілу державної влади в Україні;

- розглянути сучасні проблеми взаємодії гілок державної влади в Україні.

Об’єктом дослідження виступає механизм взаємодії гілок державної влади в Україні.

Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методичних та прикладних проблем, які виникають у процесі визначення взаємодії гілок державної влади в Україні.

В ході виконання роботи були використані наукові роботи провідних вітчизняних і зарубіжних економістів, нормативно-законодавчі акти.

Робота складається з вступу, двох розділів, висновку і списку використовуваної літератури.

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВЗАЄМОДІЇ ГІЛОК ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.